De toegevoegde waarde van practoraten

“Mbo’ers zijn vooral doeners, hoe moet ik dan de onderzoekende houding zien?”

De combinatie van een publiek private samenwerking en een practoraat wordt steeds vaker gemaakt. Reden voor Katapult en Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ om samen op trekken en een kennissessie te organiseren. Want wat betekent het om practor te zijn?  Hoe bouw je succesvol aan zo’n samenwerking en welke goede voorbeelden zijn er al? Op 26 november kwamen geïnteresseerden digitaal bijeen, op zoek naar antwoorden.

Drie sprekers die in een pps en in een practoraat actief zijn deelden hun ervaringen:

  • Rosemarie Slobbe – aanstaand practor Natuur inclusieve landbouw en projectleider Greenfield (Clusius)
  • Aad Oosterhof – practor Zorg- en sensortechnologie (Drenthe College)
  • Maurijn Ode – practor en projectleider pps Circulaire Regionale Economie (ROC Flevoland)

Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van een practoraat in een pps?
Rosemarie Slobbe: “Dat je al die uiteenlopende kennis die je ontwikkelt op een gestructureerde manier het onderwijs in krijgt. En als je het mbo meeneemt in de onderzoeken ontstaat er kruisbestuiving, dat is heel waardevol. Voor het thema natuur-inclusief moeten de studenten juist zelf gaan ervaren en doen en niet teveel in de klas leren. Bodemkuilen graven, experimenteren met strokenteelt, biodiversiteit zien in de bloemstroken. Allemaal zaken die vragen om een onderzoekende houding.”

Is dat niet ingewikkeld, twee petten op? Hoe geef je invulling aan zo’n rol als projectleider – practor?
Maurijn Ode: “Er zit een overlap in werkzaamheden maar het is belangrijk de scheiding tussen de rollen goed in het oog te houden. Als projectleider moet ik een aantal projectlijnen waarmaken in overeenkomst met de RIF-aanvraag. Daarvoor heb ik ondersteuning in de randvoorwaarden, de financiën bijvoorbeeld. Zodra het gaat over platform en de verbinding met het onderwijs heb ik de pet op van practor. Dat loopt door elkaar, dat kan niet anders. Het hangt ook samen met de fase waarin je project zich bevindt.“

Wat zijn je belangrijkste taken?
Maurijn: “Intern hebben we een functie-omschrijving gemaakt: kennisontwikkeling, professionalisering, netwerkontwikkeling, profilering, om maar een greep te noemen. En extern moet ik me verantwoorden aan de overheden, de gemeente en de provincie. Dus daar moet ik me aan bepaalde afspraken houden, die vinken we af aan het eind van het jaar.”

Hoe is de rol van practor ingebed in het mbo?
Maurijn: “Wij hebben een functiehuis en daarin is de practor opgenomen. Dat zit in een bepaalde schaal. Dat is fijn, want dat betekent dat het duidelijk is waarbinnen iemand valt.” Jorick Scheerens vult daarop aan dat het vastleggen van de functie nog flexibel is de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven ligt uiteindelijk bij de instelling zelf.

Hoeveel ruimte is er in de reguliere opleidingen voor projecten die door studenten samen met de practor worden opgepakt?
Aad Oosterhof: “Uren claimen is de makkelijkste manier, maar dat is niet de meest heilzame route. Het gaat echt om samenwerking. Je moet het mbo kennen en weten wat voor iedereen van belang is: zoek de verbinding met dat wat er speelt. De leerkrachtmethodiek werkt perfect om dat te bereiken.”

Tips voor het opbouwen van een RIF-pps met een goede focus:

  • “Kijk vooral naar de RIF’s in je omgeving. Als je RIF te veel overlap heeft met de rest, is dat natuurlijk niet goed.” Aad Oosterhof
  • “Zorg dat je een concreet plan van aanpak hebt en dat voor het samenwerken al van te voren hebt afgestemd met onderwijsinstellingen in de buurt, hetzij vanuit hetzelfde perspectief hetzij aanvullend op elkaar. Wij gaan bijvoorbeeld samenwerken met een practoraat natuur inclusief in Noordoost Nederland.” Rosemarie Slobbe

Wil je deze bijeenkomst terugkijken? Mail dan naar m.grievink@ptvt.nl