Categorieën
Homepagecarroussel

Nieuwsbrief 5

Vandaag hebben we al onze partners, medewerkers en verdere geïnteresseerden een nieuwsbrief gestuurd. Hierin lees je onder andere meer over onze reis richting het Springtij Forum, over het thema ‘duurzaam handelen’ dat we bij het vak Burgerschap bespraken en over de Challenge Markt met PRICE. 

Lees nieuwsbrief 5

Ook op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws? Meld je dan via de button op de homepage aan voor onze nieuwsbrief.

Categorieën
Homepagecarroussel

Inspiratierapport Circulaire Economie

SBB brengt periodiek trendrapporten uit over de verschillende sectoren. Dit jaar bracht SBB naast diverse trendrapporten ook een sector overstijgend inspiratierapport uit over circulaire economie. Het rapport biedt inzichten in de transitie naar een circulaire economie en licht toe welke impact deze transitie zal hebben binnen de beroepen waar in het mbo voor wordt opgeleid. Lees hier het volledige nieuwsbericht van de SBB met de link naar het rapport. 

Categorieën
Homepagecarroussel

Afval BonTon

De eerste circulaire aanbesteding is een feit! Vanaf dit schooljaar gaan we op ons college afval scheiden. Afvalverwerker GP Groot haalt afvalstromen gescheiden op zodat uit ons afval tot wel 85% aan grondstoffen gehaald kan worden. Wanneer stromen niet gescheiden worden, raken grondstoffen vervuild en kunnen deze niet meer ingezet worden als nieuwe grondstof. Hoe mooi is het als we straks producten gebruiken die zijn gemaakt van ons eigen afval, 100% circulair: daar gaan we voor!  

Categorieën
Homepagecarroussel

Youth Future Conference

Op 12 en 13 november kun jij deelnemen aan een evenement voor jongeren die hun stem willen geven voor een betere toekomst: de Youth Future Conference (2021). Welke innovatieve ideeën bedenk jij voor een groene, leefbare en duurzame stad van de toekomst? De beste ideeën worden tijdens wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 gepresenteerd aan de hele wereld.

Het thema van de YFC is ‘creating sustainable solutions for Growing Green Cities’. We dagen jou uit mee te denken over concrete ideeën om de steden van de toekomst duurzamer te maken. Hoe maak je een stad bestand tegen klimaatverandering? Hoe bouw je duurzamer? Waar haal je voldoende en gezond voedsel vandaan?  Natuurlijk leren we je alles over de thema’s van Growing Green Cities door interessante workshops. Zodat jij, met je groep, tot het beste idee kunt komen.

Ontmoet op 13 en 14 november in Center Parcs de Eemhof en op het Floriade-terrein andere jongeren die net als jij denken en willen dat we beter met de aarde omgaan. Jongeren die willen dat de toekomst duurzamer wordt, die boordevol ideeën zitten om de wereld groener te maken. Ben jij er klaar voor de wereld een stukje beter te maken? Meld je dan nu aan via de website van YFC.

Categorieën
Homepagecarroussel

Nieuwsbrief 4

Afgelopen week hebben we al onze partners, medewerkers en verdere geïnteresseerden een nieuwsbrief gestuurd. Hierin lees je onder andere meer over ons nieuwe magazine, over wat er de komende tijd op de agenda staat en dat we ons aangemeld hebben als Eco-School.

Lees nieuwsbrief 4

Ook op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws? Meld je dan via de button op de homepage aan voor onze nieuwsbrief.

Categorieën
Homepagecarroussel

Coming soon: magazine ‘Samen Duurzaam’

Het eerste magazine van MBO College Lelystad en het Practoraat CRE is een feit! Dit jaar zijn we gestart met het onderzoeken van competenties en skills voor de circulaire toekomst. Vanuit onze positie, die raakvlakken heeft met onderzoeksinstellingen als Leren voor Morgen en het Groene Brein, het bedrijfsleven en overheid, zien wij deze belangstelling bij al onze partners terugkomen. Als onderwijsinstelling bereiden wij studenten voor op de toekomst. En op wat voor manier we dat doen draagt bij aan de wereld van morgen.

Om informatie te verzamelen over cruciale competenties hebben we eerst gekeken naar wat voor informatie er al beschikbaar is: Circular Skills, 21st century skills, de 7 competenties van Niko Roorda, Leren van Topsport, A Rounder Sense of Purpose etc. Aan de hand van deze informatie zijn we in gesprek gegaan met docenten, studenten, management, bedrijfsleven en overheid. Hun ervaring en praktische uitvoering is van belang om vorm te geven aan de competenties en skills van ons college.

In ‘Samen Duurzaam’ kun je alles lezen over het belang van duurzaamheid, circulariteit en de rol van competenties. Mensen binnen en buiten ons mbo-college vertellen over hun visie voor een circulaire toekomst. Wij kunnen niet wachten om begin juli het eerste nummer van ‘Samen Duurzaam’ te delen. We zijn benieuwd naar jullie reactie en staan open voor elke vorm van feedback.​ Hieronder vast een kleine sneak peek met daarin meer over de opzet van het magazine:

Categorieën
Homepagecarroussel

Circular Skills in Context

“Circular Skills in Context” is een uitgave van het Circular Skills programma van de coöperatie Leren voor Morgen. Meer informatie vind je op de website van Leren voor Morgen.

In de transitie naar een circulaire economie staan samen leren en innoveren centraal. Zowel mens als organisatie krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen. En dat is hard nodig, want in een circulaire economie functioneren we op een andere manier dan we gewend zijn. We hebben visie nodig (waar gaan we naartoe), nieuwe vormen van organiseren (hoe gaan we samen de weg vinden) en nieuwe of andere dagelijkse werkzaamheden die bijdragen aan dit hogere doel (wat doen we om het toe te passen).

Deze drie aspecten vragen om nieuwe vaardigheden en competenties, zowel binnen organisaties die in transitie zijn als in je eigen loopbaan als professional. Vaardigheden die mensen en organisaties in staat stellen om vanuit het belang van een duurzamere wereld hun werk op een nieuwe manier uit te voeren.

De afbeelding “Circular Skills in Context” neemt je aan de hand van een skills-cirkel langs twee sporen (mens en organisatie) mee in deze wereld van vaardigheden. De cirkel is opgebouwd uit drie lagen: ‘WHY’ skills, ‘HOW’ skills en ‘WHAT’ skills. 

In het hart van de cirkel staan de ‘WHY’ skills, die mogelijk maken het belang van een circulaire economie te zien, te begrijpen en over te brengen op een ander. Deze vaardigheden dragen bij aan de richting, koers en visie voor een circulaire economie.

Daaromheen staan de ‘HOW’ skills, die visie en richting vertalen naar bedrijfsprocessen en/of pedagogisch-didactische aanpakken (in het onderwijs). Vaardigheden die bijdragen aan het creëren van een lerende organisatie, waarin mensen zich in vrijheid kunnen ontwikkelen én innoveren.

De uiterste ring bevat de ‘WHAT’ skills, die handvatten bieden voor de toepassing van circulaire principes in de dagelijkse praktijk. Het gaat naast technische skills ook om sociale, valoriserende en transversale vaardigheden.

Circular Skills in Context laat zien hoe deze verschillende soorten vaardigheden zich tot elkaar verhouden en waarom het belangrijk is dat mensen en organisaties op verschillende niveaus vaardigheden (blijven) opdoen.

De afbeelding “Circular Skills in Context” is getekend door Betina van Meter (Bord&Stift) op basis van twee rondetafelgesprekken tussen Antoine Heideveld (Het Groene Brein), Jan Cromwijk (ISSO), Britt Wijnen (SBB), Maurijn Odé en Britt Molenkamp (MBO College Lelystad), Bas van den Berg (Haagse Hogeschool), Danielle Twardy-Duisters (Hogeschool Zuyd) en Daan de Kruijf (Coöperatie Leren voor Morgen).

“Circular Skills in Context” is een uitgave van het Circular Skills programma van de coöperatie Leren voor Morgen. Meer informatie vind je op de website van Leren voor Morgen. Heb je vragen over het programma of wil je reageren op deze afbeelding? Neem dan contact op met Daan@lerenvoormorgen.org.

Categorieën
Homepagecarroussel

Kick-off PRICE

Op 27 mei vond de kick-off van Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie plaats. Via een online stream was de kick-off te volgen.

Ingrid Zegers, aanjager en strategist CE, legde uit wat PRICE inhoudt en waarom het zo belangrijk is om een facilitator te hebben tussen onderwijs, ondernemers en overheid. Hierna volgde een presentatie van Rijksbouwmeester Floris Alkemade over ‘de motoren van verandering’. 

Sabrine Strijdbos (Sector Developer) en Eva Gladek (Metabolic) waren te gast tijdens de kick-off. Ook onze studenten speelden een rol. Bekijk hieronder de film over circulaire uitdagingen in omgeving Flevoland. Wij zijn benieuwd naar wat PRICE kan doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen!

Categorieën
Homepagecarroussel

Online gastlessen

In ons gebruikelijke lesprogramma zouden we tijdens de CRE-Tour met studenten langsgaan bij onze partnerbedrijven. Vanwege de huidige situatie is dat helaas lastig te organiseren. Toch willen we onze studenten de mogelijkheid geven om te kunnen leren van de circulaire processen en innovaties van bedrijven uit de regio. Om dit mogelijk te maken hebben we de afgelopen maand verschillende gastcolleges op locatie opgenomen.

Vanaf 7 juni krijgen alle eerstejaarsstudenten van MBO College Lelystad (online) gastlessen van de volgende partners:

  • Pastoor Consult over het refurbishment en recycling van zonnepanelen;
  • De Groene Sluis over Upcycling en ‘omdenken’;
  • TEVA over de Retourbox en ‘wat te doen met ongebruikte medicijnen?’.

We kijken ontzettend uit naar het delen van de gastcolleges en naar de reacties van de studenten! Op de foto alvast een kijkje achter de schermen tijdens de opname bij De Groene Sluis.

Categorieën
Homepagecarroussel

Urban Mining Pilot

Afval bestaat niet! Meerdere organisaties, waaronder het ROC van Flevoland en kringloopwinkel De Groene Sluis delen de visie om Lelystad, en specifiek jongeren, zich bewust te laten zijn van de mogelijkheden – en de noodzaak – van circulair denken.

We koppelen bedrijven, kringloopwinkel, leerlingen en studenten van diverse scholen en inwoners van Lelystad aan elkaar, zodat we van elkaar kunnen leren circuleren waarbij ieder onderdeel is van de kringloop van grondstoffen.

Minibiebs
Op 1 juni gaat de eerste Urban Mining Pilot op MBO College Lelystad van start. Het Practoraat CRE en Lelytalent bundelen hun kracht om van de kick-off hybride onderwijs een succes te maken. De studenten van de Entree-opleiding gaan samen met docenten Bertina de Vries-Koster en Sander Borsje aan de slag om de gemeente Lelystad van Minibiebs te voorzien. De Minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met elkaar leuker – en in dit geval ook duurzamer – kunt maken.

Bij kringloopwinkel De Groene Sluis wordt resthout van inwoners verzameld en gescheiden, en kunnen de studenten een boekenbon inleveren om de ruilkasten te vullen. Vervolgens gaan de studenten aan de slag om van het restmateriaal circulaire Minibiebs te maken. Het thema duurzaam omgaan met materialen komt terug in de stageopdracht van de student. Als afsluiting gaan we genieten van zelfgebakken pizza’s!

Wat is Urban Mining?
Urban Mining gaat uit van het basisprincipe dat alle grondstoffen om producten te maken al aanwezig zijn. De stad is vol met waardevolle grondstoffen. Ze kunnen gevonden, gedolven en ‘gemined’ worden in Lelystad.