Categorieën
Homepagecarroussel

Elektrische Mercedes Vito

Sinds kort staat deze mooie elektrische Mercedes Vito in onze parkeergarage! Onze studenten kunnen zo op een circulaire manier bedrijven in de regio bezoeken; een mooi onderdeel van ons hybride onderwijs! Thomas, docent Mobiliteitstechniek, vertelt er kort over:

Categorieën
Homepagecarroussel

Circulair Onderwijs

In het kader van De Week van de Circulaire Economie hebben Lector Kim Poldner en P+ een speciale uitgave over circulair leren uitgebracht. Het magazine staat in teken van de NCCE-Hackathon, waar studenten circulair leren toepassen door te werken aan een bestaand vraagstuk. Ook onze studenten deden mee aan de hackathon en vertellen in het magazine (op pagina 6) over de ‘hobbitcampus’: studentenwoningen gemaakt van oud plastic.

In het magazine wordt gesproken over circulair onderwijs en over welke skills nodig zijn voor de dag van morgen. De hackathon is een voorbeeld van dit circulaire onderwijs. Verschillende onderwijsinstellingen hebben meegedaan en gewerkt aan een vraagstuk waar circulariteit in terug komt. In het magazine delen de studenten hun ideeën en concepten die tijdens deze week zijn uitgewerkt. Ook is de input van politici, die tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie aanwezig waren, toegevoegd als kader. 

Lees het magazine

Categorieën
Homepagecarroussel

Practor Maurijn Odé bij Omroep Flevoland

Het is de Week van de Circulaire Economie! Vandaag organiseert de Stadmakerij, i.s.m. het Platform Circulair Flevoland, een webinar over circulair ondernemen in de praktijk. Practor Maurijn Odé is één van de sprekers. Vanochtend was hij in de uitzending van Omroep Flevoland om hier alvast wat over te vertellen.

Van harte welkom om deel te nemen aan de Webinar! Tijdens de Webinar maken we kennis met ondernemers en organisaties in de circulaire duurzame hoek en met ondernemers die meer circulair willen gaan ondernemen. Hoe ziet dit er in de praktijk uit en wat zijn de drijfveren van deze ondernemers? Ook bespreken we hoe de eindgebruiker (de consument bij lokale circulaire initiatieven betrokken kan raken. Het belooft een inspirerende middag te worden, waarbij er voldoende gelegenheid is om vragen te stellen of je eigen circulaire idee in te brengen.

Meer info en aanmelden

Categorieën
Homepagecarroussel

Nationale Conferentie Circulaire Economie

De Week van de Circulaire Economie start met de derde Nationale Conferentie Circulaire Economie, dit keer in digitale vorm. In de transitie naar een circulaire economie staan we op een kantelpunt. Van inspirerende activiteiten op kleine schaal, naar grootschalige systeemverandering. Circulaire economie is essentieel bij de aanpak van klimaatverandering, voorkomt verspilling van waardevolle grondstoffen en biedt een kans voor innovatie, groei en banen.

De conferentie werd geopend door staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Het hoofdthema: waar staan we op dit moment en waar moeten we nog nodig mee aan de slag? 

Er wordt hard gewerkt aan de plannen in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023. Dit wordt gedaan door middel van de vijf Transitieagenda’s; biomassa en voedsel, circulaire bouweconomie en consumptiegoederen, kunststoffen en de maakindustrie. De voorzitters van de Transitieagenda bespraken de resultaten. Een aantal mooie voorbeelden: Samen Tegen Voedselverspilling, field lab voor circulaire en gezonde dierlijke eiwitketen, de City Deal, Dutch Circulair Textile Valley, Europees Plastics Pact en het Circulair Product Paspoort. Hiernaast werd door de sprekers benadrukt wat voor rol belastingen spelen in de transitie naar een circulaire economie.

Onderwijs

Vanuit dit gesprek wordt de belangrijke link met het onderwijs gemaakt. De nieuwe generatie is betrokken en heeft baat bij kennis van duurzaamheid en circulariteit om hun toekomst te waarborgen. Giuseppe van der Helm, directeur van Leren voor Morgen, licht dit toe. Ook Minister Ingrid van Engelshoven deelt haar visie over het integreren van het thema duurzaamheid en circulariteit in het onderwijs. Het onderwijs vervult een sleutel rol in het waarmaken van de toekomst en de plannen die er liggen.

Om de conferentie terug te kunnen kijken en gebruik te maken van extra’s die aangeboden worden in de vorm van podcasts en quizzen, meld je aan via deze link.

Categorieën
Homepagecarroussel

Unit Green – Week van de Circulaire Economie

In het kader van De Week van de Circulaire Economie neemt Unit Green deel aan de NCCE-Hackathon die van 1 tot 5 februari wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, De Haagse Hogeschool en het Groene Brein. Gedurende deze week gaat een groep studenten van MBO College Lelystad op onderzoek uit naar een circulaire vorm van jongeren- en studenten huisvesting in de regio van onze school, Lelystad en het merengebied.

De week begint met een online kick-off waar alle deelnemende scholen, mbo, wo en hbo, aanwezig zullen zijn. Zij nemen op 1 februari deel aan de opening van de Nationale Conferentie Circulaire Economie & Onderwijs. Gedurende de week werken de studenten aan hun eigen vraagstuk en worden ze door middel van workshops en gastlessen begeleid en geïnspireerd in hoe je zoiets aan kunt pakken. Op vrijdag vindt een feestelijke afsluiting plaats en zullen de verschillende studentengroepen hun concept, idee of oplossing presenteren in vorm van een pitch. Een onafhankelijke jury zal hierbij aanwezig zijn.

De studenten van MBO College Lelystad gaan aan de slag met het vraagstuk dat vanuit de provincie Flevoland, met het project Talent Kleurt Flevoland, aan de studenten is voorgelegd. Naar voorbeeld van de organisatie Vooruit, die onder andere in Amsterdam en Zaandam studentenhuisvesting organiseert waarin de student betaalt voor huisvesting in de vorm van diensten, gaan de studenten aan de slag. Naast de provincie zijn de organisaties Save Plastics, IVN-natuureducatie en Natuur- en Milieufederatie Flevoland aangesloten om de studenten te helpen met de circulaire vormgeving van de huisvesting. Het project is zowel circulair als inclusief. De studenten zullen, geadviseerd door de bedrijven en de provincie, gaan werken aan het vormgeven van een realistisch en werkzaam concept. In het filmpje hieronder vertellen ze er meer over (vanaf 1:21).

Categorieën
Homepagecarroussel

Webinar Circulair Lelystad

Hoe werkt circulair ondernemen in de praktijk? Welke (veelal onverwachte) kansen bieden anderen voor jouw onderneming? Hoe heb je elkaar nodig om tot goede business te komen? En wat heeft de consument hieraan?

In de week van de Circulaire Economie organiseert Van der Wal Projectmanagement, i.s.m. Platform Circulair Flevoland, een Webinar over deze vragen. Alle bedrijven en organisaties zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

Tijdens de Webinar maak je kennis met ondernemers en organisaties in de circulaire duurzame hoek en met ondernemers die meer circulair/duurzaam willen gaan ondernemen. Wat zijn de drijfveren van deze ondernemers en hoe ziet circulair ondernemen er in de praktijk uit? Waar lopen ondernemers tegenaan en wat is nodig om succesvol te zijn? Ook bespreken we deze middag hoe de eindgebruiker (de consument of een andere ondernemer in de keten) bij de lokale circulaire initiatieven betrokken kan raken.

Het wordt een inspirerende middag waarbij je gelegenheid krijgt om je vragen te stellen of jouw eigen circulaire idee in te brengen.

Je kunt op een interessant programma rekenen:

 1. Welkom door Jack Schoone, Wethouder Gemeente Lelystad
 2. Cora Smelik, Gedeputeerde Provincie Flevoland, geeft haar visie op de noodzaak en kansen van circulair ondernemen;
 3. U hoort van onze gastsprekers meer over een aantal goede voorbeelden van circulair ondernemen in Lelystad. De gastsprekers bestaan onder andere uit:
 • Nanne Fioole (Retourmatras)
 • Johan van Peperzeel (Van Peperzeel – recycling oude accu’s)
 • Wouter Hassing (Micophilia -ketensamenwerking in de agrarische sector)
 • Maurijn Odé (Practoraat CRE – hoe het mbo en het hbo studenten op de circulaire economie voorbereiden.

We sluiten af met een panel waarin alle reacties aan bod komen. Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Mail dan naar info@vanderwal-projectmanagement.nl.

Categorieën
Homepagecarroussel

Uitnodiging (online) nieuwjaarsreceptie met o.a. Art Rooijakkers

Een gelukkig en gezond 2021 toegewenst! We hopen op een positief, duurzaam en inclusief jaar! Om 2021 goed te beginnen, nodigen we jullie uit voor onze (online) nieuwjaarsreceptie, met als thema ‘een duurzame en inclusieve toekomst’. Het belooft een inspirerende en interessante middag te worden. 

Meld je aan via deze link

PROGRAMMA | 21 JANUARI 2021

 • Het programma start om 15.30 uur met een introductie van de sprekers door onze tafelheer Bas Haring.
 • Jan Jonker geeft vervolgens het kader voor de transitie naar een duurzame en inclusieve samenleving.
 • Aan de ronde tafel op MBO College Lelystad schuiven aan: gedeputeerden Jan-Nico Appelman en Cora Smelik. Ook Giny Smits (Lelytalent), Maurijn Odé (CRE), Ruben Plomp (Studentenraad) en studenten van de Entree-opleiding gaan in gesprek over hoe we gezamenlijk onze visie, een duurzame en inclusieve toekomst, kunnen verwezenlijken.
 • Aansluitend op het thema van de nieuwjaarsreceptie zal onze gast Art Rooijakkers een presentatie geven over zijn reeds geschreven boek: ‘De eeuw van mijn dochters’.
 • Hierna zal er gezamenlijk een toost worden uitgebracht op een nieuw circulair, duurzaam en inclusief 2021! 

Het event is te volgen via deze link 

 

Categorieën
Homepagecarroussel

Symposium Duurzaam Denken & Doen groot succes

Het symposium MBO Duurzaam Denken & Doen van Leren voor Morgen was een groot succes!

Dit jaar stond het symposium in teken van de Whole School Approach. In de week van 7-11 december werden door middel van webinars en workshops good practices en kennis onderling gedeeld. Zo gaf Dieuwertje Westerbaan (projectleider duurzaamheid ROC van Amsterdam en Flevoland) samen met studenten een webinar over hoe een school kan transformeren naar een leerwerkbedrijf voor duurzaamheid door het oprichten van een Green Office. Gaaike Euwema (bestuursadviseur en programmamanager duurzaamheid Noorderpoort) en Rob de Vrind (projectleider Duurzaam MBO en Duurzaamheidscoördinator Koning Willem I College) richtten zich op de scholing van docenten met betrekking tot duurzaamheid. Iedere dag een nieuwe en relevante webinar die bijdraagt aan de integratie van duurzaamheid in het onderwijs. De verschillende sessies leidden ons naar het slotevent: de uitreiking van de SustainaBul 2020.

Bij de uitreiking van de SustainaBul 2020 waren diverse sprekers aanwezig: vanuit de politiek, studenten, bestuurders, docenten en duurzame denkers en doeners. Er werd gedebatteerd en gesproken over cruciale factoren die aanwezig moeten zijn voor de inbedding van duurzaamheid in het onderwijs. Een aantal tips die werden aangehaald:

1. Alle onderdelen van de Whole School Approach zijn nodig om duurzaamheid goed in te bedden. Gebeurt dit niet, dan zal je ergens vastlopen.

2. Een duidelijke visie en strategie is cruciaal, maar het eigenaarschap van mensen op de werkvloer is net zo belangrijk. Geef hier ruimte aan.

3. Klein beginnen en gewoon doen. Zorg voor balans tussen visie, strategie en projecten/activiteiten waar mensen energie van krijgen.

4. Duurzaamheid als DNA van de school. Creëer een leeromgeving die dit weerspiegelt.

5. Laat studenten zich zowel inhoudelijk als persoonlijk met thema duurzaamheid verbinden.

Kijk hier de webinars terug.

Bekijk hier de terugblik en samenvatting van de verschillende events.

Categorieën
Homepagecarroussel

De toegevoegde waarde van practoraten

“Mbo’ers zijn vooral doeners, hoe moet ik dan de onderzoekende houding zien?”

De combinatie van een publiek private samenwerking en een practoraat wordt steeds vaker gemaakt. Reden voor Katapult en Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ om samen op trekken en een kennissessie te organiseren. Want wat betekent het om practor te zijn?  Hoe bouw je succesvol aan zo’n samenwerking en welke goede voorbeelden zijn er al? Op 26 november kwamen geïnteresseerden digitaal bijeen, op zoek naar antwoorden.

Drie sprekers die in een pps en in een practoraat actief zijn deelden hun ervaringen:

 • Rosemarie Slobbe – aanstaand practor Natuur inclusieve landbouw en projectleider Greenfield (Clusius)
 • Aad Oosterhof – practor Zorg- en sensortechnologie (Drenthe College)
 • Maurijn Ode – practor en projectleider pps Circulaire Regionale Economie (ROC Flevoland)

Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van een practoraat in een pps?
Rosemarie Slobbe: “Dat je al die uiteenlopende kennis die je ontwikkelt op een gestructureerde manier het onderwijs in krijgt. En als je het mbo meeneemt in de onderzoeken ontstaat er kruisbestuiving, dat is heel waardevol. Voor het thema natuur-inclusief moeten de studenten juist zelf gaan ervaren en doen en niet teveel in de klas leren. Bodemkuilen graven, experimenteren met strokenteelt, biodiversiteit zien in de bloemstroken. Allemaal zaken die vragen om een onderzoekende houding.”

Is dat niet ingewikkeld, twee petten op? Hoe geef je invulling aan zo’n rol als projectleider – practor?
Maurijn Ode: “Er zit een overlap in werkzaamheden maar het is belangrijk de scheiding tussen de rollen goed in het oog te houden. Als projectleider moet ik een aantal projectlijnen waarmaken in overeenkomst met de RIF-aanvraag. Daarvoor heb ik ondersteuning in de randvoorwaarden, de financiën bijvoorbeeld. Zodra het gaat over platform en de verbinding met het onderwijs heb ik de pet op van practor. Dat loopt door elkaar, dat kan niet anders. Het hangt ook samen met de fase waarin je project zich bevindt.“

Wat zijn je belangrijkste taken?
Maurijn: “Intern hebben we een functie-omschrijving gemaakt: kennisontwikkeling, professionalisering, netwerkontwikkeling, profilering, om maar een greep te noemen. En extern moet ik me verantwoorden aan de overheden, de gemeente en de provincie. Dus daar moet ik me aan bepaalde afspraken houden, die vinken we af aan het eind van het jaar.”

Hoe is de rol van practor ingebed in het mbo?
Maurijn: “Wij hebben een functiehuis en daarin is de practor opgenomen. Dat zit in een bepaalde schaal. Dat is fijn, want dat betekent dat het duidelijk is waarbinnen iemand valt.” Jorick Scheerens vult daarop aan dat het vastleggen van de functie nog flexibel is de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven ligt uiteindelijk bij de instelling zelf.

Hoeveel ruimte is er in de reguliere opleidingen voor projecten die door studenten samen met de practor worden opgepakt?
Aad Oosterhof: “Uren claimen is de makkelijkste manier, maar dat is niet de meest heilzame route. Het gaat echt om samenwerking. Je moet het mbo kennen en weten wat voor iedereen van belang is: zoek de verbinding met dat wat er speelt. De leerkrachtmethodiek werkt perfect om dat te bereiken.”

Tips voor het opbouwen van een RIF-pps met een goede focus:

 • “Kijk vooral naar de RIF’s in je omgeving. Als je RIF te veel overlap heeft met de rest, is dat natuurlijk niet goed.” Aad Oosterhof
 • “Zorg dat je een concreet plan van aanpak hebt en dat voor het samenwerken al van te voren hebt afgestemd met onderwijsinstellingen in de buurt, hetzij vanuit hetzelfde perspectief hetzij aanvullend op elkaar. Wij gaan bijvoorbeeld samenwerken met een practoraat natuur inclusief in Noordoost Nederland.” Rosemarie Slobbe

Wil je deze bijeenkomst terugkijken? Mail dan naar m.grievink@ptvt.nl

Categorieën
Homepagecarroussel

ROC van Flevoland in top 3 duurzaamste mbo’s van Nederland

Het ROC van Flevoland mag zich, met het Practoraat Circulaire Regionale Economie (CRE) op MBO College Lelystad, met trots een van de meest duurzame mbo’s van Nederland noemen. Op vrijdag 11 december nam Gerrit Vreugdenhil, lid Raad van Bestuur ROC van Flevoland, een bronzen plakkaat in ontvangst bij de SustainaBul MBO verkiezing.

Via een feestelijke livestream werd vrijdag 11 december j.l. vanuit het Wellantcollege geproost op de geboekte vooruitgang op het gebied van duurzaamheid binnen het mbo. Met 100% meer aanmeldingen dan vorig jaar is de deelnemerslijst aanzienlijk gegroeid. Het ROC van Flevoland deed dit jaar voor het eerst mee en bemachtigde een plek als nummer 3 door onder andere het bewerkstelligen van samenwerkingsverbanden tussen school, regionale overheid en het bedrijfsleven, en door het opzetten van een duurzame leerlijn.

De jury sprak over de succesfactor bij scholen: “De scholen met een duurzaamheidscoördinator of practor zoals bij MBO College Lelystad, die omringd worden door een interdisciplinaire groep personeelsleden uit de school, aan duurzaamheid en de Sustainable Development Goals werken, maken daarbij de grootste stappen en scoren allemaal hoger in de ranglijst.”

Coöperatieve ranking
De deelnemende mbo’s gaven elkaar feedback als het gaat om hoe duurzaamheid geïmplementeerd wordt in het onderwijs, de praktijk, in de bedrijfsvoering van de school en de samenwerking met de omgeving. Hiermee is de SustainaBul MBO een coöperatieve ranking, waarin het leren van elkaar centraal staat. De winnaar van de SustainaBul MBO 2020 is het Wellantcollege, die onder andere met de mbo-opleiding Leefbare Stad en Klimaat vakmensen van de toekomst opleidt om duurzame en bewuste keuzes te maken. Het Koning Willem I College eindigde als tweede.

Wat is de SustainaBul MBO?
De SustainaBul MBO wordt georganiseerd door Leren voor Morgen en is gebaseerd op de SustainaBul in het hoger onderwijs. Het is een positieve wedstrijd waarin onderwijsinstellingen naar elkaar kijken en elkaar van feedback voorzien om steeds beter te worden in het integreren van duurzaamheid binnen het mbo. Dit is het tweede jaar dat deze wedstrijd wordt georganiseerd.

Op de foto v.l.n.r.: Gerrit Vreugdenhil (ROC van Flevoland), Gabe van der Zee (Wellantcollege), Dominique Majoor (Koning Willem I College)