Categorieën
2024 Resultaten

22 maart 2024

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

1
21
21
0

23 maart 2024

Expeditie Klimaattransitie

Expeditie Klimaattransitie, 21 & 22 maart

Allerlei transities, de één nog spannender dan de ander, doemen voor ons op. Want waar gaan we heen met de landbouw, hoe loopt onze route naar hernieuwbare energie en kunnen we op tijd de vraag naar steeds weer nieuwe grondstoffen ombuigen? Eiwittransitie, biobased, duurzame energie, bodem en circulariteit: een greep uit de onderwerpen die te maken hebben met de noodzakelijke klimaattransitie. En waar hard aan wordt gewerkt, onder andere door pps’en. 

Doel
Katapult en Groenpact organiseerden deze groene inspiratietrip van zuid naar noord Nederland. Van Breda naar Vlissingen en de volgende dag weer ‘omhoog’ richting Naaldwijk en Barendrecht. Deze pps’en en projecten hebben elk hun specifieke focus en ook veel raakvlakken en overeenkomsten in de weg die ze afleggen. Daarom nodigde Katapult ons (en andere PPS’en) uit om dit jaar in verschillende etappes door het land te reizen.

Nieuwe inzichten tegen het licht houden, innovatieve projecten zien en ervaringen delen!

Practor Maurijn Odé en docent Joost van Blanken bezochten met toffe pps’en en hun bedrijfspartners die bezig zijn met klimaattransitie op het gebied van biobased, circulair, energie, bouwen, water, voedsel. Een heleboel dus.

Nieuwe inzichten tegen het licht houden, innovatieve projecten zien en ervaringen delen. Dat is een notendop wat er tijdens deze groene inspiratietrip van zuid naar noord Nederland op het programma stond.

Een verslag vanuit Katapult is terug te lezen middels bericht 1 en bericht 2.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

23 maart 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

0
1
5
24

23 maart 2023

CRE-Tour naar Startblock

De groep mocht de fabriek van Startblock bezoeken, om te bekijken hoe de woningen in de praktijk worden gemaakt. Architect (Gert-Jan Post) en medeoprichter Jeroen hebben niet alleen een voorbeeld woning laten zien, maar hebben ons ook een kijkje in de keuken gegeven. Tijdens de rondleiding in de assemblage hal kwamen veel vragen vanuit de groep over praktische zaken, maar ook over mogelijke verbeterpunten. Deze vragen werden enthousiast beantwoord en in sommige gevallen ook erkend als zijnde verbeteringen die al zijn door gevoerd in de huidige versies van de woning. Op de terugweg naar school reden we met de bus nog even langs een gerealiseerde straat met Startblock woningen.

Tijdens de laatste dag van de projectweek worden de maquettes af gemaakt en gepresenteerd. Uiteraard mogen de studenten deze bouwwerken mee naar huis nemen als aandenken aan deze opleiding. Op deze manier hopen we meer studenten enthousiast te krijgen voor de bouwkunde opleiding van het ROCVF en meer studenten te motiveren om voor de middenkader functionaris bouw te kiezen.

 

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2023 Resultaten

22 maart 2023

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

0
10
3
15

22 maart 2023

Studenten autotechniek op bezoek bij grootste inzamelaar van oude accu's

 

 

In de komende lessen gaan de studenten aan de slag met een opdracht om na te denken wat je met refurbished accu’s kunt doen en hoe dit een verdienmodel kan zijn.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2022 Resultaten

23 maart 2022

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

2
8
2
0

23 maart 2022

PRICE Hei-sessie

Op woensdag 23 maart organiseerde PRICE (Praktijk Instituut voor de Circulaire Economie) in hun eigen Expo-Hub in Almere een heisessie. Met 23 professionals uit het bedrijfsleven, verschillende overheden en het onderwijs is een dag lang aan de circulaire uitdagingen van Flevoland gewerkt.

Zo is er ingegaan op de laatste ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen, met inhoudelijke presentaties van Metabolic en Gemeente Almere (Pampus). Daaropvolgend werd de groep verdeeld over verschillende werksessies aan de hand van drie circulaire systeemchallenges:
1. Circulaire Gebiedsontwikkeling
2. Van Bos naar Bouw
3. Van Sloop naar Oogst.

Over het samenwerkingsproces en het vertellen van je circulaire verhaal volgden twee begeleidende sessies door Van Loof en het Amsterdam Transition Institute. Practor Maurijn volgde in de namiddag met een sessie over circulaire competenties in het onderwijs, de rol die het onderwijs hierin zou moeten innemen en het belang van samenwerking met ondernemers en overheden. Afsluitend is er een gezamenlijk actieplan gevormd om de activiteiten onderling verder te verbinden en versterken, zodat er in september van start gegaan kan worden met de PRICE systeemchallenges.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2022 Resultaten

22 maart 2022

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

0
1
1
14

22 maart 2022

Excursie Zorgboerderij

Studenten Zorg & Welzijn brachten op dinsdag 22 maart een bezoek aan Hoeve Vredeveld, een zorgboerderij in Lelystad.

Na een hartelijke ontvangst door de eigenaresse Astrid (met een bakje koffie en thee), kregen de studenten een kijkje achter de schermen, wat perfect aansloot op de voorbereidende opdracht in het vak Duurzaamheid in het Beroep: hoe run je een Zorgboerderij?

Vervolgens zijn we alle afdelingen van de zorgboerderij afgegaan (en dat zijn er nog al wat) om te zien hoe er rondom het agrarische werk zorgverlening plaatsvindt en dagbesteding wordt verzorgd. De samengestelde groep studenten bestond uit de opleidingen: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang, Maatschappelijk Werker en Verzorgende-IG. Het bleek een goede match met de werkzaamheden die op een uitgebreide zorgboerderij als Hoeve Vredeveld uitgevoerd worden. Zo goed zelfs dat een van de studenten direct Astrid aansprak of er niet nog een stageplek vrij was, zodoende werd dat terplekke geregeld.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2022 Resultaten

17 maart 2022

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

1
5
15
700

17 maart 2022

Onderzoek: 'Hoe implementeer je circulariteit in het onderwijs?'

Sinds 2019 wordt op MBO College Lelystad verplicht het vak Duurzaamheid in het Beroep gegeven aan alle eerstejaarsstudenten van het college.

De thema’s binnen het lesmateriaal zijn: regionale vraagstukken, voedsel, kleding en innovaties in het beroep. Door middel van een PDCA-cyclus wordt het materiaal geëvalueerd en aangepast naar de suggesties van het transitieteam, dat bestaat uit docenten, experts en onderwijsontwikkelaars. 

Zo heeft docent Randy Bletterman de vraag over de implementatie van circulariteit in het onderwijs centraal gesteld binnen zijn praktijkgerichte opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG). Hieronder zijn de eerste uitkomsten van zijn onderzoek te vinden. De doelstelling is een format te creëren die toepasbaar is bij alle opleidingen. Denk daarbij aan Zorg, Uiterlijke Verzorging, ICT, Bouw, maar ook aan Juridisch en Financieel. In de leerlijn wil je naast algemene kennis over duurzaamheid en circulariteit ook vakspecifieke kennis en vaardigheden meegeven. Binnen de Publiek Private Samenwerking Circulaire Regionale Economie is de leerlijn CRE op MBO College Lelystad onze pilot om de student op te leiden tot vakmens van de toekomst. De ‘leassons learned’ willen wij als practoraat graag met jullie delen. De onderzoeksuitkomsten van Randy zijn hier te vinden. 

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2022 Resultaten

4 maart 2022

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN

10
20
5
5

4 maart 2022

De circulaire economie in Flevoland in 2030

Het streven van onze rijksoverheid is dat we in 2050 een volledige werkende circulaire economie hebben. Dit houdt in dat er geen afval meer bestaat en dat grondstoffen voortdurend worden hergebruikt. 

In de documentaire van BC1, die in opdracht van de Provincie Flevoland gemaakt is, wordt een droombeeld geschetst van hoe de circulaire economie er in Flevoland in 2030 uit zou kunnen zien. Aan de circulaire koplopers van Flevoland is gevraagd te vertellen wat zij nu al doen en vooral wat ze de komende jaren nodig hebben om nog verder te komen. Het onderwijs vervult hier een sleutelrol. In de halfuur durende documentaire worden voorbeelden getoond van wat in 2030 vanzelfsprekend moet zijn. 

Onderdeel van deze documentaire zijn: Provincie Flevoland, Cirwinn, Startblock, MBO College Lelystad met het Practoraat CRE, Skin for Skin, Oranjehoen en Retourmatras. 

Bekijk hier de documentaire: Circulaire Toekomst Flevoland 2030.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2021 Resultaten

23 maart 2021

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN


2
8
14

23 maart 2021

Werksessie Vehikel 2

Vanuit de Green Offices van het ROC van Amsterdam – Flevoland onderzoeken we samen met Unit Green of we een mobiel ‘klaslokaal van de toekomst’ kunnen ontwikkelen, gericht op duurzaamheidsonderwijs.

Daarom bezocht een aantal studenten van Unit Green het A-Lab in Amsterdam Noord (dit is het voormalige laboratorium van Shell, waar nu een aantal onderwijsinstellingen in gevestigd is).

Aan de hand van een aantal praktische workshops vormden we samen met studenten van de andere Green Offices en met een aantal docenten antwoord op de vraag “Hoe prikkel je met een fysieke omgeving vernieuwend denken? Hoe raak je mensen en wat is de verhouding tussen online en offline?”

Het was een energieke sessie van ongepland onderwijs, met een horizontale structuur: een docent die later binnenkwam vertelde dat hij tijdens de sessie niet in de gaten had wie docenten waren en wie studenten.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad
Categorieën
2021 Resultaten

18 maart 2021

OVERHEID
BEDRIJVEN
ONDERWIJS
STUDENTEN


2
2
6

18 maart 2021

Op bezoek bij een boerderij

Onlangs ging een klein groepje studenten langs bij een boerderij die is aangesloten bij De Lelystadse Boer. Met de hele klas daarheen kon natuurlijk niet, dus verzamelde de klas van te voren vragen voor een interview met twee boerinnen: een gangbare boerin en een biologische.

Twee stagiaires van de Green Offices van het ROC van Amsterdam-Flevoland waren ook mee en maakten een filmpje van het bezoek, zodat de rest van de klas de uitkomsten van het interview ook kon volgen. In het filmpje vertellen de boerinnen onder andere over de gewassen die zij verbouwen en wat het inhoudt om gangbare of biologische boer(in) te zijn.

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

Op initiatief van:

CONTACT

Adres

Agorawagenplein 1
8224 KP
Lelystad

Maurijn Odé

Practor Circulaire Regionale Economie
06 43 87 24 32
m.ode@rocvf.nl

ROCvanFlevoland_MBO College Lelystad