Provinciale Ronde Circulaire Economie

Aanstaande donderdag 1 oktober neemt practor Maurijn Odé samen met Jan Nico Appelman en Cora Smelik (Provincie Flevoland) deel aan een sessie in het kader van het overleg Provinciale Ronde Circulaire Economie.

Provinciale ambities
De voorzitter van dit overleg, Sander de Rouwe, heeft in de IPO adviescommissie Economie de portefeuille Circulaire Economie en doet een bestuurlijke ronde door Nederland. Op 1 oktober start hij zijn ronde in het provinciehuis Flevoland. Naast Maurijn Odé is ook Paul Schuurmans (OFGV) als expert aanwezig. Tijdens dit overleg wordt in kaart gebracht welke ambities de provincie heeft met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van de circulaire economie in de regio. Maurijn Odé zal het belang (en de kansen) van de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven in het kader van de Circulaire Regionale Economie bespreken.

Landelijke en provinciale kansenkaarten
Van de uitkomsten worden een landelijke IPO-kansenkaart en twaalf provinciale kansenkaarten opgesteld. Deze kaarten moeten leiden tot het verder aanjagen van de ambities middels kansen, mogelijkheden en aandachtspunten. De overheid kan bovendien aan de hand van de landelijke IPO-kansenkaart zien wat de provincies momenteel al doen, wat ze gaan doen en wat de provincies om dat te realiseren van het Rijk (Ministerie van I&W en van Ministerie van EZK) vragen.