OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

0
2
1
12

30 juni 2023

Challenge Based Learning met de Wereld Winkel

Binnen de MBO College Lelystad gebruiken we het onderwijsconcept Challenge Based Learning (CBL). Dit betekent dat studenten tijdens de opleiding verschillende keren aan de slag gaan met uitdagingen uit de wereld om hen heen.   

De studenten van de opleiding retailmedewerker op 9, 16 en 30 juni een inspirerend bezoek gebracht aan de Wereldwinkel in Lelystad. De studenten konden direct de kennis die ze hadden opgedaan bij de marketinglessen, toepassen in een buitengewoon project dat gericht was op hybride leren. Hybride leren omvat het samensmelten van verschillende leeromgevingen tot een naadloos geheel én studenten gaan aan de slag met een écht vraagstuk uit het werkveld.

Het praktijkvraagstuk (of ‘Challenge’): Hoe bereiken we jongeren?

De Wereldwinkel heeft zich al jarenlang ingezet om jongeren te bereiken, maar tot op heden was het succes beperkt. Dankzij dit project hebben de jongeren, de Wereldwinkel waardevolle inzichten gegeven om jongeren op de best mogelijke manier te bereiken. De studenten maakten foto’s van producten die hen aanspreken en deden suggesties voor nieuwe producten die de winkel zou kunnen verkopen. Tevens deelden ze hun visie op een ‘eerlijke prijs’. Flyer opdracht wereldwinkel.

Het project heeft zowel jongeren als de Wereldwinkel enorm enthousiast gemaakt. Het project creëerde een zeer positieve leeromgeving waarin praktische kennis tastbaar werd. Studenten konden oefenen in een veilige en echte omgeving, wat resulteerde in een win-win situatie voor de opleiding, de jongeren en de Wereldwinkel. Wij zijn enorm dankbaar voor de medewerking van Jaap Knip en Marjam Veerman van de Wereldwinkel Lelystad.

Daarnaast hebben ze ook aangegeven welke promotionele activiteiten de winkel zou moeten ondernemen om jongeren te bereiken. Als kers op de taart mochten de studenten een etalage in de winkel inrichten, een activiteit waarbij ze hun opgedane kennis in praktijk konden brengen, nog voordat ze het vak Visuele Presentatie in het tweede leerjaar krijgen. Dit bewijst maar weer dat hybride onderwijs soms de traditionele volgorde doorbreekt en studenten eerst de praktijkervaring biedt en daarna pas de theoretische basis.