OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

0
2
1
29

24 april 2023

IDFA Gastles MBO Zorg & Welzijn

Experts Bob Domhof en Jeffry Supèr ontwikkelde de documentaires tot een interactief verdiepingsprogramma.

Ze hebben jarenlange ervaring op het gebied van jeugdhulpverlening en konden de studenten hierover veel waardevolle praktijkkennis meegeven. Op deze manier zet het programma studenten aan tot nadenken over de beroepsethiek, het werkveld, zelfreflectie en hoe zij hieraan een eigen bijdrage kunnen leveren als toekomstige hulp- en dienstverleners.

Onze studenten Pedagogisch Werk en Maatschappelijke Zorg hebben op deze manier een realistisch beeld van de dagelijkse praktijk uit het werkveld gekregen. Zo kwam de mocromaffia voorbij, maar ook je vooroordelen uitspreken en die dan weer inzetten als gereedschap of psychisch getraumatiseerde personen en hoe daar mee om te gaan.