OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

20
40
250
1200

12 juli 2021

Lancering magazine 'Samen Duurzaam'

​​Het eerste magazine van MBO College Lelystad en het Practoraat Circulaire Regionale Economie ​is een feit!

Dit jaar zijn we gestart met het onderzoeken van competenties en skills voor de circulaire toekomst. Vanuit deze positie, die raakvlakken heeft met onderzoeksinstellingen als Leren voor Morgen en het Groene Brein, het bedrijfsleven en overheid, ziet het practoraat deze belangstelling bij alle partners terugkomen. Binnen MBO College Lelystad bereiden we studenten voor op de toekomst. En op wat voor manier dat wordt gedaan draagt bij aan de wereld van morgen.

Om informatie te verzamelen over cruciale competenties hebben we eerst gekeken naar wat voor informatie er al beschikbaar is: Circular Skills, 21st century skills, de 7 competenties van Niko Roorda, Leren van Topsport, A Rounder Sense of Purpose, etc. Aan de hand van deze informatie zijn we het gesprek aangegaan met docenten, studenten, management, bedrijfsleven en overheid. Hun ervaring en praktische uitvoering is van belang om vorm te geven aan de competenties en skills van het college.

Eerste nummer ‘Samen Duurzaam’
In ‘Samen Duurzaam’ kun je alles lezen over het belang van duurzaamheid, circulariteit en de rol van competenties. Mensen binnen en buiten MBO College Lelystad vertellen over hun visie voor een circulaire toekomst. MBO College Lelystad en het Practoraat CRE zijn benieuwd naar de reacties en staan open voor elke vorm van feedback.