Voortgang Fieldlab PRICE

In juni organiseerde het Practoraat CRE samen met PRICE, Gemeente Almere en Windesheim een mini-hackaton. Studenten presenteerden ideeën over hoe het PRICE-Fieldlab er (na corona) idealiter uitziet.

Het beoogde Fieldlab zal gebruikt worden door de stakeholders van de circulaire economie. Dit kunnen zijn; bedrijven, start-ups, gemeenten, studenten en ieder die zich wil ontwikkelen op het gebied van circulaire economie.

De invulling van het Fieldlab is nog in verdere ontwikkeling. Om dit proces te ondersteunen nodigt PRICE partners uit voor een dialoogtafel. Op 5 november zal de eerste tafel plaatsvinden.

Over PRICE
PRICE staat voor Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie en heeft als doel bij te dragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. PRICE zet zich in voor een transitieversnelling en creëert een plek waar innovatie, voorbeeldsuccessen en voortdurende kennisontwikkeling samenkomen.