OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN


1
18

21 januari 2022

Workshop ‘Lesgeven in een circulaire context’

Tijdens de studiedag op 21 januari heeft het practoraat CRE aan een aantal docenten een workshop gegeven met als onderwerp ‘Lesgeven in een circulaire context’.

In het kader van competenties voor de toekomst (lees magazine: Samen Duurzaam) is het van belang dat ook de vakdocent meegenomen wordt in het circulaire denken. Welke werkprocessen voer je nu uit binnen het KD? En zou dit op een meer circulaire manier kunnen plaatsvinden?

De wereld verandert continu, hoe ga je daarmee om? En hoe zorg je ervoor dat de student leert wat de toekomst van ze vraagt? 

Tijdens de workshop stond de circulaire economie centraal. Kort werd er inhoudelijke toelichting gegeven om vervolgens in gesprek te gaan met elkaar. Wat betekent CRE in jouw beroep? Gezamenlijk inventariseerden we de circulaire context die er bestaat binnen het specifieke domein. In dit proces stonden naast kennis en vaardigheden ook houding en mindset centraal. Hier gingen we actief mee aan de slag! 

Een aantal algemene conclusies vanuit de docenten:

  • Inventarisatie nodig wat we al doen met ontwikkeling van vaardigheden voor studenten en docenten. Bijv. met LOB-lessen (Circular Skills) en professionalisering van docenten op dit thema.
  • Bewustwording richting student is het belangrijkste. Ga hier niet te snel aan voorbij. Blijf dit herhalen.
  • Blijf dicht bij de belevingswereld van de student. Verhalen, innovaties in het beroep en actuele voorbeelden moeten een belangrijk onderdeel zijn van de lesinhoud.
  • Verspilling is nog normaal in de mindset van de student.
  • Lef om anders te durven zijn dan anderen. Hoe neem je de eerste stap. Complimenteer studenten hierop.
  • De docent heeft een voorbeeldfunctie. Ook zij spelen hierin een rol.
  • Zelfinzicht/mogelijkheid tot reflectie is nog lastig voor de leeftijdsgroep. Maak behapbaar en concreet. ‘Ik ga iets halen voor een vriendinnetje omdat ze ziek is’. De student is empathisch en stelt zich zorgzaam op voor een ander.

Kortom, een succesvolle sessie die we gedurende het jaar zullen blijven aanbieden. Benieuwd naar de resultaten? Zie hiernaast een aantal uitwerkingen van de break-out rooms.