CINOP rapport over duurzaamheid in het mbo

CINOP heeft onderzocht wat voor activiteiten mbo-instellingen ondernemen op het gebied van duurzame ontwikkeling en wat mbo-instellingen nodig hebben om aan duurzame ontwikkeling te werken. Tenslotte heeft CINOP onderzocht hoe de SustainaBul MBO de mbo-instellingen helpt bij het werken aan duurzame ontwikkeling vanuit een schoolbrede aanpak (visie/beleid, curriculum, pedagogiek/didactiek, samenwerking met de omgeving en bedrijfsvoering).

De SustainaBul MBO bestaat uit een leernetwerk voor mbo instellingen die aan duurzaamheid willen werken en een vragenlijst, op basis waarvan scholen hun eigen inspanningen kunnen meten, monitoren en vergelijken met andere scholen. Meer dan 75% van het totaal aantal mbo-studenten volgt onderwijs op instellingen die momenteel zijn aangesloten bij het SustainaBul MBO leernetwerk. Circa 42% van de studenten studeert aan een mbo-instelling die de vragenlijst één of meerdere malen heeft ingevuld.

Voor mbo instellingen doet CINOP in dit rapport de volgende aanbevelingen:

Voor Bestuur en management:

 • Ontwikkel en draag een krachtige visie op duurzaamheid uit; een verankerde visie versnelt duurzaamheid op diverse onderwerpen en op verschillende lagen binnen de instelling.
 • Besteed tijd aan het concretiseren van de visie naar de praktijk.
 • Erken de cruciale rol van bestuur en management bij het transformeren van het onderwijs.
 • Overweeg de oprichting van een practoraat over duurzaamheid.
 • Overweeg het aanstellen van een duurzaamheidscoördinator.
 • Waardeer degenen binnen de mbo-instelling die een voortrekkersrol spelen in duurzaamheid; erken en beloon docenten, medewerkers, en studenten die actief bijdragen aan duurzame initiatieven.
 • Zorg ervoor dat essentiële middelen zoals tijd, geld, en ondersteuning beschikbaar zijn voor docenten en medewerkers met duurzame ideeën en initiatieven.
 • Professionaliseer medewerkers op het gebied van duurzaamheid en vergroot het bewustzijn binnen de instelling.
 • Neem deel aan de SustainaBul MBO en benut de resultaten van de vragenlijst en het netwerk voor verdere ontwikkeling op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Voor docenten en medewerkers:

 • Betrek studenten actief bij het ontwikkelen van duurzame initiatieven en beleid, aangezien zij vaak nieuwe perspectieven inbrengen.
 • Organiseer activiteiten voor docenten, bestuur, management, en andere medewerkers om duurzaamheid binnen verschillende lagen van de instelling te bevorderen.
 • Gebruik de SustainaBul MBO-resultaten om de aandacht voor duurzaamheid binnen de mbo-instellingen te vergroten.
 • Vier successen en deel goede voorbeelden om anderen te motiveren.
 • Integreer duurzaamheidsthema’s in (examen)opdrachten van de stages van studenten.

Bijgaand treft u de eindrapportage en de samenvatting van het onderzoek over duurzaamheid in het mbo dat CINOP heeft uitgevoerd in opdracht van de Coöperatie Leren voor Morgen.

Samenvatting – De SustainaBul MBO en duurzaamheid in het mbo[30] Onderzoeksrapport SustainaBul MBO november 2023[61] kopie

Onderzoeksrapport SustainaBul MBO november 2023[61] kopie