Interview in Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

Als Practoraat CRE hebben we bijgedragen aan het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023, dat deze week naar de Tweede Kamer verstuurd is. Maurijn Odé (Practor CRE) en Wessel Scholtze (student Bouwkunde op MBO College Lelystad) vertellen in een interview waarom het zo belangrijk is om het mbo-onderwijs in te zetten in de transitie naar een circulaire economie.

Lees het interview (vanaf pagina 68)