OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

5
4
5
50

15 juni 2021

Onderzoek Circular Skills

Wat zijn circular skills nou eigenlijk? Niet alleen het practoraat probeert deze vraag te beantwoorden. Er zijn verschillende instellingen die hier onderzoek naar doen. In samenwerking met Leren voor Morgen en Het Groene Brein delen wij onze kennis en ervaringen in de zoektocht naar de competenties voor de toekomst.

In de transitie naar een circulaire economie staan samen leren en innoveren centraal. Zowel mens als organisatie krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen. En dat is hard nodig, want in een circulaire economie functioneren we op een andere manier dan we gewend zijn. We hebben visie nodig (waar gaan we naartoe), nieuwe vormen van organiseren (hoe gaan we samen de weg vinden) en nieuwe of andere dagelijkse werkzaamheden die bijdragen aan dit hogere doel (wat doen we om het toe te passen).

Alle drie deze aspecten vragen om nieuwe vaardigheden en competenties, zowel binnen organisaties die in transitie zijn als in je eigen loopbaan als professional.

De afbeelding “Circular Skills in Context” laat zien hoe deze verschillende soorten vaardigheden zich tot elkaar verhouden en waarom het belangrijk is dat mensen en organisaties op verschillende niveaus vaardigheden (blijven) opdoen.

Circular Skills in Context is getekend door Betina Van Meter (zij/haar) van Bord&Stift, op basis van drie co-creatie sessies met Antoine HeideveldJan CromwijkBritt WijnenMaurijn OdéBritt MolenkampBas van den Berg en danielle twardy-duisters.

Een volledige leeswijzer is binnenkort beschikbaar op de website van Leren voor Morgen.