Categorieën
Homepagecarroussel

Digitaal Magazine Practoraten

Binnen het ROC van Amsterdam-Flevoland zijn er diverse practoraten. Een practoraat is een expertiseplatform waarin onderzoek gedaan wordt onder leiding van een practor. Ieder practoraat werkt op een eigen innovatieve manier aan vraagstukken. Docenten en studenten worden hierbij betrokken en doen zelf onderzoek. 

Onlangs is het allereerste practoratenmagazine verschenen. In het Digitaal Magazine Practoraten, bedoeld ter inspiratie, zijn de volgende practoraten uitgelicht:
• Practoraat Airport & Aviation
• Practoraat Energietransitie & Human Capital
• Practoraat Circulaire Regionale Economie
• Practoraat Sports, Health & Exercise
• Practoraat Creatief Vakmanschap (afgerond)

Categorieën
Homepagecarroussel

Opbouw lesmateriaal vak ‘Duurzaamheid in het Beroep’

Op MBO College Lelystad besteden we aandacht aan duurzaamheid en circulariteit. Het onderwijs speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame wereld. Om de transitie te versnellen is kennis nodig. Dit jaar zijn wij begonnen met het vak Duurzaamheid in het Beroep. Alle eerstejaarsstudenten van iedere opleiding en sector doen kennis op over duurzaamheid. Het lesmateriaal is in samenwerking met O3-effect samengesteld en afgestemd op de verschillende niveaus. Het lesmateriaal voor het vak is openbaar en te vinden op wikiwijs.  

Geïnteresseerd in hoe het lesmateriaal opgebouwd is? Jacomijn de Vries en Guido Bastiaans van O3-effect vertellen hierover in hun presentatie over het ontwikkelproces van het vak Duurzaamheid in het Beroep:

Categorieën
Homepagecarroussel

Nieuwsbrief 3

Afgelopen week hebben we al onze partners, medewerkers en verdere geïnteresseerden een nieuwsbrief gestuurd. 

Lees nieuwsbrief 3

Ook op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws? Meld je dan via de button op de homepage aan voor onze nieuwsbrief.

Categorieën
Homepagecarroussel

Artikel in Ledenmagazine Rabobank

Deze week valt het ledenmagazine Rabo & Co (van onze partner Rabobank) weer op de mat bij al hun leden in Flevoland en de Noordoostpolder. Practor Maurijn Odé heeft een mooie bijdrage mogen leveren aan deze editie:

Lees het hele ledenmagazine hier.

Categorieën
Homepagecarroussel

Elektrische Mercedes Vito

Sinds kort staat deze mooie elektrische Mercedes Vito in onze parkeergarage! Onze studenten kunnen zo op een circulaire manier bedrijven in de regio bezoeken; een mooi onderdeel van ons hybride onderwijs! Thomas, docent Mobiliteitstechniek, vertelt er kort over:

Categorieën
Homepagecarroussel

Circulair Onderwijs

In het kader van De Week van de Circulaire Economie hebben Lector Kim Poldner en P+ een speciale uitgave over circulair leren uitgebracht. Het magazine staat in teken van de NCCE-Hackathon, waar studenten circulair leren toepassen door te werken aan een bestaand vraagstuk. Ook onze studenten deden mee aan de hackathon en vertellen in het magazine (op pagina 6) over de ‘hobbitcampus’: studentenwoningen gemaakt van oud plastic.

In het magazine wordt gesproken over circulair onderwijs en over welke skills nodig zijn voor de dag van morgen. De hackathon is een voorbeeld van dit circulaire onderwijs. Verschillende onderwijsinstellingen hebben meegedaan en gewerkt aan een vraagstuk waar circulariteit in terug komt. In het magazine delen de studenten hun ideeën en concepten die tijdens deze week zijn uitgewerkt. Ook is de input van politici, die tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie aanwezig waren, toegevoegd als kader. 

Lees het magazine

Categorieën
Homepagecarroussel

Practor Maurijn Odé bij Omroep Flevoland

Het is de Week van de Circulaire Economie! Vandaag organiseert de Stadmakerij, i.s.m. het Platform Circulair Flevoland, een webinar over circulair ondernemen in de praktijk. Practor Maurijn Odé is één van de sprekers. Vanochtend was hij in de uitzending van Omroep Flevoland om hier alvast wat over te vertellen.

Van harte welkom om deel te nemen aan de Webinar! Tijdens de Webinar maken we kennis met ondernemers en organisaties in de circulaire duurzame hoek en met ondernemers die meer circulair willen gaan ondernemen. Hoe ziet dit er in de praktijk uit en wat zijn de drijfveren van deze ondernemers? Ook bespreken we hoe de eindgebruiker (de consument bij lokale circulaire initiatieven betrokken kan raken. Het belooft een inspirerende middag te worden, waarbij er voldoende gelegenheid is om vragen te stellen of je eigen circulaire idee in te brengen.

Meer info en aanmelden

Categorieën
Homepagecarroussel

Nationale Conferentie Circulaire Economie

De Week van de Circulaire Economie start met de derde Nationale Conferentie Circulaire Economie, dit keer in digitale vorm. In de transitie naar een circulaire economie staan we op een kantelpunt. Van inspirerende activiteiten op kleine schaal, naar grootschalige systeemverandering. Circulaire economie is essentieel bij de aanpak van klimaatverandering, voorkomt verspilling van waardevolle grondstoffen en biedt een kans voor innovatie, groei en banen.

De conferentie werd geopend door staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Het hoofdthema: waar staan we op dit moment en waar moeten we nog nodig mee aan de slag? 

Er wordt hard gewerkt aan de plannen in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023. Dit wordt gedaan door middel van de vijf Transitieagenda’s; biomassa en voedsel, circulaire bouweconomie en consumptiegoederen, kunststoffen en de maakindustrie. De voorzitters van de Transitieagenda bespraken de resultaten. Een aantal mooie voorbeelden: Samen Tegen Voedselverspilling, field lab voor circulaire en gezonde dierlijke eiwitketen, de City Deal, Dutch Circulair Textile Valley, Europees Plastics Pact en het Circulair Product Paspoort. Hiernaast werd door de sprekers benadrukt wat voor rol belastingen spelen in de transitie naar een circulaire economie.

Onderwijs

Vanuit dit gesprek wordt de belangrijke link met het onderwijs gemaakt. De nieuwe generatie is betrokken en heeft baat bij kennis van duurzaamheid en circulariteit om hun toekomst te waarborgen. Giuseppe van der Helm, directeur van Leren voor Morgen, licht dit toe. Ook Minister Ingrid van Engelshoven deelt haar visie over het integreren van het thema duurzaamheid en circulariteit in het onderwijs. Het onderwijs vervult een sleutel rol in het waarmaken van de toekomst en de plannen die er liggen.

Om de conferentie terug te kunnen kijken en gebruik te maken van extra’s die aangeboden worden in de vorm van podcasts en quizzen, meld je aan via deze link.

Categorieën
Homepagecarroussel

Unit Green – Week van de Circulaire Economie

In het kader van De Week van de Circulaire Economie neemt Unit Green deel aan de NCCE-Hackathon die van 1 tot 5 februari wordt georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, De Haagse Hogeschool en het Groene Brein. Gedurende deze week gaat een groep studenten van MBO College Lelystad op onderzoek uit naar een circulaire vorm van jongeren- en studenten huisvesting in de regio van onze school, Lelystad en het merengebied.

De week begint met een online kick-off waar alle deelnemende scholen, mbo, wo en hbo, aanwezig zullen zijn. Zij nemen op 1 februari deel aan de opening van de Nationale Conferentie Circulaire Economie & Onderwijs. Gedurende de week werken de studenten aan hun eigen vraagstuk en worden ze door middel van workshops en gastlessen begeleid en geïnspireerd in hoe je zoiets aan kunt pakken. Op vrijdag vindt een feestelijke afsluiting plaats en zullen de verschillende studentengroepen hun concept, idee of oplossing presenteren in vorm van een pitch. Een onafhankelijke jury zal hierbij aanwezig zijn.

De studenten van MBO College Lelystad gaan aan de slag met het vraagstuk dat vanuit de provincie Flevoland, met het project Talent Kleurt Flevoland, aan de studenten is voorgelegd. Naar voorbeeld van de organisatie Vooruit, die onder andere in Amsterdam en Zaandam studentenhuisvesting organiseert waarin de student betaalt voor huisvesting in de vorm van diensten, gaan de studenten aan de slag. Naast de provincie zijn de organisaties Save Plastics, IVN-natuureducatie en Natuur- en Milieufederatie Flevoland aangesloten om de studenten te helpen met de circulaire vormgeving van de huisvesting. Het project is zowel circulair als inclusief. De studenten zullen, geadviseerd door de bedrijven en de provincie, gaan werken aan het vormgeven van een realistisch en werkzaam concept. In het filmpje hieronder vertellen ze er meer over (vanaf 1:21).

Categorieën
Homepagecarroussel

Webinar Circulair Lelystad

Hoe werkt circulair ondernemen in de praktijk? Welke (veelal onverwachte) kansen bieden anderen voor jouw onderneming? Hoe heb je elkaar nodig om tot goede business te komen? En wat heeft de consument hieraan?

In de week van de Circulaire Economie organiseert Van der Wal Projectmanagement, i.s.m. Platform Circulair Flevoland, een Webinar over deze vragen. Alle bedrijven en organisaties zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

Tijdens de Webinar maak je kennis met ondernemers en organisaties in de circulaire duurzame hoek en met ondernemers die meer circulair/duurzaam willen gaan ondernemen. Wat zijn de drijfveren van deze ondernemers en hoe ziet circulair ondernemen er in de praktijk uit? Waar lopen ondernemers tegenaan en wat is nodig om succesvol te zijn? Ook bespreken we deze middag hoe de eindgebruiker (de consument of een andere ondernemer in de keten) bij de lokale circulaire initiatieven betrokken kan raken.

Het wordt een inspirerende middag waarbij je gelegenheid krijgt om je vragen te stellen of jouw eigen circulaire idee in te brengen.

Je kunt op een interessant programma rekenen:

  1. Welkom door Jack Schoone, Wethouder Gemeente Lelystad
  2. Cora Smelik, Gedeputeerde Provincie Flevoland, geeft haar visie op de noodzaak en kansen van circulair ondernemen;
  3. U hoort van onze gastsprekers meer over een aantal goede voorbeelden van circulair ondernemen in Lelystad. De gastsprekers bestaan onder andere uit:
  • Nanne Fioole (Retourmatras)
  • Johan van Peperzeel (Van Peperzeel – recycling oude accu’s)
  • Wouter Hassing (Micophilia -ketensamenwerking in de agrarische sector)
  • Maurijn Odé (Practoraat CRE – hoe het mbo en het hbo studenten op de circulaire economie voorbereiden.

We sluiten af met een panel waarin alle reacties aan bod komen. Wil je je aanmelden of heb je nog vragen? Mail dan naar info@vanderwal-projectmanagement.nl.