samen het leven leren in de circulaire regionale economie

ONDERZOEK

  • Welke skills zijn voor de komende transities van belang?
  • Wat moet je kunnen en wat voor een mindset moet je hebben?
  • Is er nog werk voor je en hoe duurzaam zal deze baan dan zijn?
  • Welke toekomstscenario’s zijn er voor de komende transities?
  • Hoe moeten we het onderwijs aanpassen?
  • Welke professionaliseringsvraagstukken zijn er voor de docent binnen het MBO onderwijs?
  • Enzovoort!!

Allemaal vragen die we met het Practoraat een plek willen geven en waar de 3 x O’s (Onderwijs, Ondernemers Overheid) iets aan kunnen hebben.
Op deze pagina kan je veel verschillende documenten, initiatieven en onderzoeken vinden waar het Practoraat CRE direct of indirect aan heeft bijgedragen.

Doe er je voordeel mee!

Werken in een meer Circulaire Economie

Werkgelegen-
heidseffecten van het circulaire beleid van Amsterdam

Aan de slag met de Circulaire Arbeidsmarkt

Samen
duurzaam

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

De gereedschapskist

The Circularity Gap Report 2023

Structurally connecting tertiary education with outside partners

Duurzaamheid in het mbo

Scriptie Toolbox CRE – Irisabella Klaassen