Digitaal Magazine Practoraten

Binnen het ROC van Amsterdam-Flevoland zijn er diverse practoraten. Een practoraat is een expertiseplatform waarin onderzoek gedaan wordt onder leiding van een practor. Ieder practoraat werkt op een eigen innovatieve manier aan vraagstukken. Docenten en studenten worden hierbij betrokken en doen zelf onderzoek. 

Onlangs is het allereerste practoratenmagazine verschenen. In het Digitaal Magazine Practoraten, bedoeld ter inspiratie, zijn de volgende practoraten uitgelicht:
• Practoraat Airport & Aviation
• Practoraat Energietransitie & Human Capital
• Practoraat Circulaire Regionale Economie
• Practoraat Sports, Health & Exercise
• Practoraat Creatief Vakmanschap (afgerond)