OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

10
50

24 september 2020

Bijeenkomst Platform Circulair

Het onderwijs is een onmisbare schakel in de transitie naar een circulaire economie. De circulaire ontwerpers, bouwers en producenten van de toekomst zitten nu namelijk in de schoolbanken. Op 24 september 2020 organiseerden we als Practoraat CRE van MBO College Lelystad daarom samen met de Gemeente Lelystad en Provincie Flevoland de eerste volledig online bijeenkomst van het Platform Circulair Flevoland, met onderwijs als centraal thema.

We openden de bijeenkomst met een vraaggesprek tussen gastheer John Nederstigt, gedeputeerden Cora Smelik en Jan-Nico Appelman, prof. Jan Jonker van de Radboud Universiteit en Practor Maurijn Odé. Eerder deze maand sprak prof. Jan Jonker al de Duurzame Troonrede uit; hij was erg onder de indruk van hoe intensief Flevoland bezig is met de circulaire economie en hij verbaasde zich erover dat we niet veel meer uitdragen waar we al mee bezig zijn. Jan Jonker riep de Provincie Flevoland ook op om grootse projecten op te pakken en daar de samenwerking met het onderwijs bij te gebruiken. Gedeputeerden Cora Smelik en Jan-Nico Appelman gaan hier mee aan de slag.

Duurzame samenwerking De tweede spreker was Danny Buma, hoofd Learning&Development bij bouwbedrijf Van Wijnen. Hij vertelde hoe Van Wijnen bezig is om het huidig en toekomstige personeel klaar te stomen voor circulair bouwen. Danny onderkende dat er in de bouwwereld nog verbeteringen mogelijk zijn, maar vertelde dat er ook zeker al stapjes gezet worden. Van Wijnen werkt samen met MBO College Lelystad en merkt dat veel studenten graag in actie willen komen en met het klimaat aan de slag willen. In breakout-sessies praatten we met prof. Jan Jonker en Hogeschool Windesheim na over hoe wij als onderwijs ondernemers kunnen helpen en andersom. Ook bespraken we hoe je duurzaamheid onderdeel maakt van het lespakket.

Kijk hier de plenaire sessie en de breakout-sessies terug