Coming soon: magazine ‘Samen Duurzaam’

Het eerste magazine van MBO College Lelystad en het Practoraat CRE is een feit! Dit jaar zijn we gestart met het onderzoeken van competenties en skills voor de circulaire toekomst. Vanuit onze positie, die raakvlakken heeft met onderzoeksinstellingen als Leren voor Morgen en het Groene Brein, het bedrijfsleven en overheid, zien wij deze belangstelling bij al onze partners terugkomen. Als onderwijsinstelling bereiden wij studenten voor op de toekomst. En op wat voor manier we dat doen draagt bij aan de wereld van morgen.

Om informatie te verzamelen over cruciale competenties hebben we eerst gekeken naar wat voor informatie er al beschikbaar is: Circular Skills, 21st century skills, de 7 competenties van Niko Roorda, Leren van Topsport, A Rounder Sense of Purpose etc. Aan de hand van deze informatie zijn we in gesprek gegaan met docenten, studenten, management, bedrijfsleven en overheid. Hun ervaring en praktische uitvoering is van belang om vorm te geven aan de competenties en skills van ons college.

In ‘Samen Duurzaam’ kun je alles lezen over het belang van duurzaamheid, circulariteit en de rol van competenties. Mensen binnen en buiten ons mbo-college vertellen over hun visie voor een circulaire toekomst. Wij kunnen niet wachten om begin juli het eerste nummer van ‘Samen Duurzaam’ te delen. We zijn benieuwd naar jullie reactie en staan open voor elke vorm van feedback.​ Hieronder vast een kleine sneak peek met daarin meer over de opzet van het magazine: