OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

2
10
2

14 december 2022

Landelijke Practoratendag 2022

Practor Maurijn was op uitnodiging van ‘Stichting Ieder MBO een practoraat’ bij Aeres MBO in Barneveld op de landelijke practoratendag 2022.

Practoraten hebben als doel een bijdrage te leveren aan een lerende innovatiecultuur in het mbo om zo op te leiden voor innovatief vakmanschap. 

Het programma bestond uit bijdragen van o.a. Dr. Daan Andriessen, practor Sara Albone, podcastmaker Tjip de Jong en vanuit de actieve practoraten en nog meer moois. De Landelijke Practoratendag wordt georganiseerd door practoraten voor practoraten. Lees hier het volledige verslag.

 

 

Practoraten zijn – naar analogie van de lectoraten in het hbo – gericht op het delen van kennis en ervaring, om zo te komen tot verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De stichting vindt het belangrijk om het bedrijfsleven actief te betrekken bij het verder ontwikkelen van het beroepsonderwijs door samen te werken in practoraten. Bundeling en verdieping van kennis, en het in de praktijk toepassen van die kennis, staan daarbij voorop.