Categorieën
Homepagecarroussel

Interview in Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023

Als Practoraat CRE hebben we bijgedragen aan het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023, dat deze week naar de Tweede Kamer verstuurd is. Maurijn Odé (Practor CRE) en Wessel Scholtze (student Bouwkunde op MBO College Lelystad) vertellen in een interview waarom het zo belangrijk is om het mbo-onderwijs in te zetten in de transitie naar een circulaire economie.

Lees het interview (vanaf pagina 68)

Categorieën
Homepagecarroussel

Duurzame Troonrede 2020

Ter gelegenheid van de 22e editie van Duurzame Dinsdag, las Jan Jonker (hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen) op 1 september 2020 de Duurzame Troonrede voor. “We gaan uit naam van de economie de natuur met een kettingzaag te lijf”, aldus Jan Jonker. In de Duurzame Troonrede geeft Jan Jonker zeven breekijzers om het anders te doen.


Lees de Duurzame Troonrede

Categorieën
Homepagecarroussel

Provinciale Ronde Circulaire Economie

Aanstaande donderdag 1 oktober neemt practor Maurijn Odé samen met Jan Nico Appelman en Cora Smelik (Provincie Flevoland) deel aan een sessie in het kader van het overleg Provinciale Ronde Circulaire Economie.

Provinciale ambities
De voorzitter van dit overleg, Sander de Rouwe, heeft in de IPO adviescommissie Economie de portefeuille Circulaire Economie en doet een bestuurlijke ronde door Nederland. Op 1 oktober start hij zijn ronde in het provinciehuis Flevoland. Naast Maurijn Odé is ook Paul Schuurmans (OFGV) als expert aanwezig. Tijdens dit overleg wordt in kaart gebracht welke ambities de provincie heeft met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van de circulaire economie in de regio. Maurijn Odé zal het belang (en de kansen) van de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven in het kader van de Circulaire Regionale Economie bespreken.

Landelijke en provinciale kansenkaarten
Van de uitkomsten worden een landelijke IPO-kansenkaart en twaalf provinciale kansenkaarten opgesteld. Deze kaarten moeten leiden tot het verder aanjagen van de ambities middels kansen, mogelijkheden en aandachtspunten. De overheid kan bovendien aan de hand van de landelijke IPO-kansenkaart zien wat de provincies momenteel al doen, wat ze gaan doen en wat de provincies om dat te realiseren van het Rijk (Ministerie van I&W en van Ministerie van EZK) vragen.