OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

2
5
3
34

28 oktober 2021

Kustvisie van Lelystad (Talent Kleurt Flevoland)

In samenwerking met het voortgezet onderwijs (Porteum) en Hogeschool Windesheim Almere werkt MBO College Lelystad mee aan de ontwikkeling van een nieuwe kustvisie voor de gemeente Lelystad.

Onze studenten van Unit Green geven hier concreet invulling aan met het project ‘Duurzame Studentencampus’. Dit project valt onder de vlag van Talent Kleurt Flevoland, een programma van de Provincie Flevoland om samenwerking met de 3 O’s vanuit het onderwijs te bevorderen.

In drie sessies in september en november is toegewerkt naar een eindproduct. Onder andere met een excursie naar de Markerwadden, een pitchtraining en een expert stakeholdersessie. In deze sessies gaan studenten van verschillende niveaus (vo, mbo en hbo) samen aan de slag om hun plannen verder uit te werken. In iedere sessie wordt een stukje informatie of een vorm van competentieontwikkeling gegeven dat door de studenten gebruikt wordt om hun ideeën toe te passen. De eindresultaten worden in januari gepresenteerd in een gezamenlijke Talent Kleurt Flevoland-sessie op het Provinciehuis.