Categorieën
2024 Resultaten

13 juni 2024

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

3
13
20
6

13 juni 2024

L4S Diner Pensant & Practorale Rede Maurijn Odé

 

Een bijzondere mijlpaal: het laatste jaar en afronding van het RIF project en Practoraat Circulaire Regionale Economie komt in zicht, eind juni. Om de samenwerking van de afgelopen 5 jaar te vieren met de CRE-Partners en collega’s en deze te danken voor hun inzet was er een feestelijk Diner Pensant georganiseerd in The Natural Pavilion op het voormalige Floriade Terrein. 

De avond werd afgetrapt door niemand minder dan ir.ing. Tim van Hattum over ‘Only Planet Klimaatgids voor de 21ste Eeuw. Zeven routes naar een hoopvolle toekomst.’ 

ir.ing. Tim van Hattum

Tim introduceerde de eerste van drie stelling die tijdens het diner centraal stonden. De aanwezigen waren over 5 tafels van elk 9 personen verdeeld: aan elke tafel zaten één of twee leerlingen  MBO College Lelystad. Ook bevatte elke tafel iemand van de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Tijdens het voor- en hoofdgerecht werd er aan de diverse tafels in gesprek gegaan over de stellingen van de avond. 

Practor Maurijn Odé

Practor, boegbeeld, inspirator en motor Maurijn Odé – verantwoordelijk voor de kennisontwikkeling- verspreiding (in en extern) en – toepassing, praktijkgericht onderzoek én professionalisering van docenten met betrekking tot de Circulair Regionale Economie hield zijn practorale rede. Deze zal spoedig hier terug te lezen zijn.

Als onderdeel van de rede werd er teruggekeken op de impact en resultaten van 5 jaar CRE, bekijk deze terugblik hieronder:

Het duurzame driegangendiner werd met Studenten van Praktijkschool De Steiger verzorgd door Flevour. Het voor-, hoofd- en nagerecht werd met enkel producten uit de regio bereid. Studenten van SCALA boden ondersteuning bij het ontvangst van de gasten.

Een bijzondere avond en doorkijk naar de opschaling van de PPS CRE in de HIP MRA Circulair en digitaal in Denken, Leren & Doen

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

30 juni 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

0
2
1
12

30 juni 2023

Challenge Based Learning met de Wereld Winkel

Binnen de MBO College Lelystad gebruiken we het onderwijsconcept Challenge Based Learning (CBL). Dit betekent dat studenten tijdens de opleiding verschillende keren aan de slag gaan met uitdagingen uit de wereld om hen heen.   

De studenten van de opleiding retailmedewerker op 9, 16 en 30 juni een inspirerend bezoek gebracht aan de Wereldwinkel in Lelystad. De studenten konden direct de kennis die ze hadden opgedaan bij de marketinglessen, toepassen in een buitengewoon project dat gericht was op hybride leren. Hybride leren omvat het samensmelten van verschillende leeromgevingen tot een naadloos geheel én studenten gaan aan de slag met een écht vraagstuk uit het werkveld.

Het praktijkvraagstuk (of ‘Challenge’): Hoe bereiken we jongeren?

De Wereldwinkel heeft zich al jarenlang ingezet om jongeren te bereiken, maar tot op heden was het succes beperkt. Dankzij dit project hebben de jongeren, de Wereldwinkel waardevolle inzichten gegeven om jongeren op de best mogelijke manier te bereiken. De studenten maakten foto’s van producten die hen aanspreken en deden suggesties voor nieuwe producten die de winkel zou kunnen verkopen. Tevens deelden ze hun visie op een ‘eerlijke prijs’. Flyer opdracht wereldwinkel.

Het project heeft zowel jongeren als de Wereldwinkel enorm enthousiast gemaakt. Het project creëerde een zeer positieve leeromgeving waarin praktische kennis tastbaar werd. Studenten konden oefenen in een veilige en echte omgeving, wat resulteerde in een win-win situatie voor de opleiding, de jongeren en de Wereldwinkel. Wij zijn enorm dankbaar voor de medewerking van Jaap Knip en Marjam Veerman van de Wereldwinkel Lelystad.

Daarnaast hebben ze ook aangegeven welke promotionele activiteiten de winkel zou moeten ondernemen om jongeren te bereiken. Als kers op de taart mochten de studenten een etalage in de winkel inrichten, een activiteit waarbij ze hun opgedane kennis in praktijk konden brengen, nog voordat ze het vak Visuele Presentatie in het tweede leerjaar krijgen. Dit bewijst maar weer dat hybride onderwijs soms de traditionele volgorde doorbreekt en studenten eerst de praktijkervaring biedt en daarna pas de theoretische basis.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

30 juni 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

32
18
9
1

30 juni 2023

Duurzaam werk in de toekomst!

Werkbijeenkomst 2023 ‘Werk als sleutel tot een toekomstbestendige economie’  

Vrijdag 30 juni vond de Goldschmeding Foundation werkbijeenkomst 2023 van het programma Duurzaam Werk plaats. In samenwerking met de Sociaal-Economische Raad (SER) bespreken projectpartners, relaties en collega’s in acht tafels hoe werk de sleutel is tot een toekomstbestendige economie.

De middag is gestart met een inspirerende openingsspeech van Kim Putters, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER): ‘Banen ontstaan, verdwijnen en veranderen. Dat zorgt voor een druk op het aanpassingsvermogen van mensen, bedrijven, onderwijs en overheden. De grote uitdagingen vragen om een gemeenschappelijke richting én gezamenlijke aanpak; van overheden, sociale partners, burgers en het maatschappelijke middenveld. En daarin kunnen we elkaar helpen.’ 

Practor Maurijn Odé leidde één van de expert tafels op het onderwerp onderwijs, naast tafels over werkgevers van de toekomst en beleid.

 

 

 

Tentoonstelling ‘Verdwijn en verschijnbanen’ van Patrick van Beukering.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

26 juni 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

0
0
8
0

26 juni 2023

Groen werkt beter!

CRE-Partner IVN Challenge accepted: vergader een paar keer per week buiten.

Een brainstorm tijdens een ommetje, een werkplek vol planten; er zijn veel manieren om je werkdag te vergroenen. Maar hoe geef je de natuur écht een plek in je werkdag? 

Weer een overleg via MS Teams of zittend in een vergaderruimte? Lang binnen zitten zorgt ervoor dat je je duf voelt en bovendien is het bewezen ongezond. Dat kan anders!

Eens per week vergadert het CRE Projectteam buiten, buiten de moestuin of tijdens een ommetje.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Werkstress is en blijft een enorm probleem in Nederland, stress is beroepsziekte nummer één en kost werkgevers meer dan 3 miljard euro per jaar. Natuur werkt stressverlagend en rustgevend en kan het ziekteverzuim flink terugdringen, met wel 20 procent! Een groene werkomgeving is bovendien een aantrekkelijke werkomgeving. Natuur zorgt voor meer creativiteit, vitaliteit, optimisme, daadkracht en een betere samenwerking. Wat natuur nog meer wetenschappelijk bewezen voor ons doet op het werk, vind je in dit whitepaper (.PDF).

Projectteam CRE vergadert bij de moestuin

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

22 juni 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

0
2
1
4

22 juni 2023

CRE-Tour: studenten Uiterlijke Verzorging naar De Lelystadse Boer

Florissen fruitteelt

Samen met zijn broers runt Nico Florissen een fruitteeltbedrijf, dat appels en peren voor een internationale markt kweekt. Zo gaan zijn appels en peren naar supermarkten in Nederland, maar ook naar Groot-Brittannië en Oost-Europa. Omdat zijn bedrijf in een toekomstige vliegroute van Lelystad Airport ligt, heeft Nico Florissen zich aangesloten bij de Lelystadse Boer.

De studenten kregen een rondleiding bij de Familie Florissen, waarbij ze uitleg kregen over welke fruitsoorten er worden geteeld en hoe deze verbouwd- en hoe deze gekoeld worden, zodat er het hele jaar producten geleverd kunnen worden. Maar ook hoe dit bedrijf aan duurzaam verbouwen doet, welke grondstoffen ze gebruiken en hergebruiken alsmede het zoeken naar natuurlijke bestrijdingsmiddelen om de gewassen zoveel mogelijk te beschermen. Zo wordt er o.a. gebruik gemaakt van oorwormen tegen een bepaald soort vliegje. Ook kregen de studenten uitleg hoe de bloesem werd beschermt tegen vorst en hoe de groei gaat van bijtje naar appel/peer. Fruitteelt is goed voor het bestrijden van de CO2 uitstoot; bomen nemen dit op en verwerken in grond en lucht.

 

 

 

 

 

Biologische boerderij Zonneboog

Martijn en Monique Schieman runnen deze Biologisch-Dynamische gemengde boerderij (akkerbouw en veeteelt). Deze boerderij is gestart in de jaren 80 door Lex en Jannie Kruit, ook pioniers in de eerste uren van de biologische landbouw in Flevoland.

De studenten kregen een uitgebreide rondleiding over het terrein. Allereerst gingen de studenten naar de grote akker, waar recent wortel en spinazie is ingezaaid. De studenten vonden het erg interessant en hadden veel vragen voor de boerin waaronder hoe er op een biologische manier onkruid wordt bestreden en hoe er bemest wordt.  De zonneboog heeft een aantal koeien voor de mest, deze koeien verblijven van ongeveer maart in het naastgelegen bos van Staatbosbeheer en komen in het najaar weer naar binnen, de mest van deze koeien wordt niet in een gierput bewaard, maar vermengt met stroo van eigen grond  en uiteindelijk weer teruggeven aan de akker.

Deze manier van bemesting geeft minder uitstoot van co2. Binnen dit bedrijf is er een nieuw bedrijf ontstaan wat Zonnespelt – Biologische granen, speltbroodmix en speltpannenkoekmix verkoopt

Moe en voldaan zijn onze studenten weer met de bus af gezet bij het MBO college in Lelystad.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

21 juni 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

6
15
7
0

21 juni 2023

PRICE ActieLab

Practoraat CRE was bij de aftrap van het PRICE ActieLab in Almere!

Practor Maurijn Odé was onderdeel van de aftrap van de innovatiebevorderende zone die PRICE creëert in en rondom het voormalige Haddock-gebouw.

Een bevlogen, activerende en verbindende middag met enorm veel energie; mogelijkmakers met waardevolle inbreng en vol motivatie om dit gebied de komende tijd gezamenlijk maximaal circulair te ontwikkelen. Samen verkenden ze hoe ze het gebouw circulair kunnen maken en hoe we van het gebied een innovatiebevorderend ActieLab en een kweekvijver voor circulair talent kunnen maken. 

De vervolgstappen op weg naar een uniek, maximaal circulair gebied in Almere:

 

 

Een vooruitblik:

 • Vanaf september: iedere dinsdag en donderdag van 12 tot 14 uur is de HUB OPEN en kan je binnenlopen voor alle circulaire wensen, ambities en vragen
 • De nieuwe hub gaat de komende tijd steeds mooier worden. De eerste focus is te zorgen voor een winterklaar gebouw; goed geïsoleerd en het liefst geheel energie-neutraal. Daarnaast werken ze hun ambitie verder uit om het gebied maximaal duurzaam, 100% circulair, toekomstbestendig en sociaal inclusief te ontwikkelen. Het is de bedoeling dit vanaf eind december te kunnen uitvragen. Iedereen die kennis en kunde heeft om PRICE daarbij te helpen, kan contact met ze opnemen.
 • Nieuwe challenges gaan van start. Onderdeel daarvan is wat ze op de nieuwe hub gaan creëren en wat er in het gebied daaromheen mogelijk wordt. Houd de website en socials in de gaten voor de laatste updates en oproepen.
 • Van 19 t/m 21 september staat de Circulaire Hackaton ‘Reshape The Future’ van Hogeschool Windesheim op de agenda. Samen met lokale partners en bedrijven ontwikkelen ze circulaire vraagstukken waar dan zo’n 100 studenten mee aan de slag gaan.

Kortom, er is genoeg in actie!

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

15 juni 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

0
10
2
19

15 juni 2023

TerugDoeDag KLM Cityhopper

L4S: innovatie programma Sail for the Future

Deze bijeenkomst, 2 maanden na het zeilend innovatie programma, bracht alle deelnemers weer bij elkaar om uit te wisselen: hoe zijn de ideeën binnen KLM Cityhopper zijn ontvangen? Wat is de status op dit moment? En op welke manier gaan ze bij KLM Cityhopper wel/niet iets met de ideeën doen?

 • Terugkoppeling in het Management Team
 • Aanhaken van de relevante afdelingen
 • Op zoek naar pareltjes in de ‘gesneuvelde ideeën’

Check, check, check! Ondanks dat de duurzaamheidsafdeling van KLM Cityhopper nog een ander evenement op de planning had staan in deze periode – zijn de ideeën van de studenten zeker voortvarend opgepakt. Ook heel druk waren zij namelijk met de organisatie en uitvoering van de ‘Sustainable Flight Challenge’.

De terugkoppeling van Sail for the Future door de young professionals die aan boord waren stond direct de maandag na de zeilweek op de agenda bij het Management Team. De ideeën van de studenten betreffen het boekingsproces, de samenwerkingsrelaties met andere luchthavens en communiceren over duurzaamheid met de consument – de relevante afdelingen zijn direct aangehaakt. En elementen van de ideeën zijn al geprobeerd mee te nemen in de Sustainable Flight Challenge.

Want nogmaals, de voorwaarden voor Stichting Sail for the Future om op expeditie te vertrekken zijn:

 • Een echt klimaatvraagstuk vanuit het bedrijfsleven;
 • Een groep gemotiveerde studenten die nadenken over mogelijke oplossingen;
 • En dat het bedrijf openstaat voor de oplossingen en er echt iets mee doet.

Met betrekking tot dat laatste punt hoorden de studenten deze dag hoe het ervoor staat. Maarten de Raad, Sustainability Lead bij KLM Cityhopper, heeft een goed programma voor de studenten in elkaar gezet.

We starten met een welkomstwoord van de managing director Maarten Koopmans. Hierin benadrukt hij nogmaals dat Sail for the Future een inspirerende en belangrijke ervaring is geweest. En doet hij de uitnodiging aan de studenten om hun duurzame ideeën voor de luchtvaart, binnen KLM Cityhopper, in de realiteit te brengen.

De studenten pitchte allemaal kort hun ideeën nog eens. Hoe was het ook alweer?

 • BoekBewust – informeren over duurzaamheid en gedrag nudgen
 • Sustainable Airport Challenge o.a. d.m.v. een dashboard dat aansluit op de CSRD– als aanvulling op de bestaande Sustainable Flight Challenge
 • Een mobiele game waarin je op een leuke, bijna onbewuste manier leert over duurzaamheid en voordeeltjes in de echte wereld kunt ontvangen.

Voor ieder idee was een collega uitgenodigd die concreet met de ideeën aan de slag kan. Zij vertelde over hun werk en uitdagingen. Daarbij gaven zij feedback op de ideeën en op welke manier zij het mee kunnen nemen in hun werk. De studenten stelden op hun beurt weer kritische vragen en er wordt genetwerkt voor stagemogelijkheden.

Een aantal van de studenten melde zich aan om zich in te zetten als vrijwilliger voor Stichting Sail for the Future. Alle oud-deelnemers zijn van harte uitgenodigd om daaraan mee te werken. Zij weten per slot van rekening het best hoe het te verbeteren en kunnen uitleggen wat er zo sterk aan is.

Dus wil je meer horen over hoe deze editie was? Of meedoen aan een volgende reis. Get in touch!

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

21 juni 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

1
3
6
45

23 juni 2023

Moestuinieren

Welkom bij de informatiepagina over de moestuin van MBO College Lelystad.

Het college is dé plek om jongeren bewust te maken van gezond en duurzaam voedsel. Daarom is er sinds juni 2023 een heuse moestuin op het schoolplein in gebruik genomen.

Het doel van de moestuin is níet om iedereen in het gebouw van voedsel te kunnen voorzien, maar vooral om weer dichterbij de oorsprong van ons voedsel te komen.

Lekker naar buiten!                                   

Zo gaan docenten langs met hun klas, om de studenten meer bij te brengen over ons voedsel en wat er bij de teelt van ons voedsel komt kijken. En doen de kinderen van kindercentrum Fitte Kanjers mee aan het IVN Project Van Zaadje Tot Soep

Ook is het een plek voor medewerkers van dit college om even tot rust te komen en met de handen in de aarde bezig te gaan of te vergaderen.

Verder gebruiken we het fruit, de kruiden en de groentes op verschillende manieren zodat het op een verantwoorde manier in zo veel mogelijk maagjes terecht komt. Verder telen we in deze moestuin volledig biologisch, bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn hier niet welkom. Zo dragen we ook bij aan een goede gezondheid van onszelf en onze leefomgeving.

De aanleg van de moestuin is mede mogelijk gemaakt door het Jong Leren Eten Stimuleringsfonds.

Lesmateriaal

Er is veel aanbod van lesmaterialen die jou verder op weg kunnen helpen. Je kunt ook contact opnemen met de Jong Leren Eten makelaars in provincie Flevoland als je bijvoorbeeld een praktische opdracht rond voeding wilt uitzetten onder de studenten en hierbij hulp kunt gebruiken.

Inspiratie

JLE – Werken rond voedsel binnen het MBO

De moestuin bij het college is dé plek om jongeren bewust te maken van gezond en duurzaam voedsel. Via de link hierboven vind je tips en lesmaterialen die jou verder op weg kunnen helpen.

IVN FlevolandDownload het lespakket over duurzame voedseltransitie Een lesprogramma over duurzame voedseltransitie. Tijdens zes lessen ontdekken studenten antwoorden op vragen als: ‘Wat is een duurzaam voedselsysteem?’, ‘Hoe kun je dierlijke eiwitbronnen vervangen door andere, minder milieubelastende eiwitbronnen?’ en ‘Hoe ga je voedselverspilling en -verlies tegen?’

Good Practice Griendencollege SliedrechtMoestuin & keuzevak Voeding en Bewegen

Mocht je ideeën hebben of zelf een bijdrage willen leveren aan de moestuin, neem dan contact op met Joost van Blanken.

Partners

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

06 juni 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

1
3
4
43

06 juni 2023

L4S: Lelytalent CRE Hybride leerdag

Natuur Milieu Federatie Flevoland.     Bovendien brachten de studenten een bezoek aan de Duurzaamheidswinkel in LelystadWaar ze meer leerden hoe je duurzaamheid, grondstof- en energiebesparing kan meenemen in de beroepskeuze en om inspiratie op te doen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Zie ook resultaat van 09 mei.

Duurzame hybride dag bij Spot!

Na de evaluatie van de stage foto-opdracht konden de studenten aan de slag met een viertal toffe workshops:

 • Upcycle workshop (olv Green Office ROCvAF)
 • Duurzaam koken (olv The Waste to Success)
 • De Waarde van Vintage (olv Throwback Wholesale vintage)
 • Scrapjournal maken (olv SPOT!0320)

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2022 Resultaten

22 juni 2022

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

3
4
10

22 juni 2022

PRICE dialoog-ontbijt

Programmalijn 5: Doorlopende leerlijn.

Innoveren en inspelen op verandering gaat het best in een regionaal ecosysteem waarin onderwijs, bedrijfsleven, de lokale overheid en burgers samenwerken. Op woensdag 22 juni 2022 was MBO-College Lelystad goed vertegenwoordigd tijdens de PRICE lancering van het 1.0 challenge werkboek. 

Ontmoeten, ontdekken en ontwerpen 
Samen met de andere PRICE partners uit de regio: overheid, ondernemers en de hbo- en vo-onderwijsinstellingen, gingen de deelnemers actief aan de slag met de challenge-carrousel. Bij welke van de 10 challenges, onderverdeeld in 3 systeem categorieën zien de docenten kansen? 

 1. Circulaire gebiedsontwikkeling 
 2. Van bos tot bouw
 3. Slopen wordt oogsten 

Zie hier de uitleg van de betreffende challenges. 

Alle deelnemers werden uitgenodigd én gedaagd om een concrete actie te koppelen aan één of meerdere challenges. Hoe kan ik met mijn studenten deze vraagstukken verder brengen?  Met welke challenge of deelvraag van een challenge, kunnen de docenten volgend schooljaar aan de slag met hun eerstejaarsstudenten? 

We werken toe naar de PRICE Challenge markt op 21/9, daarna meer! 

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad