Categorieën
2024 Resultaten

01 februari 2024

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

0
0
20
0

01 februari 2024

Samen sterk voor het mbo

 

De Amsterdamse Klas – een community voor en door Amsterdamse leraren en schoolleiders uit het po, vo en mbo organiseert gedurende het schooljaar bijeenkomsten en evenementen rondom actuele onderwijsthema’s, waar leraren en schoolleiders elkaar ontmoeten en ervaringen delen.

Donderdag 1 februari 2024 vond de docentenconferentie voor alle Amsterdamse onderwijsprofessionals uit het mbo plaats in het teken van ‘samen sterk voor het mbo’.

Keynote spreker Arjan Elbers, auteur, columnist en spreker mocht de conferentie aftrappen. Arjan weet alles over het mbo, de huidige arbeidsmarkt en recruitment van mbo-studenten. Hij vertelde over het mbo als gouden doelgroep voor de arbeidsmarkt. Ook ging hij in op thema’s als het imago van het mbo, generatie Z en duurzaam onderwijs.

Naast de keynote spreker konden deelnemers kiezen uit een reeks diverse én actuele workshops. Het volledige aanbod is hier terug te zien.

Als afsluiting vond er een gesprek plaats tussen wethouder Mbarki en een aantal studenten. Onderwerp: stages en de samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven.

 

 

Practor Maurijn Odé verzorgde een workshop over innovatie door samenwerking met het bedrijfsleven.

Publiek private samenwerking Circulaire Regionale Economie

Deelnemers Leeerden tijdens deze workshop over de laatste ontwikkelingen binnen ons practoraat en ontdekten hoe innovatie vanuit publiek-private samenwerkingen geïmplementeerd kan worden in colleges, en daarmee in onderwijsinstellingen. Een mooie kans om onze ervaringen te delen!

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2024 Resultaten

09 Februari 2024

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

4
20
17
345

05 - 09 februari 2024

Challenge Based Learning - duurzame projectweek

 

Terugblik naar een mooie themaweek! De eerste Challenge Based learning (CBL) – duurzame projectweek, als onderdeel van het keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep, vond plaats op MBO College Lelystad van 5 – 9 februari

Zowel studenten, docenten als onze partners (probleem eigenaren) kijken terug op een leuke en leerzame week.

Na de spetterende aftrap op maandag met o.a. WEAR (over impact ondernemen en de veranderende markt), Floor Pekelharing en Joost van Blanken en onze geweldige host Isil Vos van stichting Nieuwe Helden gingen de eerstejaars klassen met échte praktijkvraagstukken aan de slag. 

In deze themaweek leren studenten de kennis uit het vak Duurzaamheid in het Beroep toe te passen op inspirerende praktijkvraagstukken.

Na de centrale aftrap op maandag kregen de studenten middels gastcolleges van deelnemende bedrijven en organisaties de mogelijkheid om het probleem vast te stellen, gevolgd door bedrijfsbezoeken gelieerd aan het vraagstuk. 

 

Deel twee van de week stond in het teken van het werken in groepen aan duurzame en circulaire oplossingen voor het vraagstuk, middels de design based thinking methodiek.

Tot slot presenteerden de studenten hun bevindingen, proces en oplossingen aan iemand van het bedrijf en de docent(en). Namens alle docenten en het practoraat CRE, willen we graag iedereen bedanken voor hun tomeloze inzet en enthousiasme! We zijn erg trots op de inzet van onze studenten.

Gemeente Lelystad, Kinderopvang GO, Kinderopvang Sterrenrijk, ReMeDiz, Waterschap Zuiderzeeland, Flevobird Logistiek, Eigen Koers coaching, Mark Boode, Johan Neuts, Vertelvrouwe, Laurens van Walbeek, The Waste to Success, Kristel Logghe, Flevoziekenhuis, Creative Change Agents, Expex Flevoland, Artez University of Arts, Leroy van der Hurk.

 

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

23 februari 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

2
10
2

23 februari 2023

Studenten op de stoel van de Waterschap bestuurders!

Argumenten en mooie discussies tussen bestuur en studenten 

Onder leiding van dijkgraaf Hetty Klavers ontstonden mooie discussies. Een argument dat genoemd werd bij de stelling ‘minder afvalwater, minder betalen’ was bijvoorbeeld: ‘Als ik minder verbruik, waarom zou ik dan meer betalen?’ De studenten wisten goede en duidelijke argumenten te formuleren. En met aanvullingen van de AV-leden die aanwezig waren ontstonden er mooie discussies. 

 

Bestuurders waren onder de indruk

Met deze democratiegame hebben de studenten niet alleen meer inzicht gekregen in de werkzaamheden van het waterschap, maar ze hebben ook kunnen ervaren hoe een Algemene Vergadering verloopt en wat er allemaal bij komt kijken. De bestuurders waren onder de indruk van de kennis en inzet van de studenten.

Voorbereiding op bezoek

Voorafgaand in de weken aan het bezoek bij het Waterschap werden de studenten voorbereid middels een Democratiegame op het college. 

Studenten vormden het bestuur van een waterschap om  de vele verschillende belangen te leren. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, waterveiligheid, natuur, recreatie, biodiversiteit, gezondheid en landbouw. Samen maakten ze keuzes over het beheer van ons water en het geld dat we daarvoor uitgegeven. Debatteren en onderhandelen over het beheer van ons water. 

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

10 februari 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

2
10
2

10 februari 2023

Circular Skills Meetup

In de Week van de Circulaire Economie zijn bij de Circular Skills Meetup de handen ineengeslagen om grip te krijgen op de transitie en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Betrokkenen vanuit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven hebben samen geleerd over de transitie. Want een systeemverandering kan alleen teweeg worden gebracht als we samen kijken wat hiervoor nodig is.
 
De dag werd afgetrapt door Carien van der Have, van DRIFT for Transitions. Zij leerde ons dat transities meestal het gevolg zijn van een onhoudbare situatie. Er ontstaat chaos en schoksgewijs proberen we te veranderen, waarbij er rekening gehouden moet worden met structuren, culturen en werkwijzen. Onderweg komen we persistente problemen tegen en moeten we bereid zijn om stil te staan bij doelbewust afbouwen om ruimte te creëren voor het opbouwen van nieuwe dingen. De chaos in transities is spannend, maar door onszelf en anderen in de kracht van hun rol te zetten komen we verder. Hierin staan veerkracht, vaardigheden, verbinding en autonomie centraal.

Met de kennis over transitie-denken op zak is er nagedacht over hoe een circulaire samenleving in 2050 eruit zou moeten zien. Zo maakten we een gezamenlijk toekomstbeeld en kwamen we erachter wat we in het proces kunnen afbouwen, ombouwen en opbouwen. Voorbeelden die hierin naar boven zijn gekomen zijn het afbouwen van het (financieel) korte termijn denken; een economie waarin weinig rekening gehouden wordt met externe effecten; het herhalen van dezelfde lessen en werkvormen, het ombouwen van kwalificatiedossiers; een curriculum waarin duurzaamheid integraal is ingebed; en het opbouwen van co-creatie met de omgeving; lerende gemeenschappen; en het opleiden voor meervoudige waarde creatie (people, planet, profit).

Lees hier meer over deze dag. Na afloop van het evenement kon je je middels QR-codes aanmelden voor de Sustainability Skills nieuwsbrief (zeswekelijks) en de LinkedIngroep met deelnemers van de Meetup. Mocht je interesse hebben, kan dat via de bovenstaande linkjes. 

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2022 Resultaten

10 februari 2022

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

8
10
6
0

10 februari 2022

De toekomst van werk in een Circulaire Economie

Op donderdag 10 februari, tijdens de Week van de Circulaire Economie, was Practor Circulaire Regionale Economie, Maurijn Odé, te gast bij de sessie over de vier toekomstscenario’s voor de Nederlandse arbeidsmarkt in een circulaire economie. Klaske Kruk nam ons mee in de vier scenario’s om ondernemers, onderwijs en overheid te ondersteunen in het zetten van noodzakelijke stappen in de circulaire transitie.

In dit filmpje worden de vier scenario’s beschreven.

De transitie naar een volledig circulaire economie zal alle bedrijven en sectoren raken in Nederland. Deze transitie zal onze manier van werken en onze arbeidsmarkt beïnvloeden, echter is het nog onduidelijk op welke manier dat zal gebeuren. Maar wat wel duidelijk is, is dat bedrijven moeten beschikken over menselijk kapitaal met voldoende kennis en vaardigheden, om de transitie naar een circulair bedrijfsmodel te kunnen maken. Op dit moment bestaat er nog geen verbindende visie op de toekomst die alle stakeholders handvatten biedt.

Benieuwd naar het gesprek? Bekijk de hele sessie hieronder terug. Of lees het hele onderzoek hier.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2022 Resultaten

7 februari 2022

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN8
5

7 februari 2022

Ruimte Unit Green

Tijdens de Week van de Circulaire Economie (7 t/m 12 februari) hebben de studenten van Unit Green een sessie gewijd aan de zelf ingerichte circulaire werkplek op MBO College Lelystad.  

Op woensdag 9 februari vertelde de groep studenten hoe zij de afgelopen maanden bezig zijn geweest met het circulair inrichten van hun werklokaal. Ben jij benieuwd naar de overwegingen die gemaakt zijn? Of ben je op zoek naar tips waarmee je jouw werkplek duurzamer kunt maken? Neem dan contact op met Unit Green.

Benieuwd naar het proces? Bekijk dan het filmpje:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2021 Resultaten

5 februari 2021

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

35
25
40
95

5 februari 2021

L4S: NCCE - Hackathon

Studenten van MBO College Lelystad namen tijdens De Week van de Circulaire Economie deel aan de NCCE-Hackathon. De hackathon werd georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Haagse Hogeschool en het Groene Brein.

Diverse onderwijsinstellingen uit het wo, hbo en mbo deden mee om oplossingen uit te denken voor specifieke vraagstukken om zo circulariteit in de omgeving te bevorderen. Onze studenten gingen op onderzoek uit naar een circulaire vorm van jongeren- en studentenhuisvesting in de regio van onze school, Lelystad en het merengebied.  

Vanuit het project Talent Kleurt Flevoland zijn de studenten bezig geweest met het vraagstuk jongeren- en studentenhuisvesting. Er is een tekort aan studentenwoningen, waardoor het voor studenten lastig is een eigen plek te vinden. Naar voorbeeld van organisatie Vooruit, die onder andere in Amsterdam en Zaandam studentenhuisvesting organiseert waarin de student betaalt voor huisvesting in vorm van diensten, zijn de studenten aan de slag gegaan met het creëren van een soortgelijke vorm van huisvesting.

Verschillende partners van het Practoraat CRE waren uitgenodigd om de studenten kennis op te laten doen over het ontwikkelen van duurzame en circulaire huisvesting. Zo spraken zij met Bram Peters (Save Plastics), Joost van Blanken (Natuur- en Milieufederatie Flevoland), Mariza Bosch (IVN-natuureducatie) en bouwkunde docent Henk Liberia (MBO College Lelystad).

Partner Save Plastics deelde waardevolle informatie over hoe er gebouwd kan worden met gerecycled materiaal. Eigenaar Bram Peters vertelde over zijn ervaring met het bouwen van ‘plastic’ huizen en het ontwikkelen van ‘tiny houses’, gemaakt van gerecyclede plastic bouwstenen. Joost en Mariza gaven vooral kennis van de community in de regio en alle projecten waar de studenten mogelijk diensten zouden kunnen uitvoeren. Op 4 februari hebben de studenten samen met bouwkunde docent Henk Liberia een proef uitgevoerd op de schoolgrond. Dit om te kijken of de circulaire huisjes op het schoolterrein gebouwd zouden kunnen worden.  

Hieronder het resultaat van de NCCE-Hackathon. Tijdens de finale op 5 februari zijn de studenten als 3de van de 9 pitches geëindigd. Wij gaan vooral door met het realiseren van het concept. Houd de Unit Green studenten in de gaten!

Presentatie Finale Hackathon Unit Green

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Categorieën
2020 Resultaten

13 februari 2020

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

20
35
45
50

13 februari 2020

3e Labs 4Sustainability: André Kuipers spreekt tijdens Diner Pensant

MBO College Lelystad werkt hard aan de implementatie van de Circulaire Regionale Economie en hield daarom donderdag 13 februari een Diner Pensant bij Stadsboerderij Lelystad. Eén van de sprekers was André Kuipers.

In het proces om studenten op te leiden tot circulair medewerker van de toekomst is het van belang om overheid, onderwijs en organisaties met elkaar te verbinden. Alleen door samen te werken kan de circulaire transitie versneld worden. Om het belang van duurzaamheid te benadrukken, sprak André Kuipers tijdens het diner over zijn ruimtemissies en over de impact van onder andere ontbossing en CO2-uitstoot op de aarde. Ook de Lelystadse burgemeester, Ina Adema, en Cora Smelik (gedeputeerde namens GroenLinks) waren bij het diner aanwezig om mee te praten over circulaire thema’s.

Practor Maurijn Odé van MBO College Lelystad opende het diner en introduceerde de drie stellingen die tijdens het diner centraal stonden. De aanwezigen waren over 15 tafels van elk 8 personen verdeeld: aan elke tafel zaten één of twee leerlingen van het Technasium, MBO College Lelystad, Windesheim Almere of Aeres Hogeschool Almere. Ook bevatte elke tafel iemand van de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Tijdens het voor- en hoofdgerecht werd er aan de diverse tafels in gesprek gegaan over de drie stellingen. Zo werd er onder andere besproken wat iedereen al aan duurzaamheid doet, of duurzaam leven ook echt duurder is en hoe we het goedkoper of aantrekkelijker kunnen maken.

Ruimtemissies en circulariteit
Na het hoofdgerecht nam André Kuipers het woord. Aan de hand van beeldmateriaal vertelde hij over de vele satellieten in de ruimte, waar die voor gebruikt worden en op welke wijze satellieten gerecycled worden. Ook de ruimtemissies van André kwamen uitgebreid aan bod: hij vertelde hoe zijn interesse voor de ruimte begon, welke langdurige training aan de ruimtemissies vooraf ging en hoe het is om los te zijn van de zwaartekracht. Maar het meest indrukwekkend waren de beelden van de klimaatverandering. Vanuit de ruimte zag André dat in korte tijd complete bossen werden weggekapt, dat enorme gebieden afbrandden en dat rivieren droog kwamen te staan. Na André’s verhaal was er tijd om onder het genot van koffie van lokale ondernemer ‘de Man met de Baard’ uitgebreid na te praten.

Lokale leveranciers
Het duurzame driegangendiner werd geheel verzorgd door lokale leveranciers. Zo verzorgde El Placer ambachtelijke biologische wijn en bereidde BoerKok het voor-, hoofd- en nagerecht met enkel producten uit de regio. Studenten van Praktijkschool De Steiger hielpen in de bediening en bij de garderobe, en studenten van SCALA boden ondersteuning bij het parkeren en de ontvangst

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2020 Resultaten

4 februari 2020

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

3
18
20

4 februari 2020

Programma De Circulaire Stad: Nieuwe banen in de circulaire economie

In 2050 moet Amsterdam een circulaire stad zijn, die al haar grondstoffen hergebruikt. Zo’n nieuwe, duurzame economie zonder afval is niet alleen maar kostbaar; het zorgt ook voor nieuwe banen – en een opleving van oude ambachten. Want wanneer je af wilt van het dumpen en verbranden van kleding, eten, e-waste en plastic, heb je natuurlijk ook mensen nodig die alles verzamelen wat we nu weggooien en er iets nieuws van kunnen maken.

Volgens werkgeversorganisaties levert dat tienduizenden nieuwe banen op, maar welke banen zijn dat dan? En hoe leiden we mensen hiervoor op? Practor Maurijn Odé ging hierover in gesprek in Pakhuis de Zwijger. Bekijk hieronder de uitzending terug!

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad