OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

0
0
250
0

30 mei 2023

Dé CVI Conferentie durf.doe.deel 2023

Gebruik deze toolbox dan ook om binnen de opleiding deze tools zo in te zetten dat er een mooie duurzame & circulaire context ontstaat waar samengewerkt wordt met de arbeidsmarkt!