Categorieën
2023 Resultaten

13 november 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

1
1
2
11

13 november 2023

Praktijkvraagstuk - Bouwkunde ism PRICE

 

Op het voormalige Floriade terrein ligt een eindland Utopia en het Haddock gebouw waar PRICE – dé fieldlab voor de circulaire economie – in gehuisvest is. Een plek waar onderwijs, markt en overheid samen innoveren en experimenteren met als doel een circulaire economie in Nederland, de regio en Almere te creëren.

In Almere gaan nl meer grondstofstromen rond dan gemiddeld in Nederland. Dat komt onder meer door de snelle groei van de stad en de bouw van woningen, bedrijven en kantoren. 

PRICE heeft ambitieuze plannen om op het terrein duurzame projecten te realiseren. De Haddock ontwikkelingsactiviteiten, o.a.:

 • Haddock gebouw circulair renoveren (ook wel winterklaar maken) 
 • 30 circulaire studentenunits op terrein (circulair leven en circulair wonen) 

Bij dit project zijn vele partijen betrokken zoals Gemeente Almere, diverse scholen en bouwbedrijven. Ook wij als Mbo College Lelystad leveren onze bijdrage met de  bouwkunde opleiding.

Vanaf periode 2 (13 november ‘23 tot 29 januari ‘24) gaan de eerstejaarsstudenten van de opleiding bouwkunde, werken aan het realiseren van de ambities van PRICE en zelf leren circulair bouwen in de praktijk te brengen. 

De eerste stap behelsde een introductie op locatie van PRICE en de expert van Antea Group waarin zij zichzelf introduceerden, de ambities en plannen uitlegden. Vervolgens werken de studenten en docenten 1 x per week op locatie aan het vraagstuk waarin de verschillende thema’s en leerdoelen aanbod komen middels een écht vraagstuk. Meer informatie betreffende de planning en opdrachten:

20231026_P2_HADOCK-ALMERE-VERDUURZAMING

Een mooi voorbeeld van contextrijk onderwijs!

 

  

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

24 november 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

 10
 3
 2
 0

24 november 2023

Werkbezoek WaardeRing Zwolle

‘Starten met een netwerk in plaats van een fysieke locatie heeft veel voordelen’, vertelt directeur Wilma Voortman van de stichtingen Kringloop Zwolle en Noggus&Noggus. ‘Geen businessplannen, geen oponthoud, geen eindeloze discussies: je kunt meteen beginnen met samenwerkingen en projecten.’

Vervolgens is het vanuit de bewezen waarde van WaardeRing een stuk eenvoudiger om beleidsmakers, beslissingnemers, directies en besturen mee te nemen op het pad naar de circulaire economie.

In Lelystad is de situatie anders dan bij de start van WaardeRing. Het milieubrengstation is aan vervanging toe. Wij zijn op zoek naar een goede invulling van een nieuw fysiek centrum. ‘Wij werken dus andersom’, vertelt Kristel Logghe, kwartiermaker circulair ambachtscentrum Lelystad. ‘Wij beginnen met een nieuwe locatie. Met een aantal partners waaronder milieustraat, kringloop, onderwijs, werkbedrijf en gemeente willen we daar een nieuw centrum neerzetten met meteen alle functies bij elkaar. Dit is een inspirerend werkbezoek, waarbij we nieuwe ideeën hebben kunnen opdoen.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

21 november 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

01
03
06
05

21 november 2023

Duurzaam economieonderwijs in het (v)mbo

 

Van 20 tot en met 24 november vond de Week van het Economieonderwijs plaats – dé landelijke week voor toekomstbestendig economieonderwijs in Nederland voor vo, mbo, hbo en wo.

Het inhoudelijke programma van de Week van het Economieonderwijs werd ontwikkeld voor en door onderwijsprofessionals en bood inspiratie over hoe we binnen het economievak ruimte kunnen creëren voor verschillende economische denkkaders. 

De economische wetenschap is in ontwikkeling. Om aansluiting te houden op het werkveld en een samenleving waarin duurzaamheid en inclusie een steeds grotere rol spelen, is er in de les ruimte nodig voor discussie en een breder blikveld. Er is behoefte om het onderwijs te verrijken, om leerlingen aan het denken te zetten.

Docenten planten de eerste zaadjes van waaruit bij de leerling een kijk op het vak ontspruit. Het is belangrijk dat die zaadjes divers zijn en een volledig beeld schetsen. Met een breed aanbod van wetenschappelijk invalshoeken kunnen studenten zelf een afweging maken tussen alle waarden in de samenleving. Want naast de waarde van welvaart en geld, zijn er ook andere waarden. De waarde van welzijn bijvoorbeeld, van mens en milieu.

 

Hoewel veel onderwijsprofessionals hard werken aan de verrijking van hun lessen, vindt niet iedereen hier binnen de bestaande kaders van het curriculum en de tijd, ruimte voor. De Week van het Economieonderwijs biedt een platform waar onderwijsprofessionals met elkaar in gesprek kunnen gaan over de ontwikkeling die de economische wetenschap doormaakt, en hoe die een plek kan krijgen in de les.

Onze collega Fleur Broer (projectmedewerker CRE en docente Duurzaamheid in het Beroep) verzorgde een online workshop in deze week.

Duurzaam economieonderwijs in het (v)mbo

Hoe leg je de donuteconomie of de circulaire economie concreet en behapbaar uit aan mbo-studenten? Deze vraag staat centraal tijdens deze online workshop. Docenten duurzaamheid van het MBO College Lelystad delen de lessen die zij hierin tot nu toe leerden. Na een korte presentatie van voorbeelden over hoe zij de donuteconomie overbrengen, wordt de donuteconomie theoretisch ‘opgehakt’ en vertaalt naar teksten en lesopzetten die geschikt zijn voor het praktijkgerichte mbo-onderwijs.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

15 december 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

0
2
5
11

15 december 2023

Plan Boom

Op weg naar een bos voor én door studenten in Flevoland.

Samen met de Natuur- en Milieufederatie Flevoland hebben we op vrijdag 15 december zo’n 300 bomen en struiken op Landgoed Roggebotstaete geplant. Er waren docenten en studenten van verschillende opleidingen aanwezig, 11 studenten en 5 docenten.

Bomen planten voor en door studenten
We hebben onder de vlag van Plan Boom verschillende soorten inheemse boompjes en struiken geplant. Het idee voor de actie is ontstaan vanuit Unit Green, onze duurzame studentencommissie. Samen hebben we volgens loting medewerkers en studenten van het MBO College Lelystad geselecteerd voor de ‘Ecologische Dienstplicht’, samen bomen planten voor een betere aarde. Ons streven is om samen met studenten en docenten jaarlijks bomen te planten in Flevoland, zoals op Landgoed Roggebotstaete.

Plan Boom
De Natuur en Milieufederaties planten via Plan Boom duizenden bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in buitengebieden. Hiermee verkleinen we onze CO2 uitstoot en wordt onze leefomgeving gezonder, groener én mooier. De NMFF wil samen met anderen in Flevoland heel veel bomen de grond in krijgen! 

 

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

08 december 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

01
01
03
05

08 december 2023

SustainaBul MBO 2024

 

De SustainaBul MBO is een methodiek die de scholen met kennisbijeenkomsten en een vragenlijst helpt bij het opstellen en monitoren van duurzaamheidsbeleid. Daarnaast wordt het landelijk ingezet als benchmark. Inmiddels zijn er 36 instellingen, die samen 75% van de mbo-studenten opleiden, aangesloten. De SustainaBul MBO wordt georganiseerd door Coöperatie Leren voor Morgen en mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation.

Het netwerk biedt de mogelijkheid voor uitwisseling en leren tussen instellingen, terwijl het competitieve element bestuur en management motiveert. Dit jaar bestond de uitslag uit drie categorieën: kickstarters (nieuwe deelnemers), versnellers (grootste stijging in punten) en koplopers (hoogste aantal punten).

MBO College deed voor de 4e keer mee dit jaar. Team Practoraat CRE was uiteraard present bij de feestelijke, inspirerende en gezellige bijeenkomst, gehost door Koning Willem I College in Den Bosch, vrijdag 8 december.

 
En wat was het leuk en inspirerend!
 
Albeda won de 2024 landelijke verkiezing duurzaamste mbo-scholen. MBO College Lelystad kreeg een eervolle vermelding omdat we weliswaar buiten de prijzen in de verschillende categorieën vielen – maar wel veel punten scoorden.
 
Ben je geïnspireerd geraakt en denk je: ‘Ik wil aan de slag, maar hoe?!’ Bekijk hier de inspiratiegids. 
 
Voor het project SustainaBul MBO heeft Leren voor Morgen aan CINOP gevraagd om een onderzoeksrapport op te leveren met betrekking tot de stand van zaken van duurzaamheid in het mbo, waarbij ervaringen en data vanuit de SustainaBul MBO centraal staan. Lees de beknopte samenvatting of download het onderzoeksrapport. 
 

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

07 december 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

0
04
03
27

07 december 2023

Workshop Inspireren tot Duurzaam ontwerpen! ♻️

 

Bijzonder bezoek! Het ontwerpteam van de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) Botter in Lelystad reisden af naar ons college voor een inspirerende middag.

IAA Architecten en partner Aveco de Bondt verzorgden donderdag 7 december nl. een bijzonder inspirerende workshop voor alle leerjaren van de opleiding Bouwkunde. 27 studenten leerden in een interactieve workshop van 4u meer over “Inspireren tot Duurzaam Ontwerpen”.

Deze workshop sluit naadloos aan- en helpt de studenten bij het project van PRICE waar zij aan werken. De ambitie is om het voormalige Haddock-gebouw maximaal duurzaam, 100% circulair, toekomstbestendig en sociaal inclusief te ontwikkelen. Lees hier meer.

De middag startte met 3 presentaties van de ontwerpers over het belang van toekomstbestendig en circulair bouwen.

📸 Josia Brüggen – Aveco de Bondt

Na de presentatie en wat lekkers gingen de studenten aan de slag met het interactieve gedeelte. 

Brüggen_AdB_-13
📸 Josia Brüggen - Aveco de Bondt

 

𝗗𝗲 𝗸𝗿𝗮𝗰𝗵𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝗲𝗲𝗻 𝗱𝘂𝘂𝗿𝘇𝗮𝗮𝗺 𝗼𝗻𝘁𝘄𝗲𝗿𝗽🌳
Als eerste introduceerde Aveco de Bondt het spel ‘BosRijk’. Een mooie tool waarbij design thinking en gamefication wordt gecombineerd om duurzaamheid tastbaar te maken voor ontwerpprocessen. Hierdoor leren zij de essentie van duurzaam denken en de toepasbaarheid hiervan in hun eigen (toekomstige) ontwerpen.

Vervolgens gingen de studenten in kleinere groepjes, samen met de architecten, hun ultieme duurzame school bedenken, tekenen en aan elkaar presenteren.

Een reeks fraaie hangplekken werden gepresenteerd. Nu hopen dat die ‘gerecycelde, duurzame, groene en sfeervolle pannakooi’ gemaakt van o.a. wilgentakken er snel gaat komen!

📸 Josia Brüggen - Aveco de Bondt

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Homepagecarroussel Nieuwsberichten

CINOP rapport over duurzaamheid in het mbo

CINOP heeft onderzocht wat voor activiteiten mbo-instellingen ondernemen op het gebied van duurzame ontwikkeling en wat mbo-instellingen nodig hebben om aan duurzame ontwikkeling te werken. Tenslotte heeft CINOP onderzocht hoe de SustainaBul MBO de mbo-instellingen helpt bij het werken aan duurzame ontwikkeling vanuit een schoolbrede aanpak (visie/beleid, curriculum, pedagogiek/didactiek, samenwerking met de omgeving en bedrijfsvoering).

De SustainaBul MBO bestaat uit een leernetwerk voor mbo instellingen die aan duurzaamheid willen werken en een vragenlijst, op basis waarvan scholen hun eigen inspanningen kunnen meten, monitoren en vergelijken met andere scholen. Meer dan 75% van het totaal aantal mbo-studenten volgt onderwijs op instellingen die momenteel zijn aangesloten bij het SustainaBul MBO leernetwerk. Circa 42% van de studenten studeert aan een mbo-instelling die de vragenlijst één of meerdere malen heeft ingevuld.

Voor mbo instellingen doet CINOP in dit rapport de volgende aanbevelingen:

Voor Bestuur en management:

 • Ontwikkel en draag een krachtige visie op duurzaamheid uit; een verankerde visie versnelt duurzaamheid op diverse onderwerpen en op verschillende lagen binnen de instelling.
 • Besteed tijd aan het concretiseren van de visie naar de praktijk.
 • Erken de cruciale rol van bestuur en management bij het transformeren van het onderwijs.
 • Overweeg de oprichting van een practoraat over duurzaamheid.
 • Overweeg het aanstellen van een duurzaamheidscoördinator.
 • Waardeer degenen binnen de mbo-instelling die een voortrekkersrol spelen in duurzaamheid; erken en beloon docenten, medewerkers, en studenten die actief bijdragen aan duurzame initiatieven.
 • Zorg ervoor dat essentiële middelen zoals tijd, geld, en ondersteuning beschikbaar zijn voor docenten en medewerkers met duurzame ideeën en initiatieven.
 • Professionaliseer medewerkers op het gebied van duurzaamheid en vergroot het bewustzijn binnen de instelling.
 • Neem deel aan de SustainaBul MBO en benut de resultaten van de vragenlijst en het netwerk voor verdere ontwikkeling op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Voor docenten en medewerkers:

 • Betrek studenten actief bij het ontwikkelen van duurzame initiatieven en beleid, aangezien zij vaak nieuwe perspectieven inbrengen.
 • Organiseer activiteiten voor docenten, bestuur, management, en andere medewerkers om duurzaamheid binnen verschillende lagen van de instelling te bevorderen.
 • Gebruik de SustainaBul MBO-resultaten om de aandacht voor duurzaamheid binnen de mbo-instellingen te vergroten.
 • Vier successen en deel goede voorbeelden om anderen te motiveren.
 • Integreer duurzaamheidsthema’s in (examen)opdrachten van de stages van studenten.

Bijgaand treft u de eindrapportage en de samenvatting van het onderzoek over duurzaamheid in het mbo dat CINOP heeft uitgevoerd in opdracht van de Coöperatie Leren voor Morgen.

Samenvatting – De SustainaBul MBO en duurzaamheid in het mbo[30] Onderzoeksrapport SustainaBul MBO november 2023[61] kopie

Onderzoeksrapport SustainaBul MBO november 2023[61] kopie

Categorieën
2023 Resultaten

01 november 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

01
01
03
05

01 november 2023

PETman inzamelfles

Samen maken we een verschil! ️ Op ons MBO College Lelystad is het initiatief ontstaan om een PETman inzamelfles in bruikleen te hebben, om zo statiegeld in te zamelen voor een goed doel.

Super trots zijn we op de initiatiefnemers vanuit de luchtvaartopleidingen SCALA, CRE en de studentenraad. Tijdens de officiële onthulling van de PETman kregen we bezoek van Wethouder Sjaak Kruis van de Gemeente Lelystad die het lint kwam doorknippen als openingshandeling. De schaar werd overhandigd door ons onlangs benoemde klimaatburgermeester Marjolein Sijtsma, student MBO College Lelystad. Deze betrokkenheid wordt zeer gewaardeerd.

 

De PETman is afkomstig van de Stichting Lelystad Schoon en staat momenteel bij de kantine. We hopen hiermee bewustwording te creëren bij jongeren om flesjes en blikjes niet zomaar weg te gooien, maar in te zamelen en zo anderen te helpen. Met het statiegeld steunen we goede doelen of hulpverleners, zoals nu het Rode Kruis voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Samen maken we Lelystad schoon en dragen we ons steentje bij aan een duurzame wereld. 

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Homepagecarroussel Nieuwsberichten

Unit Green ambassadeur Marjolein Sijtsma bevestigd als klimaatburgemeester Jong!

Zaterdag 28 oktober organiseerde de Klimaatburgemeester van Lelystad samen met de gemeente een Klimaatmarkt in het stadhuis. Tussen 11.00 en 15.00 uur konden bezoekers in het stadhuis terecht voor workshops, lezingen en marktkramen.

Voor alle leeftijden was er een groot aanbod van verschillende activiteiten. Een mooi programma met een sterke duurzame boodschap, waar ruim 500 mensen op af kwamen.

Marjolein Sijtsma (MBO-4 student Maatschappelijke Zorg bij ons MBO College Lelystad), en Janneke Pikkert werden door wethouder Sjaak Kruis (Portefeuille Klimaat & Natuur) bevestigd als Klimaatburgemeester Jong, en Klimaatburgemeester voor het komende jaar.

De markt was een mooie gelegenheid om kennis te maken met verschillende duurzame organisaties uit Lelystad. Met dit netwerk gaan we samen voor een Duurzaam Lelystad!

Categorieën
2023 Homepagecarroussel Nieuwsberichten

Interview met Maurijn Odé – MRA Circulair & Digitaal in Denken, Leren & Doen

Inzetten op de circulaire én digitale transitie

Om de circulaire en digitale transitie te realiseren, is een sterke verbinding tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt essentieel. Samen sta je sterker om studenten, werkenden en werkzoekenden toe te rusten met de juiste vaardigheden voor de arbeidsmarkt. Vanuit het Groeifondsvoorstel Opschalen van pps’en in het beroepsonderwijs van Wij Zijn Katapult is subsidie beschikbaar gesteld voor het versterken en opschalen van 15 consortia.

Met het ecosysteem ‘MRA Circulair & Digitaal in Denken, Leren & Doen’ is een succesvolle samenwerking gebouwd, voor toekomstbestendige arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Het samenwerkingsverband is mede gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen.

Aniek van KplusV vroeg Maurijn Odé, projectleider van de RIF Circulaire Regionale Economie naar het succes van deze samenwerking. Lees het volledige interview hier.