OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

3
5
15
30

15 september 2021

Challenge Markt PRICE

PRICE (Praktijk Innovatiecentrum voor Circulaire Economie) is een plek waar ondernemers, overheid, studenten, docenten en bedrijven het verschil maken door samen te werken. Op 15 september organiseerde PRICE de eerste PRICE challenge kick-off. Deze kick-off vormt een pilot voor toekomstige challenge markten.

Tijdens deze hybride bijeenkomst ontmoeten challenge eigenaren & studenten elkaar en gaan ze samen aan de slag om de challenges vorm te geven voor de komende 6 weken.  

Bij de kick-off op 15 september werden de volgende projecten aangedragen: 

  1. Circuloco: a showroom of local treasures;
  2. waardeketens met slib uit het Weerwater;
  3. het vormgeven van een duurzame studentencampus in Lelystad.  

De studenten die vanuit het mbo (MBO College Lelystad) en hbo (Hogeschool Windesheim en Aeres Hogeschool Almere) de challenge kick-off bezochten, hebben zo kennis gemaakt met PRICE en de challenges die van start zullen gaan. Zij gaan gezamenlijk brainstormen en kansen voor de challenge naar keuze identificeren.