OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

1
5
15
700

17 maart 2022

Onderzoek: 'Hoe implementeer je circulariteit in het onderwijs?'

Sinds 2019 wordt op MBO College Lelystad verplicht het vak Duurzaamheid in het Beroep gegeven aan alle eerstejaarsstudenten van het college.

De thema’s binnen het lesmateriaal zijn: regionale vraagstukken, voedsel, kleding en innovaties in het beroep. Door middel van een PDCA-cyclus wordt het materiaal geëvalueerd en aangepast naar de suggesties van het transitieteam, dat bestaat uit docenten, experts en onderwijsontwikkelaars. 

Zo heeft docent Randy Bletterman de vraag over de implementatie van circulariteit in het onderwijs centraal gesteld binnen zijn praktijkgerichte opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG). Hieronder zijn de eerste uitkomsten van zijn onderzoek te vinden. De doelstelling is een format te creëren die toepasbaar is bij alle opleidingen. Denk daarbij aan Zorg, Uiterlijke Verzorging, ICT, Bouw, maar ook aan Juridisch en Financieel. In de leerlijn wil je naast algemene kennis over duurzaamheid en circulariteit ook vakspecifieke kennis en vaardigheden meegeven. Binnen de Publiek Private Samenwerking Circulaire Regionale Economie is de leerlijn CRE op MBO College Lelystad onze pilot om de student op te leiden tot vakmens van de toekomst. De ‘leassons learned’ willen wij als practoraat graag met jullie delen. De onderzoeksuitkomsten van Randy zijn hier te vinden.