Categorieën
Homepagecarroussel

SustainaBul MBO 2022 – Top 5!

Een 4e plek en 100% score op het thema onderwijs!

De SustainaBul is een inspirerende methodiek en online platform om in je MBO school inzichtelijk te maken op welke terreinen en op welke manier je actief bent met het implementeren van duurzaamheid. De SustainaBul gaat daarbij uit van de Whole School Approach voor duurzame ontwikkeling. Hiermee is gegarandeerd dat vanuit een integraal perspectief aan duurzamheid wordt gewerkt.

De SustainaBul kan worden ingezet als meetlat en als benchmark. De methodiek biedt via het netwerk van duurzaamheidscoordinatoren ook collegiale consultatie en er is een wedstrijdelement ingebouwd, zodat scholen elkaar positief kunnen inspireren en stimuleren. Aan het einde van het traject ontvangen alle deelnemers de SustainaBul en worden feestelijk in het zonnetje gezet.

De afgelopen drie jaar is de aanpak bijzonder positief ontvangen. Inmiddels doen meer dan 20 MBO instellingen jaarlijks mee en vormen zij een inspirerend netwerk waar samen aan de ontwikkeling van een duurzame school wordt gewerkt. 

Wij zijn trots op de 4e plek!

 

Categorieën
Homepagecarroussel

Duurzaam ingerichte werkruimte studentenraad en Unit Green

Unit Green en de Studentenraad hebben samen hun eigen ruimte ingericht met hulp van het Practoraat CRE. Een belangrijke eis van het Practoraat was dat er nagedacht zou worden over de circulariteit en de duurzaamheid van de meubelstukken die in de ruimte komen.
Er is daarom een materialenpaspoort ontwikkeld waarin duidelijk wordt uit welke materialen de meubelstukken bestaan. Zo kan er beter rekening gehouden worden met het circulair verwerken van de meubelstukken, als de levensduur teneinde is.  Verder kun je in het materialenpaspoort lezen of het meubelstuk certificaten of labels heeft en hoe de leverancier met duurzaamheid omgaat. 
 
Bekijk het materialenpaspoort online, of download de pdf