OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

2
10
2

26 oktober 2022

Green Connect: vinden van verbindingen

Programmalijn 2: professionalisering

Op woensdag 26 oktober van 15.00-17.00 uur organiseerde de centrale Green Office van het ROC van Amsterdam – Flevoland de eerste netwerkbijeenkomst ‘Green Connect’.

Het practoraat CRE was hierbij aanwezig!
Thema: het vinden van verbindingen.

In het kader van SDG 17 (Partnerschappen om doelstellingen te bereiken) is het belangrijk dat we elkaar als netwerk regelmatig tegenkomen en met elkaar uitwisselen waar we mee bezig zijn.

We hebben sinds dit schooljaar verschillende roergangers binnen de organisatie die op allerlei manieren zelf vorm geven aan de duurzaamheidsbeweging. 

Aan de hand van een speeddate, een tentoonstelling en het verhaal van Roerganger Annika vinden we nieuwe (groene) verbindingen.

Mooie gesprekken rond het ‘kampvuur’; proeft naar meer!