Categorieën
Homepagecarroussel

Circular Skills in Context

“Circular Skills in Context” is een uitgave van het Circular Skills programma van de coöperatie Leren voor Morgen. Meer informatie vind je op de website van Leren voor Morgen.

In de transitie naar een circulaire economie staan samen leren en innoveren centraal. Zowel mens als organisatie krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen. En dat is hard nodig, want in een circulaire economie functioneren we op een andere manier dan we gewend zijn. We hebben visie nodig (waar gaan we naartoe), nieuwe vormen van organiseren (hoe gaan we samen de weg vinden) en nieuwe of andere dagelijkse werkzaamheden die bijdragen aan dit hogere doel (wat doen we om het toe te passen).

Deze drie aspecten vragen om nieuwe vaardigheden en competenties, zowel binnen organisaties die in transitie zijn als in je eigen loopbaan als professional. Vaardigheden die mensen en organisaties in staat stellen om vanuit het belang van een duurzamere wereld hun werk op een nieuwe manier uit te voeren.

De afbeelding “Circular Skills in Context” neemt je aan de hand van een skills-cirkel langs twee sporen (mens en organisatie) mee in deze wereld van vaardigheden. De cirkel is opgebouwd uit drie lagen: ‘WHY’ skills, ‘HOW’ skills en ‘WHAT’ skills. 

In het hart van de cirkel staan de ‘WHY’ skills, die mogelijk maken het belang van een circulaire economie te zien, te begrijpen en over te brengen op een ander. Deze vaardigheden dragen bij aan de richting, koers en visie voor een circulaire economie.

Daaromheen staan de ‘HOW’ skills, die visie en richting vertalen naar bedrijfsprocessen en/of pedagogisch-didactische aanpakken (in het onderwijs). Vaardigheden die bijdragen aan het creëren van een lerende organisatie, waarin mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen én innoveren.

De uiterste ring bevat de ‘WHAT’ skills, die handvatten bieden voor de toepassing van circulaire principes in de dagelijkse praktijk. Het gaat naast technische skills ook om sociale, valoriserende en transversale vaardigheden.

Circular Skills in Context laat zien hoe deze verschillende soorten vaardigheden zich tot elkaar verhouden en waarom het belangrijk is dat mensen en organisaties op verschillende niveaus vaardigheden (blijven) opdoen.

De afbeelding “Circular Skills in Context” is getekend door Betina van Meter (Bord&Stift) op basis van twee rondetafelgesprekken tussen Antoine Heideveld (Het Groene Brein), Jan Cromwijk (ISSO), Britt Wijnen (SBB), Maurijn Odé en Britt Molenkamp (MBO College Lelystad), Bas van den Berg (Haagse Hogeschool), Danielle Twardy-Duisters (Hogeschool Zuyd) en Daan de Kruijf (Coöperatie Leren voor Morgen).

“Circular Skills in Context” is een uitgave van het Circular Skills programma van de coöperatie Leren voor Morgen. Meer informatie vind je op de website van Leren voor Morgen. Heb je vragen over het programma of wil je reageren op deze afbeelding? Neem dan contact op met Daan@lerenvoormorgen.org.

Categorieën
Homepagecarroussel

Kick-off PRICE

Op 27 mei vond de kick-off van Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie plaats. Via een online stream was de kick-off te volgen.

Ingrid Zegers, aanjager en strategist CE, legde uit wat PRICE inhoudt en waarom het zo belangrijk is om een facilitator te hebben tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Hierna volgde een presentatie van Rijksbouwmeester Floris Alkemade over ‘de motoren van verandering’. 

Sabrine Strijdbos (Sector Developer) en Eva Gladek (Metabolic) waren te gast tijdens de kick-off. Ook onze studenten speelden een rol. Bekijk hieronder de film over circulaire uitdagingen in omgeving Flevoland. Wij zijn benieuwd naar wat PRICE kan doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen!

Categorieën
Homepagecarroussel

Online gastlessen

In ons gebruikelijke lesprogramma zouden we tijdens de CRE-Tour met studenten langsgaan bij onze partnerbedrijven. Vanwege de huidige situatie is dat helaas lastig te organiseren. Toch willen we onze studenten de mogelijkheid geven om te kunnen leren van de circulaire processen en innovaties van bedrijven uit de regio. Om dit mogelijk te maken hebben we de afgelopen maand verschillende gastcolleges op locatie opgenomen.

Vanaf 7 juni krijgen alle eerstejaarsstudenten van MBO College Lelystad (online) gastlessen van de volgende partners:

  • Pastoor Consult over het refurbishment en recycling van zonnepanelen;
  • De Groene Sluis over Upcycling en ‘omdenken’;
  • TEVA over de Retourbox en ‘wat te doen met ongebruikte medicijnen?’.

We kijken ontzettend uit naar het delen van de gastcolleges en naar de reacties van de studenten! Op de foto alvast een kijkje achter de schermen tijdens de opname bij De Groene Sluis.

Categorieën
Homepagecarroussel

Urban Mining Pilot

Afval bestaat niet! Meerdere organisaties, waaronder het ROC van Flevoland en kringloopwinkel De Groene Sluis delen de visie om Lelystad, en specifiek jongeren, zich bewust te laten zijn van de mogelijkheden – en de noodzaak – van circulair denken.

We koppelen bedrijven, kringloopwinkel, leerlingen en studenten van diverse scholen en inwoners van Lelystad aan elkaar, zodat we van elkaar kunnen leren circuleren waarbij ieder onderdeel is van de kringloop van grondstoffen.

Minibiebs
Op 1 juni gaat de eerste Urban Mining Pilot op MBO College Lelystad van start. Het Practoraat CRE en Lelytalent bundelen hun kracht om van de kick-off hybride onderwijs een succes te maken. De studenten van de Entree-opleiding gaan samen met docenten Bertina de Vries-Koster en Sander Borsje aan de slag om de gemeente Lelystad van Minibiebs te voorzien. De Minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met elkaar leuker – en in dit geval ook duurzamer – kunt maken.

Bij kringloopwinkel De Groene Sluis wordt resthout van inwoners verzameld en gescheiden, en kunnen de studenten een boekenbon inleveren om de ruilkasten te vullen. Vervolgens gaan de studenten aan de slag om van het restmateriaal circulaire Minibiebs te maken. Het thema duurzaam omgaan met materialen komt terug in de stageopdracht van de student. Als afsluiting gaan we genieten van zelfgebakken pizza’s!

Wat is Urban Mining?
Urban Mining gaat uit van het basisprincipe dat alle grondstoffen om producten te maken al aanwezig zijn. De stad is vol met waardevolle grondstoffen. Ze kunnen gevonden, gedolven en ‘gemined’ worden in Lelystad.

Categorieën
Homepagecarroussel

Digitaal Magazine Practoraten

Binnen het ROC van Amsterdam-Flevoland zijn er diverse practoraten. Een practoraat is een expertiseplatform waarin onderzoek gedaan wordt onder leiding van een practor. Ieder practoraat werkt op een eigen innovatieve manier aan vraagstukken. Docenten en studenten worden hierbij betrokken en doen zelf onderzoek. 

Onlangs is het allereerste practoratenmagazine verschenen. In het Digitaal Magazine Practoraten, bedoeld ter inspiratie, zijn de volgende practoraten uitgelicht:
• Practoraat Airport & Aviation
• Practoraat Energietransitie & Human Capital
• Practoraat Circulaire Regionale Economie
• Practoraat Sports, Health & Exercise
• Practoraat Creatief Vakmanschap (afgerond)

Categorieën
Homepagecarroussel

Opbouw lesmateriaal vak ‘Duurzaamheid in het Beroep’

Op MBO College Lelystad besteden we aandacht aan duurzaamheid en circulariteit. Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame wereld. Om de transitie te versnellen is kennis nodig. Dit jaar zijn wij begonnen met het vak Duurzaamheid in het Beroep. Alle eerstejaarsstudenten van iedere opleiding en sector doen kennis op over duurzaamheid. Het lesmateriaal is in samenwerking met O3-effect samengesteld en afgestemd op de verschillende niveaus. Het lesmateriaal voor het vak is openbaar en te vinden op wikiwijs.  

Geïnteresseerd in hoe het lesmateriaal opgebouwd is? Jacomijn de Vries en Guido Bastiaans van O3-effect vertellen hierover in hun presentatie over het ontwikkelproces van het vak Duurzaamheid in het Beroep:

Categorieën
Homepagecarroussel

Nieuwsbrief 3

Afgelopen week hebben we al onze partners, medewerkers en verdere geïnteresseerden een nieuwsbrief gestuurd. 

Lees nieuwsbrief 3

Ook op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws? Meld je dan via de button op de homepage aan voor onze nieuwsbrief.

Categorieën
Homepagecarroussel

Artikel in Ledenmagazine Rabobank

Deze week valt het ledenmagazine Rabo & Co (van onze partner Rabobank) weer op de mat bij al hun leden in Flevoland en de Noordoostpolder. Practor Maurijn Odé heeft een mooie bijdrage mogen leveren aan deze editie:

Lees het hele ledenmagazine hier.

Categorieën
Homepagecarroussel

Elektrische Mercedes Vito

Sinds kort staat deze mooie elektrische Mercedes Vito in onze parkeergarage! Onze studenten kunnen zo op een circulaire manier bedrijven in de regio bezoeken; een mooi onderdeel van ons hybride onderwijs! Thomas, docent Mobiliteitstechniek, vertelt er kort over:

Categorieën
Homepagecarroussel

Circulair Onderwijs

In het kader van De Week van de Circulaire Economie hebben Lector Kim Poldner en P+ een speciale uitgave over circulair leren uitgebracht. Het magazine staat in teken van de NCCE-Hackathon, waar studenten circulair leren toepassen door te werken aan een bestaand vraagstuk. Ook onze studenten deden mee aan de hackathon en vertellen in het magazine (op pagina 6) over de ‘hobbitcampus’: studentenwoningen gemaakt van oud plastic.

In het magazine wordt gesproken over circulair onderwijs en over welke skills nodig zijn voor de dag van morgen. De hackathon is een voorbeeld van dit circulaire onderwijs. Verschillende onderwijsinstellingen hebben meegedaan en gewerkt aan een vraagstuk waar circulariteit in terug komt. In het magazine delen de studenten hun ideeën en concepten die tijdens deze week zijn uitgewerkt. Ook is de input van politici, die tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie aanwezig waren, toegevoegd als kader. 

Lees het magazine