Categorieën
2022 Resultaten

22 juni 2022

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

3
4
10

22 juni 2022

PRICE dialoog-ontbijt

Programmalijn 5: Doorlopende leerlijn.

Innoveren en inspelen op verandering gaat het best in een regionaal ecosysteem waarin onderwijs, bedrijfsleven, de lokale overheid en burgers samenwerken. Op woensdag 22 juni 2022 was MBO-College Lelystad goed vertegenwoordigd tijdens de PRICE lancering van het 1.0 challenge werkboek. 

Ontmoeten, ontdekken en ontwerpen 
Samen met de andere PRICE partners uit de regio: overheid, ondernemers en de hbo- en vo-onderwijsinstellingen, gingen de deelnemers actief aan de slag met de challenge-carrousel. Bij welke van de 10 challenges, onderverdeeld in 3 systeem categorieën zien de docenten kansen? 

  1. Circulaire gebiedsontwikkeling 
  2. Van bos tot bouw
  3. Slopen wordt oogsten 

Zie hier de uitleg van de betreffende challenges. 

Alle deelnemers werden uitgenodigd én gedaagd om een concrete actie te koppelen aan één of meerdere challenges. Hoe kan ik met mijn studenten deze vraagstukken verder brengen?  Met welke challenge of deelvraag van een challenge, kunnen de docenten volgend schooljaar aan de slag met hun eerstejaarsstudenten? 

We werken toe naar de PRICE Challenge markt op 21/9, daarna meer! 

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2022 Resultaten

21 juni 2022

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

2
10
1

21 juni 2022

PRICE en partners inspiratiebijeenkomst

Programmalijn 2: Professionaliseren MBO College Lelystad.

Op dinsdag 21 juni nam onze CRE-ambassadeur en docent bouwkunde Randy Bletterman mee aan de door PRICE, Donker Groep en Van Wijnen georganiseerde gezamenlijke inspiratiebijeenkomst op de Floriade. 

Thema: Natuurinclusief Bouwen.

Zie hier het verslag van Randy:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2022 Resultaten

10 juni 2022

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN


2
2
15

10 juni 2022

CRE-Tour: Lelystadse Boer

Studenten uit leerjaar 1 van Breed niveau 2 (opleidingen Verkoper, Logistiek Medewerker, Helpende Zorg en Welzijn en Medewerker ICT Support) zijn op vrijdag 10 juni jl. op bezoek geweest bij vier verschillende boeren bedrijven.

De bedrijven zijn in samenwerking met De Lelystadse Boer benaderd. De bedrijfsbezoeken zijn een onderdeel van het Keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep. Voor dit keuzedeel zijn de studenten bezig geweest met het thema voeding en kregen de volgende eindopdracht: Laat zien dat jij met lokale en duurzame producten een gerecht dat past bij jouw identiteit en cultuur kan koken.”. 

De eerste groep studenten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn, bezochten melkveeboerderij en ijsmakerij familie Brouwer. Een typisch boerenbedrijf. Aan de Zeebiesweg staan drie stallen naast elkaar, waarvan één splinternieuwe. Hier worden 110 koeien gemolken en zo’n tien voetbalvelden aan suikerbieten geteeld. Naast een gangbaar melkveebedrijf maakt en verkoopt de familie Brouwer zelfgemaakt ijs van de melk die de eigen koeien produceren. De verkoop doen zij aan bedrijven in de regio Flevoland, maar ook aan consumenten die aan huis ijs kunnen kopen. De studenten kregen een rondleiding over het bedrijf en als afsluiting kregen alle studenten een zelfgemaakt ijsje.

De tweede klas studenten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn bezochten biologisch akkerbouwbedrijf familie Hoekstra. De familie Hoekstra runt het akkerbouw bedrijf met maar liefst 59 Ha op biologische wijze. Verschillende gewassen worden geteeld en verkocht. De studenten bezochten de boerderij, maar uiteraard moesten de studenten ook gewoon met hun voeten in de Flevolandse klei staan en werd er uitleg gegeven over hoe gewassen groeien, bloeien en wat er allemaal bij komt kijken als je een biologische akkerbouwer bent. Vooraf hadden studenten vragen voorbereid en die vragen waren onderdeel van de voorlichting door de familie Hoekstra. 

 

De studenten van de opleidingen Verkoper en Logistiek medewerker bezochten Hoeve Vredeveld. “Hoeve Vredeveld is een van oorsprong een akkerbouwbedrijf, maar inmiddels is er ook een zorgboerderij, een boerderijwinkel een kinderopvang en worden er vlees- én melkkoeien gehouden”. Het akkerbouwbedrijf en de melkveehouderij zijn biologisch. De gewassen die geteeld worden op de Zorgboerderij worden in de boerderijwinkel verkocht. Studenten hebben met veel plezier dit bedrijf bezocht en hebben met interesse gekeken hoe dit bedrijf reilt en zeilt. 

Tenslotte bezochten de studenten van de opleiding Medewerker ICT Support akkerbouwbedrijf familie Eissens. Dit bedrijf is een gangbaar akkerbouwbedrijf dat in de Flevolandse klei diverse gewassen teelt zoals op dit moment tarwe en consumptieaardappel. De brug als akkerbouwer, ICT en Duurzaamheid in het beroep wist de boer, ondersteund door het machinepark goed te verwoorden. De studenten stonden ook hier met hun voeten in de klei en kregen voorlichting over wat er allemaal komt kijken bij het verbouwen van gewassen.  

Voor zowel docenten als studenten waren deze bezoeken een leuke afsluiting van de lessen die gingen over Voeding. We willen de Lelystadse Boeren en uiteraard de boeren van de bezochte bedrijven bedanken voor de tijd en de leerzame lessen. Tot volgend jaar. 

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2022 Resultaten

09 juni 2022

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

2
10
2

09 juni 2022

L4S: Lelytalent CRE Hybride leerdag

LAB4Sustainability: Het Practoraat CRE en Lelytalent hebben voor de derde keer een fantastische samenwerking gerealiseerd. Als een vervolg op de kick-off van de Urban Mining Pilot in juni 2021, werd dit de dag dit jaar uitgebreid in de vorm van een hybride project. 

Dit hybride CE concept bestond o.a. uit: 

  • Workshop over de R-Ladder van partner De Groene Sluis 
  • Foto-opdracht bij leerbedrijf (vastleggen verschillende manieren afvalverwerking) 
  • Workshop ter verdieping op de R-Ladder, middels deze presentatie. 
  • Dagdeel workshops bij rebourne Pop-Up Solutions met introductie & foto-opdracht /reflectie  

Met als doel om volgend jaar dit CE project uit te bouwen tot een keuzedeel. 

 


 

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2022 Resultaten

7 juni 2022

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN


2
20
60

7 juni 2022

PRICE Challenges

Aankomend jaar starten scholen Aeres Hogeschool, Windesheim, Technasium Porteum en MBO College Lelystad met het opnemen van PRICE Challenges in het onderwijs. Samen werken zij aan vraagstukken uit het bedrijfsleven.

Op dinsdag 7 juni kwamen docenten van MBO College Lelystad en Porteum bijeen om het werkboek van Praktijk en Innovatiecentrum Circulaire Economie (PRICE) door te spreken. De ingediende vraagstukken werden uitgediept en voorbeeld challenges zijn geformuleerd. Tijdens de PRICE ontbijt dialoog op woensdag 22 juni wordt de tijdslijn voor aankomend jaar gemaakt. 

Zie hier het PRICE werkboek.

 

 

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2021 Resultaten

15 juni 2021

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

5
4
5
50

15 juni 2021

Onderzoek Circular Skills

Wat zijn circular skills nou eigenlijk? Niet alleen het practoraat probeert deze vraag te beantwoorden. Er zijn verschillende instellingen die hier onderzoek naar doen. In samenwerking met Leren voor Morgen en Het Groene Brein delen wij onze kennis en ervaringen in de zoektocht naar de competenties voor de toekomst.

In de transitie naar een circulaire economie staan samen leren en innoveren centraal. Zowel mens als organisatie krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen. En dat is hard nodig, want in een circulaire economie functioneren we op een andere manier dan we gewend zijn. We hebben visie nodig (waar gaan we naartoe), nieuwe vormen van organiseren (hoe gaan we samen de weg vinden) en nieuwe of andere dagelijkse werkzaamheden die bijdragen aan dit hogere doel (wat doen we om het toe te passen).

Alle drie deze aspecten vragen om nieuwe vaardigheden en competenties, zowel binnen organisaties die in transitie zijn als in je eigen loopbaan als professional.

De afbeelding “Circular Skills in Context” laat zien hoe deze verschillende soorten vaardigheden zich tot elkaar verhouden en waarom het belangrijk is dat mensen en organisaties op verschillende niveaus vaardigheden (blijven) opdoen.

Circular Skills in Context is getekend door Betina Van Meter (zij/haar) van Bord&Stift, op basis van drie co-creatie sessies met Antoine HeideveldJan CromwijkBritt WijnenMaurijn OdéBritt MolenkampBas van den Berg en danielle twardy-duisters.

Een volledige leeswijzer is binnenkort beschikbaar op de website van Leren voor Morgen.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2021 Resultaten

7 juni 2021

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN


2
20
60

7 juni 2021

Gastlessen Duurzaamheid in het Beroep

In de hybride leerlijn zijn we dit schooljaar gestart met het zelf ontwikkelde programma op Wikiwijs voor het vak Duurzaamheid in het Beroep. Zie ook het bericht van 9 september 2020 hierover. 

Alle studenten van MBO College Lelystad krijgen binnen de generieke leerlijn CRE in het 1e of 2e jaar dit vak aangeboden. Aan de hand van de vier regels voor duurzaamheid (“de duurzaamheidsprincipes”) gaan de studenten in het tweede jaar onderzoeken hoe duurzaam bedrijven en organisaties uit Lelystad en omgeving handelen die passen bij hun opleiding en vakgebied. 

In ons gebruikelijke lesprogramma zouden we ter inspiratie middels een ‘CRE-Tour’ met studenten langsgaan bij onze partnerbedrijven. Vanwege de huidige situatie is dat helaas lastig te organiseren. Toch hebben we onze studenten de mogelijkheid kunnen geven om te leren van de circulaire processen en innovaties van bedrijven uit de regio middels een online (video) gastles. In samenwerking met drie van onze partners kregen de studenten o.a. inzicht in de R-Ladder (De Groene Sluis); medicijnafval (TEVA) en de ontwikkelingen in het proces van refurbishing en recycling van zonnepanelen (Pastoor Consult).

Benieuwd naar de opnames? Bekijk ze via de filmpjes hiernaast.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Categorieën
2021 Resultaten

1 juni 2021

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

3
4
12
16

1 juni 2021

Urban Mining

Het Practoraat CRE en Lelytalent hebben opnieuw een fantastische samenwerking gerealiseerd. Tijdens ‘de week van het afval’ en de ‘Boekenweek’ is de Urban Mining Pilot van start gegaan.

Samen met kringloopwinkel de Groene Sluis en Rebourne, een pop-up op de Noordersluis die een creatieve broedplaats is voor het ontwikkelen van talent in originele nieuwe bedrijfsconcepten, hebben de Entree-studenten van MBO College Lelystad een leerzaam programma gevolgd.

Als voorbereiding maakten studenten foto’s van de afvalverwerking bij hun stagebedrijven. Aan de hand van deze foto’s introduceerden zij zich aan de groep. ‘Urban Mining’ gaat over het hergebruiken van grondstofstromen, waarbij afval niet bestaat. Tijdens de workshop leerden zij hoe afval nog beter gescheiden kan worden en hoe met restmaterialen nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Het resthout, dat aangeleverd werd door de Groene Sluis, werd geüpcycled naar Minibiebs ofwel: ruilboekenkasten. Deze Minibiebs zijn gevuld met door de student uitgekozen boeken die hen inspireren. Theorie en praktijk gingen hand in hand tijdens deze hybride onderwijsdag. De Minibiebs zijn te bewonderen in de centrale hal op MBO College Lelystad. Wij hopen deze Minibiebs snel een plek te kunnen geven in omgeving Lelystad.

We sloten de dag af met het eten van zelfgebakken pizza’s. Het was een enorm succes.

Met dank aan Bertina de Vries, Marrit van Ruitenbeek, Maurijn Ode, Sander Borsje, Britt Molenkamp, Janneke Pikkert (de Groene Sluis), Rebourne en Gemeente Lelystad.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2020 Resultaten

30 juni 2020

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN


2
16

30 juni 2020

Workshops 'Circulair Lesgeven' & 'Circulaire School'

Op dinsdag 30 juni volgde de eerste groep docenten van MBO College Lelystad de (online) workshop ‘Circulair Lesgeven’. Het management volgde de (online) workshop ‘Circulaire School’. 

De workshops, verzorgd door IVN Natuureducatie, staan in het kader van sensiblisering. De circulaire economie en circulair denken zijn termen die ons op het spoor zetten van dé toekomstige manier van werken. Tijdens deze interactieve inspiratiesessie zijn we ingegaan op wat de circulaire school voor de deelnemers betekent.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2020 Resultaten

24 juni 2020

24 juni 2020

Diner Pensant bij Stadsboerderij Lelystad met André Kuipers.

MBO College Lelystad werkt hard aan de implementatie van de Circulaire Regionale Economie en hield daarom donderdag 13 februari een Diner Pensant bij Stadsboerderij Lelystad. Eén van de sprekers was André Kuipers.

In het proces om studenten op te leiden tot circulair medewerker van de toekomst is het van belang om overheid, onderwijs en organisaties met elkaar te verbinden. Alleen door samen te werken kan de circulaire transitie versneld worden. Om het belang van duurzaamheid te benadrukken, sprak André Kuipers tijdens het diner over zijn ruimtemissies en over de impact van onder andere ontbossing en CO2-uitstoot op de aarde. Ook de Lelystadse burgemeester, Ina Adema, en Cora Smelik (gedeputeerde namens GroenLinks) waren bij het diner aanwezig om mee te praten over circulaire thema’s.

Practor Maurijn Odé van MBO College Lelystad opende het diner en introduceerde de drie stellingen die tijdens het diner centraal stonden. De aanwezigen waren over 15 tafels van elk 8 personen verdeeld: aan elke tafel zaten één of twee leerlingen van het Technasium, MBO College Lelystad, Windesheim Almere of Aeres Hogeschool Almere. Ook bevatte elke tafel iemand van de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Tijdens het voor- en hoofdgerecht werd er aan de diverse tafels in gesprek gegaan over de drie stellingen. Zo werd er onder andere besproken wat iedereen al aan duurzaamheid doet, of duurzaam leven ook echt duurder is en hoe we het goedkoper of aantrekkelijker kunnen maken.

Ruimtemissies en circulariteit
Na het hoofdgerecht nam André Kuipers het woord. Aan de hand van beeldmateriaal vertelde hij over de vele satellieten in de ruimte, waar die voor gebruikt worden en op welke wijze satellieten gerecycled worden. Ook de ruimtemissies van André kwamen uitgebreid aan bod: hij vertelde hoe zijn interesse voor de ruimte begon, welke langdurige training aan de ruimtemissies vooraf ging en hoe het is om los te zijn van de zwaartekracht. Maar het meest indrukwekkend waren de beelden van de klimaatverandering. Vanuit de ruimte zag André dat in korte tijd complete bossen werden weggekapt, dat enorme gebieden afbrandden en dat rivieren droog kwamen te staan. Na André’s verhaal was er tijd om onder het genot van koffie van lokale ondernemer ‘de Man met de Baard’ uitgebreid na te praten.

Lokale leveranciers
Het duurzame driegangendiner werd geheel verzorgd door lokale leveranciers. Zo verzorgde El Placer ambachtelijke biologische wijn en bereidde BoerKok het voor-, hoofd- en nagerecht met enkel producten uit de regio. Studenten van Praktijkschool De Steiger hielpen in de bediening en bij de garderobe, en studenten van SCALA boden ondersteuning bij het parkeren en de ontvangst

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad