OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

2
10
2

10 februari 2023

Circular Skills Meetup

In de Week van de Circulaire Economie zijn bij de Circular Skills Meetup de handen ineengeslagen om grip te krijgen op de transitie en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Betrokkenen vanuit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven hebben samen geleerd over de transitie. Want een systeemverandering kan alleen teweeg worden gebracht als we samen kijken wat hiervoor nodig is.
 
De dag werd afgetrapt door Carien van der Have, van DRIFT for Transitions. Zij leerde ons dat transities meestal het gevolg zijn van een onhoudbare situatie. Er ontstaat chaos en schoksgewijs proberen we te veranderen, waarbij er rekening gehouden moet worden met structuren, culturen en werkwijzen. Onderweg komen we persistente problemen tegen en moeten we bereid zijn om stil te staan bij doelbewust afbouwen om ruimte te creëren voor het opbouwen van nieuwe dingen. De chaos in transities is spannend, maar door onszelf en anderen in de kracht van hun rol te zetten komen we verder. Hierin staan veerkracht, vaardigheden, verbinding en autonomie centraal.

Met de kennis over transitie-denken op zak is er nagedacht over hoe een circulaire samenleving in 2050 eruit zou moeten zien. Zo maakten we een gezamenlijk toekomstbeeld en kwamen we erachter wat we in het proces kunnen afbouwen, ombouwen en opbouwen. Voorbeelden die hierin naar boven zijn gekomen zijn het afbouwen van het (financieel) korte termijn denken; een economie waarin weinig rekening gehouden wordt met externe effecten; het herhalen van dezelfde lessen en werkvormen, het ombouwen van kwalificatiedossiers; een curriculum waarin duurzaamheid integraal is ingebed; en het opbouwen van co-creatie met de omgeving; lerende gemeenschappen; en het opleiden voor meervoudige waarde creatie (people, planet, profit).

Lees hier meer over deze dag. Na afloop van het evenement kon je je middels QR-codes aanmelden voor de Sustainability Skills nieuwsbrief (zeswekelijks) en de LinkedIngroep met deelnemers van de Meetup. Mocht je interesse hebben, kan dat via de bovenstaande linkjes.