samen het leven leren in de circulaire regionale economie

LEERLIJN CRE

Het is de hoogste tijd dat het thema duurzaamheid niet beperkt blijft tot het universitair en hoger onderwijs. Midden in de circulaire transitie van Nederland voelt MBO College Lelystad een eigen verantwoordelijkheid om ook mbo-studenten kennis te laten maken met de circulaire economie en de gevolgen hiervan voor hun toekomstige beroep. Het practoraat CRE is daarom verbonden aan het ROC van Amsterdam en Flevoland.

Binnen dit expertise platform werken de MBO Colleges samen met Aeres Hogeschool, Hogeschool Windesheim, het bedrijfsleven en de overheid. In 5 jaar ontwikkelt het practoraat een gedegen leerlijn CRE voor de hele regio. Studenten gaan in diverse fases van hun opleiding kennis maken met de verbinding tussen de circulaire economie en het lokale bedrijfsleven.

De partners committeren zich om dit in een hecht regionaal samenwerkings-verband te doen. Kernwoorden in deze samenwerking zijn ‘delen’, ‘sociaal’ en ‘regionaal’. Maar ook ‘winst maken’ en ‘gezonde bedrijfsresultaten’ zijn hierin belangrijk. Bedrijven tonen zich bereid om studenten te ontvangen en te laten zien op welke manier zij op circulaire wijze winst maken. Overheid, opleiding en bedrijfsleven versterken samen de regionale cirkel. Zo ontstaat een sterke regionale verbondenheid.

Klik op rechter-afbeelding voor vergroting. >>