Categorieën
2023 Homepagecarroussel Nieuwsberichten

Inspiratie: artikel ‘Integraal werken aan duurzaamheid’, Leren voor Morgen

We staan voor grote uitdagingen om de aarde leefbaar te houden voor huidige en toekomstige generaties. Het onderwijs biedt dé kans om lerenden voor te bereiden op het scheppen van een duurzame wereld. Daarom is het belangrijk om te werken aan kwaliteitsverbetering en vernieuwing van het onderwijs met een gezamenlijke ontwikkeling richting een duurzame samenleving en arbeidsmarkt.  

Als MBO College Lelystad nemen wij ieder jaar weer deel aan de SustainaBul MBO.


Docent Duurzaamheid in het beroep en Coach Unit Green Joost van Blanken werd geïnterviewd over de ontwikkelingen die ons practoraat onderneemt om duurzaamheid integraal in het curriculum op te nemen.

Lees hier het volledige artikel!

Categorieën
2023 Homepagecarroussel Nieuwsberichten

PCF leren, denken en doen in de circulaire economie

SAVE THE DATE

Platformbijeenkomst Leren, Denken & Doen in de Circulaire Economie

In een circulaire economie worden spullen die nu nog als afval worden gezien, hergebruikt. Zo hebben we minder of geen nieuwe grondstoffen uit de aarde nodig. Daarom wil het kabinet dat de economie in 2050 volledig circulair is. Het Nationale Programma Circulaire Economie (Klik hier voor meer informatie) bevat maatregelen om de komende jaren zuiniger om te gaan met grondstoffen.

Wat betekent dit voor jouw onderneming?

Tijdens de platformbijeenkomst willen we je hier, samen met ROC van Flevoland, handvaten voor geven in diverse workshops, waarin we samen Leren, Denken en Doen.

We werken nog hard aan het programma, met interessante sprekers. Zodra we het compleet hebben, laten we het weten.

Reserveer alvast de datum in je agenda of meld je hier direct aan.

Categorieën
2022 Homepagecarroussel

SustainaBUL MBO

Ook dit jaar hebben wij meegedaan aan de Sustainabul – MBO van Coöperatie Leren voor Morgen.

Ondanks de (rechtvaardige) strenge ranking en de 4e plek, zijn wij super trots op de maximale score van 100 punten op de categorie duurzaamheid in ons onderwijs!

Ook hebben wij nu concrete verbeterpunten uit de categorieën Praktijk en Bedrijfsvoering, om aan te dragen aan het ROC van Amsterdam | Flevoland. Zo worden onze MBO Colleges nóg duurzamer!