Categorieën
Homepagecarroussel

Uitnodiging (online) nieuwjaarsreceptie met o.a. Art Rooijakkers

Een gelukkig en gezond 2021 toegewenst! We hopen op een positief, duurzaam en inclusief jaar! Om 2021 goed te beginnen, nodigen we jullie uit voor onze (online) nieuwjaarsreceptie, met als thema ‘een duurzame en inclusieve toekomst’. Het belooft een inspirerende en interessante middag te worden. 

Meld je aan via deze link

PROGRAMMA | 21 JANUARI 2021

  • Het programma start om 15.30 uur met een introductie van de sprekers door onze tafelheer Bas Haring.
  • Jan Jonker geeft vervolgens het kader voor de transitie naar een duurzame en inclusieve samenleving.
  • Aan de ronde tafel op MBO College Lelystad schuiven aan: gedeputeerden Jan-Nico Appelman en Cora Smelik. Ook Giny Smits (Lelytalent), Maurijn Odé (CRE), Ruben Plomp (Studentenraad) en studenten van de Entree-opleiding gaan in gesprek over hoe we gezamenlijk onze visie, een duurzame en inclusieve toekomst, kunnen verwezenlijken.
  • Aansluitend op het thema van de nieuwjaarsreceptie zal onze gast Art Rooijakkers een presentatie geven over zijn reeds geschreven boek: ‘De eeuw van mijn dochters’.
  • Hierna zal er gezamenlijk een toost worden uitgebracht op een nieuw circulair, duurzaam en inclusief 2021! 

Het event is te volgen via deze link 

 

Categorieën
Homepagecarroussel

Symposium Duurzaam Denken & Doen groot succes

Het symposium MBO Duurzaam Denken & Doen van Leren voor Morgen was een groot succes!

Dit jaar stond het symposium in teken van de Whole School Approach. In de week van 7-11 december werden door middel van webinars en workshops good practices en kennis onderling gedeeld. Zo gaf Dieuwertje Westerbaan (projectleider duurzaamheid ROC van Amsterdam en Flevoland) samen met studenten een webinar over hoe een school kan transformeren naar een leerwerkbedrijf voor duurzaamheid door het oprichten van een Green Office. Gaaike Euwema (bestuursadviseur en programmamanager duurzaamheid Noorderpoort) en Rob de Vrind (projectleider Duurzaam MBO en Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College) richtten zich op de scholing van docenten met betrekking tot duurzaamheid. Iedere dag een nieuwe en relevante webinar die bijdraagt aan de integratie van duurzaamheid in het onderwijs. De verschillende sessies leidden ons naar het slotevent: de uitreiking van de SustainaBul 2020.

Bij de uitreiking van de SustainaBul 2020 waren diverse sprekers aanwezig: vanuit de politiek, studenten, bestuurders, docenten en duurzame denkers en doeners. Er werd gedebatteerd en gesproken over cruciale factoren die aanwezig moeten zijn voor de inbedding van duurzaamheid in het onderwijs. Een aantal tips die werden aangehaald:

1. Alle onderdelen van de Whole School Approach zijn nodig om duurzaamheid goed in te bedden. Gebeurt dit niet, dan zal je ergens vastlopen.

2. Een duidelijke visie en strategie is cruciaal, maar het eigenaarschap van mensen op de werkvloer is net zo belangrijk. Geef hier ruimte aan.

3. Klein beginnen en gewoon doen. Zorg voor balans tussen visie, strategie en projecten/activiteiten waar mensen energie van krijgen.

4. Duurzaamheid als DNA van de school. Creëer een leeromgeving die dit weerspiegelt.

5. Laat studenten zich zowel inhoudelijk als persoonlijk met thema duurzaamheid verbinden.

Kijk hier de webinars terug.

Bekijk hier de terugblik en samenvatting van de verschillende events.

Categorieën
Homepagecarroussel

De toegevoegde waarde van practoraten

“Mbo’ers zijn vooral doeners, hoe moet ik dan de onderzoekende houding zien?”

De combinatie van een publiek private samenwerking en een practoraat wordt steeds vaker gemaakt. Reden voor Katapult en Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ om samen op trekken en een kennissessie te organiseren. Want wat betekent het om practor te zijn?  Hoe bouw je succesvol aan zo’n samenwerking en welke goede voorbeelden zijn er al? Op 26 november kwamen geïnteresseerden digitaal bijeen, op zoek naar antwoorden.

Drie sprekers die in een pps en in een practoraat actief zijn deelden hun ervaringen:

  • Rosemarie Slobbe – aanstaand practor Natuur inclusieve landbouw en projectleider Greenfield (Clusius)
  • Aad Oosterhof – practor Zorg- en sensortechnologie (Drenthe College)
  • Maurijn Ode – practor en projectleider pps Circulaire Regionale Economie (ROC Flevoland)

Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van een practoraat in een pps?
Rosemarie Slobbe: “Dat je al die uiteenlopende kennis die je ontwikkelt op een gestructureerde manier het onderwijs in krijgt. En als je het mbo meeneemt in de onderzoeken ontstaat er kruisbestuiving, dat is heel waardevol. Voor het thema natuur-inclusief moeten de studenten juist zelf gaan ervaren en doen en niet teveel in de klas leren. Bodemkuilen graven, experimenteren met strokenteelt, biodiversiteit zien in de bloemstroken. Allemaal zaken die vragen om een onderzoekende houding.”

Is dat niet ingewikkeld, twee petten op? Hoe geef je invulling aan zo’n rol als projectleider – practor?
Maurijn Ode: “Er zit een overlap in werkzaamheden maar het is belangrijk de scheiding tussen de rollen goed in het oog te houden. Als projectleider moet ik een aantal projectlijnen waarmaken in overeenkomst met de RIF-aanvraag. Daarvoor heb ik ondersteuning in de randvoorwaarden, de financiën bijvoorbeeld. Zodra het gaat over platform en de verbinding met het onderwijs heb ik de pet op van practor. Dat loopt door elkaar, dat kan niet anders. Het hangt ook samen met de fase waarin je project zich bevindt.“

Wat zijn je belangrijkste taken?
Maurijn: “Intern hebben we een functie-omschrijving gemaakt: kennisontwikkeling, professionalisering, netwerkontwikkeling, profilering, om maar een greep te noemen. En extern moet ik me verantwoorden aan de overheden, de gemeente en de provincie. Dus daar moet ik me aan bepaalde afspraken houden, die vinken we af aan het eind van het jaar.”

Hoe is de rol van practor ingebed in het mbo?
Maurijn: “Wij hebben een functiehuis en daarin is de practor opgenomen. Dat zit in een bepaalde schaal. Dat is fijn, want dat betekent dat het duidelijk is waarbinnen iemand valt.” Jorick Scheerens vult daarop aan dat het vastleggen van de functie nog flexibel is de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven ligt uiteindelijk bij de instelling zelf.

Hoeveel ruimte is er in de reguliere opleidingen voor projecten die door studenten samen met de practor worden opgepakt?
Aad Oosterhof: “Uren claimen is de makkelijkste manier, maar dat is niet de meest heilzame route. Het gaat echt om samenwerking. Je moet het mbo kennen en weten wat voor iedereen van belang is: zoek de verbinding met dat wat er speelt. De leerkrachtmethodiek werkt perfect om dat te bereiken.”

Tips voor het opbouwen van een RIF-pps met een goede focus:

  • “Kijk vooral naar de RIF’s in je omgeving. Als je RIF te veel overlap heeft met de rest, is dat natuurlijk niet goed.” Aad Oosterhof
  • “Zorg dat je een concreet plan van aanpak hebt en dat voor het samenwerken al van te voren hebt afgestemd met onderwijsinstellingen in de buurt, hetzij vanuit hetzelfde perspectief hetzij aanvullend op elkaar. Wij gaan bijvoorbeeld samenwerken met een practoraat natuur inclusief in Noordoost Nederland.” Rosemarie Slobbe

Wil je deze bijeenkomst terugkijken? Mail dan naar m.grievink@ptvt.nl

Categorieën
Homepagecarroussel

ROC van Flevoland in top 3 duurzaamste mbo’s van Nederland

Het ROC van Flevoland mag zich, met het Practoraat Circulaire Regionale Economie (CRE) op MBO College Lelystad, met trots een van de meest duurzame mbo’s van Nederland noemen. Op vrijdag 11 december nam Gerrit Vreugdenhil, lid Raad van Bestuur ROC van Flevoland, een bronzen plakkaat in ontvangst bij de SustainaBul MBO verkiezing.

Via een feestelijke livestream werd vrijdag 11 december j.l. vanuit het Wellantcollege geproost op de geboekte vooruitgang op het gebied van duurzaamheid binnen het mbo. Met 100% meer aanmeldingen dan vorig jaar is de deelnemerslijst aanzienlijk gegroeid. Het ROC van Flevoland deed dit jaar voor het eerst mee en bemachtigde een plek als nummer 3 door onder andere het bewerkstelligen van samenwerkingsverbanden tussen school, regionale overheid en het bedrijfsleven, en door het opzetten van een duurzame leerlijn.

De jury sprak over de succesfactor bij scholen: “De scholen met een duurzaamheidscoördinator of practor zoals bij MBO College Lelystad, die omringd worden door een interdisciplinaire groep personeelsleden uit de school, aan duurzaamheid en de Sustainable Development Goals werken, maken daarbij de grootste stappen en scoren allemaal hoger in de ranglijst.”

Coöperatieve ranking
De deelnemende mbo’s gaven elkaar feedback als het gaat om hoe duurzaamheid geïmplementeerd wordt in het onderwijs, de praktijk, in de bedrijfsvoering van de school en de samenwerking met de omgeving. Hiermee is de SustainaBul MBO een coöperatieve ranking, waarin het leren van elkaar centraal staat. De winnaar van de SustainaBul MBO 2020 is het Wellantcollege, die onder andere met de mbo-opleiding Leefbare Stad en Klimaat vakmensen van de toekomst opleidt om duurzame en bewuste keuzes te maken. Het Koning Willem I College eindigde als tweede.

Wat is de SustainaBul MBO?
De SustainaBul MBO wordt georganiseerd door Leren voor Morgen en is gebaseerd op de SustainaBul in het hoger onderwijs. Het is een positieve wedstrijd waarin onderwijsinstellingen naar elkaar kijken en elkaar van feedback voorzien om steeds beter te worden in het integreren van duurzaamheid binnen het mbo. Dit is het tweede jaar dat deze wedstrijd wordt georganiseerd.

Op de foto v.l.n.r.: Gerrit Vreugdenhil (ROC van Flevoland), Gabe van der Zee (Wellantcollege), Dominique Majoor (Koning Willem I College)

Categorieën
Homepagecarroussel

Nieuwsbrief 2

Vandaag hebben we al onze partners, medewerkers en verdere geïnteresseerden een nieuwsbrief gestuurd. 

Lees nieuwsbrief 2

Ook op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws? Meld je dan via de button op de homepage aan voor onze nieuwsbrief.

Categorieën
Homepagecarroussel

MBO Symposium: The Art of Green Acting

MBO College Lelystad doet mee aan de MBO SustainaBul 2020! De SustainaBul is een methodiek die ontwikkeld is door Coöperatie Leren voor Morgen om inzichtelijk te maken op welke manier en op welke terreinen een instelling actief bezig is met het implementeren van duurzaamheid. Verschillende mbo-instellingen, die zich inzetten om duurzaamheid in het onderwijs te integreren, doen mee om van elkaar te leren en best practices te kunnen delen. Minister Sigrid Kaag zal de SustainaBul uitreiken

Ter ere van de uitreiking van de SustainaBul organiseert Leren voor Morgen ieder jaar het symposium over duurzaamheid in het MBO. Het symposium vindt in dezelfde week als de uitreiking van de SustainaBul plaats. Van 7 tot en met 11 december zijn er iedere dag interessante webinars over verschillende onderdelen van de Whole School Approach in het MBO. Het belooft een week van inspiratie, kennisdeling en goede voorbeelden te worden.

Bekijk hier het programma van het MBO Symposium: The Art of Green Acting

Categorieën
Homepagecarroussel

Voortgang Fieldlab PRICE

In juni organiseerde het Practoraat CRE samen met PRICE, Gemeente Almere en Windesheim een mini-hackaton. Studenten presenteerden ideeën over hoe het PRICE-Fieldlab er (na corona) idealiter uitziet.

Het beoogde Fieldlab zal gebruikt worden door de stakeholders van de circulaire economie. Dit kunnen zijn; bedrijven, start-ups, gemeenten, studenten en ieder die zich wil ontwikkelen op het gebied van circulaire economie.

De invulling van het Fieldlab is nog in verdere ontwikkeling. Om dit proces te ondersteunen nodigt PRICE partners uit voor een dialoogtafel. Op 5 november zal de eerste tafel plaatsvinden.

Over PRICE
PRICE staat voor Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie en heeft als doel bij te dragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. PRICE zet zich in voor een transitieversnelling en creëert een plek waar innovatie, voorbeeldsuccessen en voortdurende kennisontwikkeling samenkomen.

Categorieën
Homepagecarroussel

Kijktip: aflevering VPRO Tegenlicht over ons bestelgedrag

Onlangs maakte VPRO Tegenlicht de aflevering ‘Op volle retouren’. In deze aflevering wordt het bestelgedrag van ons als consument en het retourneren van pakketjes belicht. We verruilen als consument steeds vaker de winkelstraat voor de webwinkel. Maar wat is het échte prijskaartje van ons retourgedrag?

Dagelijks worden immens veel pakketjes teruggestuurd naar distributiecentra verspreid over het land. In Nederland is dit een percentage van 13% van alle online aankopen, het hoogste aantal retouren in Europa. Online shoppen blijft toenemen, zeker in de huidige crisis, maar wat voor weg leggen deze pakketjes af? Wat gebeurt er met ongewilde producten? En wat voor rol speelt de consument in dit hele verhaal?

Circulariteit komt terug in iedere sector, zo ook in deze. In deze aflevering van VPRO Tegenlicht krijg je inzicht in het logistieke proces van e-commerce en de afvalstroom van de betreffende goederen.

Bekijk de aflevering

Categorieën
Homepagecarroussel

Interview in Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

Als Practoraat CRE hebben we bijgedragen aan het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023, dat deze week naar de Tweede Kamer verstuurd is. Maurijn Odé (Practor CRE) en Wessel Scholtze (student Bouwkunde op MBO College Lelystad) vertellen in een interview waarom het zo belangrijk is om het mbo-onderwijs in te zetten in de transitie naar een circulaire economie.

Lees het interview (vanaf pagina 68)

Categorieën
Homepagecarroussel

Duurzame Troonrede 2020

Ter gelegenheid van de 22e editie van Duurzame Dinsdag, las Jan Jonker (hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen) op 1 september 2020 de Duurzame Troonrede voor. “We gaan uit naam van de economie de natuur met een kettingzaag te lijf”, aldus Jan Jonker. In de Duurzame Troonrede geeft Jan Jonker zeven breekijzers om het anders te doen.


Lees de Duurzame Troonrede