Unit Green – Week van de Circulaire Economie

In het kader van De Week van de Circulaire Economie neemt Unit Green deel aan de NCCE-Hackathon die van 1 tot 5 februari wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, De Haagse Hogeschool en het Groene Brein. Gedurende deze week gaat een groep studenten van MBO College Lelystad op onderzoek uit naar een circulaire vorm van jongeren- en studenten huisvesting in de regio van onze school, Lelystad en het merengebied.

De week begint met een online kick-off waar alle deelnemende scholen, mbo, wo en hbo, aanwezig zullen zijn. Zij nemen op 1 februari deel aan de opening van de Nationale Conferentie Circulaire Economie & Onderwijs. Gedurende de week werken de studenten aan hun eigen vraagstuk en worden ze door middel van workshops en gastlessen begeleid en geïnspireerd in hoe je zoiets aan kunt pakken. Op vrijdag vindt een feestelijke afsluiting plaats en zullen de verschillende studentengroepen hun concept, idee of oplossing presenteren in vorm van een pitch. Een onafhankelijke jury zal hierbij aanwezig zijn.

De studenten van MBO College Lelystad gaan aan de slag met het vraagstuk dat vanuit de provincie Flevoland, met het project Talent Kleurt Flevoland, aan de studenten is voorgelegd. Naar voorbeeld van de organisatie Vooruit, die onder andere in Amsterdam en Zaandam studentenhuisvesting organiseert waarin de student betaalt voor huisvesting in de vorm van diensten, gaan de studenten aan de slag. Naast de provincie zijn de organisaties Save Plastics, IVN-natuureducatie en Natuur- en Milieufederatie Flevoland aangesloten om de studenten te helpen met de circulaire vormgeving van de huisvesting. Het project is zowel circulair als inclusief. De studenten zullen, geadviseerd door de bedrijven en de provincie, gaan werken aan het vormgeven van een realistisch en werkzaam concept. In het filmpje hieronder vertellen ze er meer over (vanaf 1:21).