Interview met Maurijn Odé – MRA Circulair & Digitaal in Denken, Leren & Doen

Inzetten op de circulaire én digitale transitie

Om de circulaire en digitale transitie te realiseren, is een sterke verbinding tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt essentieel. Samen sta je sterker om studenten, werkenden en werkzoekenden toe te rusten met de juiste vaardigheden voor de arbeidsmarkt. Vanuit het Groeifondsvoorstel Opschalen van pps’en in het beroepsonderwijs van Wij Zijn Katapult is subsidie beschikbaar gesteld voor het versterken en opschalen van 15 consortia.

Met het ecosysteem ‘MRA Circulair & Digitaal in Denken, Leren & Doen’ is een succesvolle samenwerking gebouwd, voor toekomstbestendige arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Het samenwerkingsverband is mede gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen.

Aniek van KplusV vroeg Maurijn Odé, projectleider van de RIF Circulaire Regionale Economie naar het succes van deze samenwerking. Lees het volledige interview hier.