Categorieën
2022 Resultaten

10 juni 2022

CRE-Tour: Lelystadse Boer

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN


2
2
15

10 juni 2022

CRE-Tour: Lelystadse Boer

Studenten uit leerjaar 1 van Breed niveau 2 (opleidingen Verkoper, Logistiek Medewerker, Helpende Zorg en Welzijn en Medewerker ICT Support) zijn op vrijdag 10 juni jl. op bezoek geweest bij vier verschillende boeren bedrijven.

De bedrijven zijn in samenwerking met De Lelystadse Boer benaderd. De bedrijfsbezoeken zijn een onderdeel van het Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep. Voor dit keuzedeel zijn de studenten bezig geweest met het thema voeding en kregen de volgende eindopdracht: Laat zien dat jij met lokale en duurzame producten een gerecht dat past bij jouw identiteit en cultuur kan koken.”. 

De eerste groep studenten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn, bezochten melkveeboerderij en ijsmakerij familie Brouwer. Een typisch boerenbedrijf. Aan de Zeebiesweg staan drie stallen naast elkaar, waarvan één splinternieuwe. Hier worden 110 koeien gemolken en zo’n tien voetbalvelden aan suikerbieten geteeld. Naast een gangbaar melkveebedrijf maakt en verkoopt de familie Brouwer zelfgemaakt ijs van de melk die de eigen koeien produceren. De verkoop doen zij aan bedrijven in de regio Flevoland, maar ook aan consumenten die aan huis ijs kunnen kopen. De studenten kregen een rondleiding over het bedrijf en als afsluiting kregen alle studenten een zelfgemaakt ijsje.

De tweede klas studenten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn bezochten biologisch akkerbouwbedrijf familie Hoekstra. De familie Hoekstra runt het akkerbouw bedrijf met maar liefst 59 Ha op biologische wijze. Verschillende gewassen worden geteeld en verkocht. De studenten bezochten de boerderij, maar uiteraard moesten de studenten ook gewoon met hun voeten in de Flevolandse klei staan en werd er uitleg gegeven over hoe gewassen groeien, bloeien en wat er allemaal bij komt kijken als je een biologische akkerbouwer bent. Vooraf hadden studenten vragen voorbereid en die vragen waren onderdeel van de voorlichting door de familie Hoekstra. 

 

De studenten van de opleidingen Verkoper en Logistiek medewerker bezochten Hoeve Vredeveld. “Hoeve Vredeveld is een van oorsprong een akkerbouwbedrijf, maar inmiddels is er ook een zorgboerderij, een boerderijwinkel een kinderopvang en worden er vlees- én melkkoeien gehouden”. Het akkerbouwbedrijf en de melkveehouderij zijn biologisch. De gewassen die geteeld worden op de Zorgboerderij worden in de boerderijwinkel verkocht. Studenten hebben met veel plezier dit bedrijf bezocht en hebben met interesse gekeken hoe dit bedrijf reilt en zeilt. 

Tenslotte bezochten de studenten van de opleiding Medewerker ICT Support akkerbouwbedrijf familie Eissens. Dit bedrijf is een gangbaar akkerbouwbedrijf dat in de Flevolandse klei diverse gewassen teelt zoals op dit moment tarwe en consumptieaardappel. De brug als akkerbouwer, ICT en Duurzaamheid in het beroep wist de boer, ondersteund door het machinepark goed te verwoorden. De studenten stonden ook hier met hun voeten in de klei en kregen voorlichting over wat er allemaal komt kijken bij het verbouwen van gewassen.  

Voor zowel docenten als studenten waren deze bezoeken een leuke afsluiting van de lessen die gingen over Voeding. We willen de Lelystadse Boeren en uiteraard de boeren van de bezochte bedrijven bedanken voor de tijd en de leerzame lessen. Tot volgend jaar. 

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad