Symposium Duurzaam Denken & Doen groot succes

Het symposium MBO Duurzaam Denken & Doen van Leren voor Morgen was een groot succes!

Dit jaar stond het symposium in teken van de Whole School Approach. In de week van 7-11 december werden door middel van webinars en workshops good practices en kennis onderling gedeeld. Zo gaf Dieuwertje Westerbaan (projectleider duurzaamheid ROC van Amsterdam en Flevoland) samen met studenten een webinar over hoe een school kan transformeren naar een leerwerkbedrijf voor duurzaamheid door het oprichten van een Green Office. Gaaike Euwema (bestuursadviseur en programmamanager duurzaamheid Noorderpoort) en Rob de Vrind (projectleider Duurzaam MBO en Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College) richtten zich op de scholing van docenten met betrekking tot duurzaamheid. Iedere dag een nieuwe en relevante webinar die bijdraagt aan de integratie van duurzaamheid in het onderwijs. De verschillende sessies leidden ons naar het slotevent: de uitreiking van de SustainaBul 2020.

Bij de uitreiking van de SustainaBul 2020 waren diverse sprekers aanwezig: vanuit de politiek, studenten, bestuurders, docenten en duurzame denkers en doeners. Er werd gedebatteerd en gesproken over cruciale factoren die aanwezig moeten zijn voor de inbedding van duurzaamheid in het onderwijs. Een aantal tips die werden aangehaald:

1. Alle onderdelen van de Whole School Approach zijn nodig om duurzaamheid goed in te bedden. Gebeurt dit niet, dan zal je ergens vastlopen.

2. Een duidelijke visie en strategie is cruciaal, maar het eigenaarschap van mensen op de werkvloer is net zo belangrijk. Geef hier ruimte aan.

3. Klein beginnen en gewoon doen. Zorg voor balans tussen visie, strategie en projecten/activiteiten waar mensen energie van krijgen.

4. Duurzaamheid als DNA van de school. Creëer een leeromgeving die dit weerspiegelt.

5. Laat studenten zich zowel inhoudelijk als persoonlijk met thema duurzaamheid verbinden.

Kijk hier de webinars terug.

Bekijk hier de terugblik en samenvatting van de verschillende events.