Categorieën
2022 Resultaten

23 maart 2022

PRICE Hei-sessie

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

2
8
2
0

23 maart 2022

PRICE Hei-sessie

Op woensdag 23 maart organiseerde PRICE (Praktijk Instituut voor de Circulaire Economie) in hun eigen Expo-Hub in Almere een heisessie. Met 23 professionals uit het bedrijfsleven, verschillende overheden en het onderwijs is een dag lang aan de circulaire uitdagingen van Flevoland gewerkt.

Zo is er ingegaan op de laatste ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen, met inhoudelijke presentaties van Metabolic en Gemeente Almere (Pampus). Daaropvolgend werd de groep verdeeld over verschillende werksessies aan de hand van drie circulaire systeemchallenges:
1. Circulaire Gebiedsontwikkeling
2. Van Bos naar Bouw
3. Van Sloop naar Oogst.

Over het samenwerkingsproces en het vertellen van je circulaire verhaal volgden twee begeleidende sessies door Van Loof en het Amsterdam Transition Institute. Practor Maurijn volgde in de namiddag met een sessie over circulaire competenties in het onderwijs, de rol die het onderwijs hierin zou moeten innemen en het belang van samenwerking met ondernemers en overheden. Afsluitend is er een gezamenlijk actieplan gevormd om de activiteiten onderling verder te verbinden en versterken, zodat er in september van start gegaan kan worden met de PRICE systeemchallenges.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad