OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN


2
4
31

23 december 2021

Hybride onderwijs

Hybride onderwijs is één van de pijlers van de PPS CRE en begint steeds meer vorm te krijgen binnen de diverse opleidingen op MBO College Lelystad. Zo komen de studenten tijdens de lessen Duurzaamheid in het Beroep steeds meer in aanraking met diverse duurzame initiatieven en bedrijven, toegespitst op hun toekomstige werkplek.

Bezoek De Groene Plastic Fabriek (Save Plastics)
De eerstejaars studenten Verkoopspecialist zijn op bezoek geweest bij De Groene Plastic Fabriek van Save Plastics, op het terrein van CIRWINN in Almere. Hier hebben zij gezien hoeveel plastic er van de Almeerse huishoudens wordt opgevangen. Waar dit plastic normaal wordt verbrand, wordt het nu omgesmolten tot een soort plastic klei, waar van alles van kan worden gemaakt. Denk aan een plantenmuur, tuinmeubelen of zelfs een heel huis. Een mooi voorbeeld voor de studenten van hoe je waarde kan creëren met een product of grondstof dat normaal wordt weggegooid of zelfs verbrand.

Gastcollege Teva Retourbox
De eerstejaars studenten Apothekersassistent hebben een gastcollege gevolgd over een duurzaam initiatief: de Teva Retourbox. Huib Has heeft de studenten (en docenten) veel geleerd over medicijnen, afval in de keten en onderwerpen als antibioticaresistentie. Door middel van de Teva Retourbox hoopt hij dat mensen hun overgebleven medicijnen inleveren in deze box, net als dat je netjes je batterijen inlevert in een inleverbox bij de supermarkt. Hiermee voorkomen we dat de medicijnen anders in het afval terecht komen of mensen deze door de wc spoelen, waardoor oppervlaktewater ernstig wordt vervuild. Wist je bijvoorbeeld dat urine van mensen met chemotherapie al apart wordt opgevangen, zodat de chemo stoffen niet ons water kunnen verontreinigen? Of dat vissen van geslacht kunnen veranderen, doordat vrouwen een deel van hun anticonceptie uitplassen en dit in oppervlaktewater terecht komt?

Door hybride onderwijs zien wij nogmaals hoe breed duurzaamheid is en hoe dit kan worden toegepast bij elk beroep.