Circular Skills in Context

“Circular Skills in Context” is een uitgave van het Circular Skills programma van de coöperatie Leren voor Morgen. Meer informatie vind je op de website van Leren voor Morgen.

In de transitie naar een circulaire economie staan samen leren en innoveren centraal. Zowel mens als organisatie krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen. En dat is hard nodig, want in een circulaire economie functioneren we op een andere manier dan we gewend zijn. We hebben visie nodig (waar gaan we naartoe), nieuwe vormen van organiseren (hoe gaan we samen de weg vinden) en nieuwe of andere dagelijkse werkzaamheden die bijdragen aan dit hogere doel (wat doen we om het toe te passen).

Deze drie aspecten vragen om nieuwe vaardigheden en competenties, zowel binnen organisaties die in transitie zijn als in je eigen loopbaan als professional. Vaardigheden die mensen en organisaties in staat stellen om vanuit het belang van een duurzamere wereld hun werk op een nieuwe manier uit te voeren.

De afbeelding “Circular Skills in Context” neemt je aan de hand van een skills-cirkel langs twee sporen (mens en organisatie) mee in deze wereld van vaardigheden. De cirkel is opgebouwd uit drie lagen: ‘WHY’ skills, ‘HOW’ skills en ‘WHAT’ skills. 

In het hart van de cirkel staan de ‘WHY’ skills, die mogelijk maken het belang van een circulaire economie te zien, te begrijpen en over te brengen op een ander. Deze vaardigheden dragen bij aan de richting, koers en visie voor een circulaire economie.

Daaromheen staan de ‘HOW’ skills, die visie en richting vertalen naar bedrijfsprocessen en/of pedagogisch-didactische aanpakken (in het onderwijs). Vaardigheden die bijdragen aan het creëren van een lerende organisatie, waarin mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen én innoveren.

De uiterste ring bevat de ‘WHAT’ skills, die handvatten bieden voor de toepassing van circulaire principes in de dagelijkse praktijk. Het gaat naast technische skills ook om sociale, valoriserende en transversale vaardigheden.

Circular Skills in Context laat zien hoe deze verschillende soorten vaardigheden zich tot elkaar verhouden en waarom het belangrijk is dat mensen en organisaties op verschillende niveaus vaardigheden (blijven) opdoen.

De afbeelding “Circular Skills in Context” is getekend door Betina van Meter (Bord&Stift) op basis van twee rondetafelgesprekken tussen Antoine Heideveld (Het Groene Brein), Jan Cromwijk (ISSO), Britt Wijnen (SBB), Maurijn Odé en Britt Molenkamp (MBO College Lelystad), Bas van den Berg (Haagse Hogeschool), Danielle Twardy-Duisters (Hogeschool Zuyd) en Daan de Kruijf (Coöperatie Leren voor Morgen).

“Circular Skills in Context” is een uitgave van het Circular Skills programma van de coöperatie Leren voor Morgen. Meer informatie vind je op de website van Leren voor Morgen. Heb je vragen over het programma of wil je reageren op deze afbeelding? Neem dan contact op met Daan@lerenvoormorgen.org.