OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN


2
20
60

7 juni 2022

PRICE Challenges

Aankomend jaar starten scholen Aeres Hogeschool, Windesheim, Technasium Porteum en MBO College Lelystad met het opnemen van PRICE Challenges in het onderwijs. Samen werken zij aan vraagstukken uit het bedrijfsleven.

Op dinsdag 7 juni kwamen docenten van MBO College Lelystad en Porteum bijeen om het werkboek van Praktijk en Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE) door te spreken. De ingediende vraagstukken werden uitgediept en voorbeeld challenges zijn geformuleerd. Tijdens de PRICE ontbijt dialoog op woensdag 22 juni wordt de tijdslijn voor aankomend jaar gemaakt. 

Zie hier het PRICE werkboek.