OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

2
160
30
205

8 december 2021

Eerste studenten aan de slag met eindopdracht DihB op stage

Afgelopen schooljaar hebben vanuit alle sectoren onze niveau 3- en 4-studenten voor het eerst het vak Duurzaamheid in het Beroep gevolgd (met uitzondering van SCALA). De 205 studenten die vorig jaar als pilot dit vak hebben gevolgd, ronden het vak dit jaar af met de eindopdracht op hun stage.

De studenten voeren de opdracht uit in 4 fasen, waarbij zij kijken naar duurzaamheid op hun stagebedrijf. De opdracht bestaat uit de volgende fasen:

1. Oriëntatie
2. Onderzoek en verdieping
3. Verbetervoorstellen
4. Rapporteer en presenteer

Deze fasen komen terug in het verslag dat zij inleveren als eindopdracht. Nadat dit verslag is goedgekeurd, zal de student het presenteren aan de docent; deze presentatie is het examen voor dit vak. Het belangrijkste aan de opdracht is dat de student, door middel van interviews en observatie, onderzoekt hoe duurzaam het bedrijf is waar hij/zij stageloopt en een verbetervoorstel maakt voor het bedrijf. Studenten van niveau 4 zullen, naast het verbetervoorstel, ook een ‘businesscase’ hierover uitwerken. Hierin worden mogelijke kansen, risico’s, kosten en opbrengsten van het verbetervoorstel meegenomen. De docenten kijken erg uit naar de verslagen en presentaties! De eerste examens worden al in januari 2022 afgenomen.